ใช้ตัวจัดลำดับจังหวะใน GarageBand สำหรับ iOS

ใน GarageBand สำหรับ iOS 2.3 คุณสามารถสร้างจังหวะบน iPhone หรือ iPad ของคุณด้วยอินเทอร์เฟซที่ได้รับแรงบันดาลใจจากดรัมแมชชีนแบบคลาสสิก แล้วเพิ่มจังหวะนั้นไปยังเพลงของคุณได้

หากต้องการเริ่มใช้ตัวจัดลำดับจังหวะ ให้สร้างเพลงใหม่หรือเปิดเพลงที่มีอยู่แล้วขึ้นมา หากคุณสร้างเพลงใหม่แล้ว หน้าต่างเลือกเสียงจะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ หากคุณต้องการเพิ่มตัวจัดลำดับจังหวะไปยังเพลงที่มีอยู่แล้ว ให้แตะ ไอคอนหน้าต่างเลือกเสียง เพื่อเปิดหน้าต่างเลือกเสียง

ในหน้าต่างเลือกเสียง ให้ปัดไปเรื่อยๆ จนกว่าคุณจะเห็น "กลอง" จากนั้นแตะตัวจัดลำดับจังหวะ

หน้าจอตัวจัดลำดับจังหวะ

เพิ่มจังหวะไปยังเพลงอย่างรวดเร็ว

ในตัวจัดลำดับจังหวะ ให้แตะ ปุ่มลีลาจังหวะ จากนั้นเลือกลีลาจังหวะที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าซึ่งตรงกับสไตล์ที่คุณต้องการมากที่สุด ลีลาจังหวะจะเล่นตามความเร็วจังหวะที่คุณได้ตั้งค่าไว้สำหรับเพลงของคุณและลูปตามความยาวของลีลาจังหวะ ลีลาจังหวะที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าแต่ละรายการจะมีการตั้งค่าที่ไม่ซ้ำกัน เช่น ความยาวของลีลาจังหวะ ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้

หากต้องการหยุดและเริ่มลีลาจังหวะ ให้แตะ ปุ่มเล่นของตัวจัดลำดับจังหวะ หากต้องการเพิ่มลีลาจังหวะไปยังเพลงของคุณ ให้อัดลีลาจังหวะ

คุณสามารถเปลี่ยนลีลาจังหวะโดยการเปิดหรือปิดขั้นต่างๆ ได้ แถวแต่ละแถวจะแทนเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นในชุดกลอง ซึ่งแสดงอยู่ทางด้านซ้ายของช่องตาราง หากต้องการปิดขั้นในลีลาจังหวะ ให้แตะขั้นที่ส่องแสงในช่องตาราง หากต้องการเปิดขั้น ให้แตะขั้นที่ไม่ส่องแสง

คุณยังสามารถเปลี่ยนเสียงในลีลาจังหวะได้อีกด้วย หากต้องการเปลี่ยนทั้งชุด ให้แตะปุ่มที่อยู่ด้านล่างสุดของหน้าจอซึ่งแสดงชุดที่เลือกอยู่ปัจจุบัน (เช่น Trap Door หรือ Hacienda) ในหน้าต่างกลอง ให้เลือกสไตล์ของเสียงจากคอลัมน์ทางด้านซ้ายและชุดแต่ละชุดจากคอลัมน์ทางด้านขวา หากต้องการดาวน์โหลดเสียงเพิ่มเติม ให้แตะ "รับชุดกลองเพิ่มเติม" จากนั้นเลือกเสียงที่คุณสนใจจากคลังเสียง เมื่อคุณพบชุดที่คุณต้องการแล้ว ให้แตะเสร็จสิ้น

สร้างจังหวะของคุณเอง

หากคุณต้องการสร้างจังหวะของคุณเองตั้งแต่ต้น ให้แตะ ปุ่มลีลาจังหวะ จากนั้นเลือกรูปแบบใหม่ แตะ "เปิด/ปิดขั้น" เพื่อเพิ่มและลบขั้น คุณสามารถเพิ่มและลบขั้นขณะที่ตัวจัดลำดับจังหวะกำลังเล่นหรือไม่ทำงานได้

หลังจากที่คุณเพิ่มขั้นแล้ว คุณสามารถแก้ไขขั้นแต่ละขั้นได้ ดังนี้

 • หากต้องการปรับความดังของขั้น ให้แตะ "อัตราเร็ว" เลื่อนนิ้วของคุณลงที่ขั้นเพื่อลดความดัง และเลื่อนขึ้นเพื่อเพิ่มความดัง
 • หากต้องการแบ่งขั้นออกเป็นหลายๆ ขั้น ให้แตะ "เล่นซ้ำโน้ต" เลื่อนนิ้วของคุณขึ้นเพื่อเพิ่มจำนวนการแบ่ง และเลื่อนลงเพื่อลดจำนวนการแบ่ง
 • หากต้องการเพิ่มความแตกต่างในแบบมนุษย์ไปที่ขั้น ให้แตะโอกาส จากนั้นเลื่อนนิ้วของคุณลงเพื่อเพิ่มความแตกต่างของขั้น

หากคุณต้องการแก้ไขการตั้งค่าของแถวทั้งแถว ให้แตะเครื่องดนตรีทางด้านซ้ายของช่องตาราง 

 • หากต้องการเปลี่ยนแปลงชุดกลองแต่ละชุด ให้แตะ "ชุดกลอง" ในหน้าต่างการตั้งค่าแถว จากนั้นแตะชุดที่คุณต้องการกำหนดไปยังแถวดังกล่าว แถวนั้นจะเริ่มเล่นชุดกลองที่เพิ่งกำหนดใหม่
 • หากต้องการเปลี่ยนความยาวของขั้นแต่ละขั้นในแถว ให้แตะ "ความยาวของขั้น" จากนั้นเลือกความยาว
 • หากต้องการเปลี่ยนทิศทางที่ตัวจัดลำดับจังหวะเล่นเครื่องดนตรีนั้นในลีลาจังหวะ ให้แตะ "โหมดการเล่น" แล้วเลือกตัวเลือก

เมื่อคุณสร้างจังหวะของคุณแล้ว คุณสามารถบันทึกเป็นลีลาจังหวะได้ แตะ ปุ่มลีลาจังหวะ แล้วแตะ "บันทึก" ป้อนชื่อของลีลาจังหวะ แล้วแตะ "เสร็จสิ้น" คุณสามารถเรียกใช้ลีลาจังหวะนั้นอีกครั้งและเพิ่มไปยังเพลงต่างๆ ได้

เมื่อคุณพร้อมจะเพิ่มลีลาจังหวะไปยังเพลง ให้อัดลีลาจังหวะ

อัดลีลาจังหวะ

หากต้องการอัดลีลาจังหวะไปยังเพลงของคุณ ให้แตะ ปุ่มอัด ในแถบควบคุม ตัวจัดลำดับจังหวะจะเริ่มโดยอัตโนมัติ ลีลาจังหวะจะเล่นในลักษณะวนลูปจนกว่าคุณจะหยุดอัด เมื่อคุณอัดลีลาจังหวะเสร็จแล้ว ให้แตะปุ่มมุมมองแทร็ค ปุ่มมุมมองแทร็ค เพื่อดูแทร็คที่อัด แตะ ปุ่มเล่น ในแถบควบคุมเพื่อฟังลีลาจังหวะในบริบทของแทร็คอื่นๆ

หลังจากที่คุณอัดลีลาจังหวะแล้ว คุณสามารถแก้ไขและปรับแทร็คได้เหมือนกับแทร็คเครื่องดนตรีอื่นๆ

ดูและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าลีลาจังหวะ

ตัวจัดลำดับจังหวะจะใช้ขั้นเพื่อระบุความยาวของลีลาจังหวะที่กำหนด หากเพลงของคุณอยู่ในเวลา 4/4 คุณสามารถตั้งค่าความยาวของลีลาจังหวะให้อยู่ระหว่าง 16 และ 64 ขั้นได้ หากเพลงของคุณอยู่ในเวลา 3/4 หรือ 6/8 คุณสามารถตั้งค่าความยาวของลีลาจังหวะให้อยู่ระหว่าง 12 และ 48 ขั้นได้ นอกจากนี้ คุณสามารถเปลี่ยนความยาวลูปของชุดกลองแต่ละชุดด้วยตัวเองได้โดยแตะปุ่มเริ่ม/สิ้นสุดลูป จากนั้นลากด้ามจับของแต่ละแถว

หากต้องการดูข้อมูลและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของลีลาจังหวะปัจจุบัน ให้แตะ ปุ่มข้อมูล

 • ตั้งค่าความยาวของลีลาจังหวะ (16, 32, 48 หรือ 64 ขั้นในเวลา 4/4 และ 12, 24 และ 48 ขั้นในเวลา 3/4 และ 6/8)
 • ตั้งค่าความยาวขั้น (1/8, 1/8t, 1/16, 1/6t, 1/32)
 • ตั้งค่าโหมดการเล่น (ไปข้างหน้า ย้อนกลับ ปิงปอง สุ่ม)
 • ตั้งค่าปริมาณสวิงในลีลาจังหวะ
 • รีเซ็ตลีลาจังหวะ หากคุณเริ่มต้นจากลีลาจังหวะว่างเปล่า การแตะรีเซ็ตจะล้างช่องตาราง
วันที่เผยแพร่: