ดาวน์โหลดเสียงฟรีเพิ่มเติมใน GarageBand สำหรับ iOS

ใน GarageBand สำหรับ iOS 2.3 คุณสามารถใช้คลังเสียงในการดาวน์โหลดชุดเสียงฟรีเพิ่มเติมเพื่อใช้ในเพลงของคุณ ชุดเสียงประกอบด้วยเครื่องดนตรีสัมผัส, Apple Loops, แม่แบบ Live Loops และค่าที่ตั้งมาไว้ของกีตาร์และเครื่องดนตรี ทั้งแบบเดี่ยวๆ และแบบผสมกัน

คุณสามารถเปิดคลังเสียงจากหน้าต่างเลือกเสียง, หน้าต่างเลือก Live Loops และจากเครื่องดนตรีที่มีเสียงเพิ่มเติมให้ดาวน์โหลด หากต้องการเปิดคลังเสียง อุปกรณ์ของคุณจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

เปิดคลังเสียง

หากต้องการเปิดคลังเสียงจากหน้าต่างเลือกเสียง ให้ทำดังนี้

 • ในเพลงที่มีอยู่ ให้แตะ ปุ่มหน้าต่างเลือกเสียง เพื่อเปิดหน้าต่างเลือกเสียง ปัดจนกว่าคุณจะเห็นคลังเสียง แล้วแตะ คลังเสียง
 • หากคุณสร้างเพลงใหม่แล้ว หน้าต่างเลือกเสียงจะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ปัดจนกว่าคุณจะเห็นคลังเสียง แล้วแตะ คลังเสียง

หากต้องการเปิดคลังเสียงจากเครื่องดนตรี เช่น Drummer ให้ทำดังนี้

 1. หากจำเป็น ให้เลือกแทร็ค Drummer ในมุมมองแทร็ค แล้วแตะ ปุ่ม Drummer ในแถบควบคุม ในแถบควบคุม
 2. แตะชื่อ Drummer แล้วแตะ "รับ Drummer เพิ่มเติม" ตัวเลขแสดงถึงจำนวน Drummer เพิ่มเติมที่มี

หากต้องการเปิดคลังเสียงจากเพลง Live Loops ให้ทำดังนี้

 • ในเพลงที่มีอยู่ ให้แตะ ปุ่มหน้าต่างเลือกเสียง เพื่อเปิดหน้าต่างแม่แบบ แล้วแตะ คลังเสียง
 • หากคุณสร้างเพลง Live Loops ใหม่แล้ว หน้าต่างเลือกแม่แบบจะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ แตะ คลังเสียง

หน้าจอคลังเสียง

ไปตามส่วนต่างๆ ในคลังเสียง

เมื่อคุณเปิดคลังเสียง ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เพื่อไปตามส่วนต่างๆ

 • แตะที่ชื่อเพื่อดูเสียงเพิ่มเติม 
 • แตะ ตัวอย่าง เพื่อฟังตัวอย่างเสียง
 • เลื่อนเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดเสียง รวมถึงขนาดไฟล์
 • แตะ รับ เพื่อดาวน์โหลดเสียงลงในอุปกรณ์ของคุณ
 • หากต้องการลบชุดเสียงที่ดาวน์โหลดมา ให้แตะที่ชื่อ แล้วแตะ ลบ

รายละเอียดของชุดเสียงบนหน้าจอ

วันที่เผยแพร่: