ค้นหาหมายเลขโมเดลของ iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

ดูวิธีค้นหาหมายเลขโมเดลของอุปกรณ์ของคุณ

รูปภาพแสดงหน้าจอ

ดูในการตั้งค่า

ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ ทางด้านขวาของหมายเลขโมเดล คุณจะเห็นหมายเลขชิ้นส่วน หากต้องการดูหมายเลขโมเดล ให้แตะที่หมายเลขชิ้นส่วน

ดูที่อุปกรณ์ของคุณ

หากต้องการค้นหาหมายเลขรุ่นบน iPhone 8 หรือรุ่นใหม่กว่าที่มีถาดซิม ให้ถอดถาดซิมออกแล้วดูในช่อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในที่ที่มีแสงสว่างมากพอ หมายเลขโมเดลจะอยู่ด้านบน ซึ่งเป็นด้านที่มีจอแสดงผล

ถาดซิมบน iPhone

iPhone รุ่นที่รองรับเฉพาะ eSIM ไม่มีถาดใส่ซิม หากต้องการค้นหาหมายเลขรุ่น ให้ดูที่ขั้วต่อ Lightning ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในที่ที่มีแสงสว่างมากพอ ค้นหาหมายเลขรุ่นที่ด้านบนของขั้วต่อ Lightning ซึ่งเป็นด้านที่มีจอแสดงผล

ขั้วต่อ Lightning บน iPhone 14

บน iPhone 7 หรือรุ่นก่อนหน้า, iPad หรือ iPod touch ให้ค้นหาหมายเลขโมเดลที่ด้านหลังของเครื่อง 

รูปภาพแสดงตำแหน่งหมายเลขรุ่นที่ด้านหลังของ iPhone

 

วันที่เผยแพร่: