เลือกหาเพลง iOS ใน GarageBand

ใช้หน้าต่างเลือกเพลงของฉันหรือแอพไฟล์เพื่อเลือกหาและจัดการเพลง GarageBand และไฟล์เสียงของคุณบน iPhone หรือ iPad

ใน iOS 11 หน้าต่างเลือกเพลงของฉันใน GarageBand จะทำงานควบคู่ไปกับแอพไฟล์เพื่อจัดการให้เพลงอัพเดทตรงกันอยู่เสมอบนอุปกรณ์ iOS ทุกเครื่องของคุณ หากต้องการเลือกหาเพลงขณะที่คุณเปิดเพลงอยู่ ให้ทำดังนี้

 • บน iPhone ของคุณ ให้แตะ ไอคอนเพลงของฉัน แล้วแตะ "เพลงของฉัน"
 • บน iPad ของคุณ ให้แตะ "เพลงของฉัน"

หน้าต่างเลือกเพลงของฉันในมุมมองเลือกหา

เลือกหาเพลง

หากต้องการเลือกหาตำแหน่งที่คุณจัดเก็บเพลงไว้ ให้แตะ "เลือกหา" ในหน้าต่างเลือกเพลงของฉัน คุณอาจต้องแตะมากกว่าหนึ่งครั้ง ในเมนูเลือกหา ให้แตะที่ตำแหน่งเพื่อเปิดในหน้าต่างเลือก ตำแหน่งต่างๆ อาจรวมถึงอุปกรณ์และ iCloud Drive ของคุณ

คุณยังสามารถเลือกหาเพลงของคุณโดยใช้วิธีใดๆ ต่อไปนี้ได้อีกด้วย

 • หากต้องการดูเพลงที่คุณเปิดล่าสุด ให้แตะ "ล่าสุด"
 • หากต้องการค้นหาเพลงบางเพลง ให้แตะในช่องค้นหาที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง แล้วป้อนชื่อเพลงแบบเต็มหรือเพียงบางส่วน
 • หากต้องการจัดเรียงเพลงตามเกณฑ์ที่แตกต่างกัน ให้แตะชื่อ วันที่ ขนาด หรือแท็ก 
 • หากต้องการดูเอกสารเป็นรูปย่อหรือรายการ ให้แตะ ไอคอนดูเป็นรายการ
 • หากต้องการดูเอกสารที่แชร์แท็ก ให้แตะแท็กในเมนูเลือกหา

จัดระเบียบเพลงด้วยโฟลเดอร์และแท็ก

คุณสามารถจัดเรียงเพลงให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยการสร้างโฟลเดอร์และจัดเก็บเพลงไว้ในโฟลเดอร์เหล่านั้น หากต้องการสร้างโฟลเดอร์ ให้ทำดังนี้

 1. แตะ "เลือกหา" ในหน้าต่างเลือกเพลงของฉัน จากนั้นแตะตำแหน่ง 
 2. ปัดลงแล้วแตะ ไอคอนสร้างโฟลเดอร์ใหม่
 3. ตั้งชื่อโฟลเดอร์ใหม่ แล้วแตะ "เสร็จสิ้น"
 4. หากต้องการสร้างเพลงใหม่ในโฟลเดอร์นั้น ให้เปิดโฟลเดอร์ แล้วแตะ "สร้างเอกสาร" GarageBand จะบันทึกเพลงไปยังตำแหน่งดังกล่าวโดยอัตโนมัติจนกว่าคุณจะย้ายตำแหน่ง

คุณยังสามารถใช้แท็กเพื่อจัดระเบียบเพลงและไฟล์เสียงของคุณได้อีกด้วย แท็กช่วยให้คุณค้นหาเพลงหรือไฟล์อื่นๆ ที่คุณต้องการได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

แท็กเพลง

 1. แตะ "เลือก" แล้วแตะภาพตัวอย่างเอกสารเพื่อให้เครื่องหมายถูกปรากฏที่เอกสารนั้น
 2. แตะ "แชร์" บน iPad หรือแตะ ไอคอนแชร์ บน iPhone แล้วแตะ ไอคอนเพิ่มแท็ก
 3. คุณสามารถเลือกแท็กที่มีอยู่หรือจะสร้างเองก็ได้ หากต้องการสร้างแท็กของตัวเอง ให้ทำดังนี้
  • แตะ "เพิ่มแท็กใหม่"
  • ป้อนชื่อสำหรับแท็ก แล้วเลือกสี
  • แตะ "เพิ่มแท็ก" คุณสามารถติดแท็กเอกสารด้วยแท็กใหม่ และแท็กดังกล่าวจะไปปรากฏในเมนูเลือกหาด้วย

จัดการแท็ก

 1. แตะเลือกหาเพื่อเปิดเมนูเลือกหา จากนั้นแตะ "แก้ไข"
 2. แตะชื่อของแท็กที่มีอยู่แล้ว
 3. จากนั้นให้ป้อนชื่อของแท็กใหม่
 4. แตะเสร็จสิ้น

จัดการเพลง

คุณสามารถแชร์ ย้าย คัดลอก และลบเพลงในหน้าต่างเลือกเพลงของฉันหรือแอพไฟล์ได้ โดยแตะเลือก แตะภาพตัวอย่างของเอกสารเพื่อให้เครื่องหมายถูกปรากฏที่เอกสารนั้น จากนั้นให้แตะตัวเลือกที่คุณต้องการที่ด้านล่างของหน้าจอ

 • หากต้องการแชร์เพลง แตะ "แชร์" บน iPad หรือแตะ ไอคอนแชร์ บน iPhone จากนั้นเลือกวิธีการที่คุณต้องการแชร์เพลง
 • หากต้องการคัดลอกหรือย้ายเพลงไปยังโฟลเดอร์หรือตำแหน่งอื่น ให้แตะ "ย้าย" บน iPad หรือแตะ ไอคอนย้าย บน iPhone จากนั้นเลือกตำแหน่งใหม่ แล้วแตะคัดลอกหรือย้าย หากคุณคัดลอกเพลงจากตำแหน่งใน iCloud Drive ไปยังตำแหน่งในอุปกรณ์ของคุณ สำเนาของเพลงนั้นจะยังคงอยู่ที่ตำแหน่งเดิม
 • หากต้องการลบเพลง ให้แตะ "ลบ" บน iPad หรือแตะ ไอคอนถังขยะ บน iPhone

ทำงานกับไฟล์เสียง

หากคุณต้องการใช้ไฟล์เสียงใน GarageBand สำหรับ iOS 2.3 ให้ใช้การแชร์ไฟล์ iTunes บน Mac หรือ PC เพื่อเพิ่มไฟล์เสียงไปยังอุปกรณ์ iOS ของคุณ จากนั้นให้เข้าถึงไฟล์จากโฟลเดอร์ถ่ายโอนไฟล์ GarageBand บนอุปกรณ์ iOS ของคุณ

หากต้องการเพิ่มไฟล์เสียงไปยังอุปกรณ์ของคุณโดยใช้การถ่ายโอนไฟล์ผ่าน iTunes ให้ทำดังนี้

 1. เปิด iTunes บน Mac หรือ PC
 2. เชื่อมต่อ iPad หรือ iPhone กับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์
 3. คลิกที่อุปกรณ์ของคุณใน iTunes ดูข้อมูลช่วยเหลือหากคุณไม่พบอุปกรณ์ของคุณ 
 4. ในแถบด้านข้างทางซ้าย ให้คลิกการแชร์ไฟล์
 5. เลือก GarageBand จากนั้นลากไฟล์จากโฟลเดอร์หรือหน้าต่างไปไว้ในรายการเอกสารเพื่อคัดลอกไฟล์เหล่านั้นไปยังอุปกรณ์ของคุณ

หากคุณกำลังอัพเกรด GarageBand สำหรับ iOS 2.3 และมีไฟล์เสียงอยู่แล้วบนอุปกรณ์ของคุณ GarageBand จะย้ายไฟล์เหล่านั้นไปยังโฟลเดอร์ถ่ายโอนไฟล์ GarageBand โดยอัตโนมัติหลังจากการอัพเกรด 

เพิ่มไฟล์เสียงไปยังเพลง

หลังจากที่คุณเพิ่มไฟล์เสียงไปยังโฟลเดอร์ถ่ายโอนไฟล์ GarageBand แล้ว คุณสามารถเพิ่มไฟล์เสียงไปยังเพลงของคุณได้

 1. เปิด GarageBand บนอุปกรณ์ iOS ของคุณ จากนั้นเปิดเพลงที่คุณต้องการเพิ่มไฟล์เสียง
 2. หากจำเป็น ให้แตะ ไอคอนมุมมองแทร็ค เพื่อเปิดเพลงในมุมมองแทร็ค
 3. แตะ ไอคอนหน้าต่างเลือกลูป เพื่อเปิดหน้าต่างเลือกลูป หากหน้าต่างโต้ตอบปรากฏขึ้นเพื่อถามว่าคุณต้องการย้ายไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ถ่ายโอนไฟล์ GarageBand หรือไม่ ให้แตะย้ายไฟล์
 4. แตะไฟล์เสียงแล้วลากไฟล์ไปยังพื้นที่แทร็คใน GarageBand

เพิ่มไฟล์เสียงจากบริการคลาวด์ของบริษัทอื่น

หากคุณต้องการเพิ่มไฟล์เสียงที่บันทึกอยู่ในบริการคลาวด์ของบริษัทอื่นหรือตำแหน่งอื่น ให้คัดลอกไฟล์เหล่านั้นไปยังโฟลเดอร์ถ่ายโอนไฟล์ GarageBand โดยใช้แอพไฟล์

 1. เปิดแอพไฟล์แล้วแตะเลือกหา
 2. ในเมนูเลือกหา ให้แตะตำแหน่งที่ไฟล์ถูกจัดเก็บไว้แล้วค้นหาไฟล์นั้น
 3. แตะ "เลือก" จากนั้นแตะที่ไฟล์เพื่อให้เครื่องหมายถูกปรากฏที่ไฟล์
 4. แตะ "ย้าย" แล้วแตะ "บน [อุปกรณ์] ของฉัน" จากนั้นแตะโฟลเดอร์ GarageBand
 5. แตะโฟลเดอร์ถ่ายโอนไฟล์ GarageBand แล้วแตะคัดลอก ตอนนี้คุณก็สามารถเพิ่มไฟล์ไปยังเพลงของคุณได้แล้วโดยใช้หน้าต่างเลือกลูปใน GarageBand

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: