ค้นหาหมายเลขโมเดลของ iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

ดูวิธีค้นหาหมายเลขโมเดลของอุปกรณ์ iOS ของคุณ

ดูในการตั้งค่า

ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ ทางด้านขวาของโมเดล คุณจะเห็นหมายเลขชิ้นส่วน หากต้องการดูหมายเลขโมเดล ให้แตะที่หมายเลขชิ้นส่วน

ดูที่อุปกรณ์ของคุณ

บน iPhone 8 โมเดล หากต้องการค้นหาหมายเลขโมเดล ให้ดึงถาดใส่ซิมออกแล้วดูในช่องถาดใส่ซิม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในที่ที่มีแสงสว่างมากพอ หมายเลขโมเดลจะอยู่ด้านบน ซึ่งเป็นด้านที่ติดกับจอแสดงผล

บน iPhone 7 หรือรุ่นก่อนหน้า, iPad หรือ iPod touch ให้ค้นหาหมายเลขโมเดลที่ด้านหลังของเครื่อง 

 

วันที่เผยแพร่: