เกี่ยวกับยูทิลิตี้ความปลอดภัยการเริ่มต้นระบบ

ใช้ยูทิลิตี้ความปลอดภัยการเริ่มต้นระบบเพื่อทำให้มั่นใจว่า Mac ของคุณจะเริ่มต้นระบบจากดิสก์เริ่มต้นระบบที่กำหนดไว้ในระบบปฏิบัติการที่ถูกต้องและเชื่อถือได้อยู่เสมอ

หากคุณใช้ Mac ที่มีชิพ Apple T2 Security ยูทิลิตี้ความปลอดภัยการเริ่มต้นระบบมีคุณสมบัติ 3 ข้อที่ช่วยปกป้อง Mac ของคุณจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งได้แก่ การป้องกันด้วยรหัสผ่านเฟิร์มแวร์, การเริ่มต้นระบบที่ปลอดภัย และการเริ่มต้นระบบจากภายนอก

เปิดยูทิลิตี้ความปลอดภัยการเริ่มต้นระบบ

 1. เปิดเครื่อง Mac จากนั้นกด Command (⌘)-R ค้างไว้ทันทีหลังจากที่คุณเห็นโลโก้ Apple Mac ของคุณเริ่มต้นระบบจากการกู้คืน macOS
 2. เมื่อระบบขอให้เลือกผู้ใช้ที่คุณทราบรหัสผ่าน ให้เลือกผู้ใช้ คลิกถัดไป จากนั้นป้อนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ 
 3. เมื่อคุณเห็นหน้าต่างยูทิลิตี้ macOS ให้เลือกยูทิลิตี้ > ยูทิลิตี้ความปลอดภัยการเริ่มต้นระบบจากแถบเมนู
 4. เมื่อระบบขอให้คุณรับรองความถูกต้อง ให้คลิกป้อนรหัสผ่าน macOS จากนั้นเลือกบัญชีผู้ดูแลระบบแล้วป้อนรหัสผ่าน

ยูทิลิตี้ความปลอดภัยการเริ่มต้นระบบบน Mac ที่มีชิพ Apple T2 Security

 


ตั้งรหัสผ่านเฟิร์มแวร์

คุณสามารถใช้รหัสผ่านเฟิร์มแวร์เพื่อป้องกันไม่ให้ใครก็ตามที่ไม่มีรหัสผ่านเริ่มต้นระบบจากดิสก์อื่นนอกจากดิสก์เริ่มต้นระบบที่กำหนดไว้ของคุณ หากต้องการตั้งค่ารหัสผ่านเฟิร์มแวร์ในยูทิลิตี้ความปลอดภัยการเริ่มต้นระบบ ให้คลิก "เปิดใช้รหัสผ่านเฟิร์มแวร์" จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสผ่านเฟิร์มแวร์

คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการเริ่มต้นระบบจากภายนอกเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นที่ทราบรหัสผ่านเฟิร์มแวร์ของคุณสามารถเริ่มต้นระบบได้จากสื่อภายนอก

 


เปลี่ยนการตั้งค่าการเริ่มต้นระบบอย่างปลอดภัย

ใช้การตั้งค่าเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่า Mac ของคุณเริ่มต้นระบบจากระบบปฏิบัติการที่ถูกต้องและเชื่อถือได้เสมอ

ความปลอดภัยแบบเต็ม

ความปลอดภัยแบบเต็มคือการตั้งค่าเริ่มต้นที่ให้ระดับความปลอดภัยสูงสุด นี่คือระดับความปลอดภัยที่เคยมีให้ใช้งานได้ก่อนหน้านี้บนอุปกรณ์ iOS เท่านั้น

ในระหว่างการเริ่มต้นระบบ Mac ของคุณจะตรวจสอบยืนยันบูรณภาพของระบบปฏิบัติการ (OS) บนดิสก์เริ่มต้นระบบของคุณเพื่อตรวจสอบให้มั่นใจว่าเป็นระบบปฏิบัติการที่ถูกต้อง หาก OS ไม่ทราบหรือไม่สามารถตรวจสอบยืนยันได้ว่าถูกต้อง Mac ของคุณจะเชื่อมต่อกับ Apple เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลบูรณภาพที่อัพเดทแล้วซึ่งต้องใช้เพื่อตรวจสอบยืนยัน OS ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเฉพาะตัวของ Mac ของคุณ และช่วยให้แน่ใจได้ว่า Mac เริ่มต้นระบบจาก OS ที่ Apple เชื่อถือ

หาก FileVault เปิดใช้งานอยู่ในขณะที่ Mac ของคุณพยายามดาวน์โหลดข้อมูลบูรณภาพที่อัพเดทแล้ว ระบบจะขอให้คุณป้อนรหัสผ่านเพื่อปลดล็อคดิสก์ ป้อนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบของคุณ จากนั้นคลิกปลดล็อคเพื่อดาวน์โหลดให้เสร็จสมบูรณ์

หาก OS ไม่ผ่านการตรวจสอบยืนยัน

 • macOS: การเตือนจะแจ้งให้คุณทราบว่าต้องใช้รายการอัพเดทซอฟต์แวร์เพื่อใช้ดิสก์เริ่มต้นระบบนี้ คลิกอัพเดทเพื่อเปิดตัวติดตั้ง macOS ที่คุณสามารถใช้เพื่อติดตั้ง macOS อีกครั้งได้บนดิสก์เริ่มต้นระบบ หรือคลิกดิสก์เริ่มต้นระบบแล้วเลือกดิสก์เริ่มต้นระบบอื่น ซึ่ง Mac ของคุณจะพยายามตรวจสอบยืนยันเช่นกัน
 • Windows: มีการแจ้งเตือนว่าคุณต้องติดตั้ง Windows ด้วยผู้ช่วย Boot Camp

หาก Mac ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ เครื่องจะแสดงการเตือนว่าต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

 • ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เช่น โดยการเลือกเครือข่ายที่ใช้งานอยู่จากเมนูสถานะ Wi-Fi ในแถบเมนู จากนั้นคลิกลองอีกครั้ง
 • หรือคลิกดิสก์เริ่มต้นระบบแล้วเลือกดิสก์เริ่มต้นระบบอื่น
 • หรือใช้ยูทิลิตี้ความปลอดภัยการเริ่มต้นระบบเพื่อลดระดับความปลอดภัยลง

ความปลอดภัยปานกลาง

หากเปิดใช้ความปลอดภัยปานกลางขณะเริ่มต้นระบบ Mac ของคุณจะตรวจสอบยืนยัน OS บนดิสก์เริ่มต้นระบบเท่านั้นโดยตรวจสอบว่ามีการเซ็นรับรองอย่างถูกต้องโดย Apple (macOS) หรือ Microsoft (Windows) หรือไม่ วิธีการนี้ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือต้องใช้ข้อมูลความถูกต้องที่อัพเดทแล้วจาก Apple ซึ่งจะทำให้ Mac ของคุณสามารถใช้ OS ที่ Apple ไม่เชื่อถือแล้วต่อไปได้

หาก OS ไม่ผ่านการตรวจสอบยืนยัน

 • macOS: การเตือนจะแจ้งให้คุณทราบว่าต้องใช้รายการอัพเดทซอฟต์แวร์เพื่อใช้ดิสก์เริ่มต้นระบบนี้ คลิกอัพเดทเพื่อเปิดตัวติดตั้ง macOS ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อติดตั้ง macOS อีกครั้งได้บนดิสก์เริ่มต้นระบบ วิธีการนี้ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือคลิกดิสก์เริ่มต้นระบบแล้วเลือกดิสก์เริ่มต้นระบบอื่น ซึ่ง Mac ของคุณจะพยายามตรวจสอบยืนยันเช่นกัน
 • Windows: มีการแจ้งเตือนว่าคุณต้องติดตั้ง Windows ด้วยผู้ช่วย Boot Camp

ไม่มีความปลอดภัย

ไม่มีความปลอดภัยจะไม่บังคับใช้ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยใดๆ ก็ตามข้างต้นกับดิสก์เริ่มต้นระบบของคุณ

 


เปลี่ยนการตั้งค่าการเริ่มต้นระบบจากภายนอก

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อควบคุมว่า Mac ของคุณสามารถเริ่มต้นระบบจากฮาร์ดไดรฟ์ภายนอก แฟลชไดรฟ์ หรือสื่อภายนอกอื่นๆ ได้หรือไม่ ค่าเริ่มต้นและการตั้งค่าความปลอดภัยส่วนใหญ่จะเป็น "ไม่อนุญาตให้เริ่มต้นระบบจากสื่อภายนอก" เมื่อเลือกการตั้งค่านี้แล้ว คุณจะไม่สามารถทำให้ Mac เริ่มต้นระบบจากสื่อภายนอกใดๆ ได้ การพยายามเริ่มต้นระบบจากสื่อภายนอกจะทำให้ Mac ของคุณแสดงข้อความว่าการตั้งค่าความปลอดภัยของคุณไม่อนุญาตให้ Mac เครื่องนี้ใช้ดิสก์เริ่มต้นระบบภายนอก

หากต้องการอนุญาตให้ Mac ใช้ดิสก์เริ่มต้นระบบภายนอก ให้ทำดังนี้

 1. เปิดยูทิลิตี้ความปลอดภัยการเริ่มต้นระบบ
 2. เลือก "อนุญาตให้เริ่มต้นระบบจากสื่อภายนอก"
  Mac ของคุณไม่รองรับการเริ่มต้นระบบจากดิสก์โวลุ่มเครือข่าย ไม่ว่าคุณจะอนุญาตให้เริ่มต้นระบบจากสื่อภายนอกหรือไม่ก็ตาม
 3. หากคุณต้องการเลือกดิสก์เริ่มต้นระบบภายนอกก่อนที่จะรีสตาร์ท Mac ของคุณ ให้ออกจากยูทิลิตี้ความปลอดภัยการเริ่มต้นระบบ แล้วเลือกเมนู Apple  > ดิสก์เริ่มต้นระบบ
วันที่เผยแพร่: