หาก macOS High Sierra แสดงรหัสผ่านของคุณแทนคำใบ้รหัสผ่านสำหรับดิสก์โวลุ่ม APFS ที่เข้ารหัส

ทำตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อปกป้องข้อมูลของคุณหากคุณเห็นรหัสผ่านของคุณแทนคำใบ้รหัสผ่านสำหรับดิสก์โวลุ่ม APFS ที่เข้ารหัส

บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป

ระบบอาจแสดงรหัสผ่านของคุณแทนคำใบ้รหัสผ่านหากคุณใช้คำสั่งเพิ่มดิสก์โวลุ่ม APFS ในยูทิลิตี้ดิสก์เพื่อสร้างดิสก์โวลุ่ม APFS ที่เข้ารหัส และคุณได้ระบุคำใบ้รหัสผ่าน 

การเปลี่ยนรหัสผ่านในดิสก์โวลุ่มที่ได้รับผลกระทบจะล้างคำใบ้ออก แต่จะไม่ส่งผลต่อกุญแจการเข้ารหัสที่สำคัญซึ่งปกป้องข้อมูลอยู่ 

Apple ขอแนะนำให้คุณทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ

ดิสก์โวลุ่ม APFS ที่เข้ารหัสใดๆ ที่คุณสร้างขึ้นโดยใช้วิธีการอื่นๆ จะไม่ได้รับผลกระทบ

ปกป้องดิสก์โวลุ่ม APFS ที่เข้ารหัส

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่ออัพเดท macOS High Sierra จากนั้นสำรองข้อมูล ลบข้อมูล แล้วกู้คืนดิสก์โวลุ่ม APFS ที่เข้ารหัส

 1. ติดตั้งรายการอัพเดทเสริมของ macOS High Sierra 10.13 จากหน้ารายการอัพเดทของ App Store
 2. สร้างข้อมูลสำรองที่เข้ารหัสในดิสก์โวลุ่ม APFS ที่ได้รับผลกระทบซึ่งเข้ารหัสไว้
 3. เปิดยูทิลิตี้ดิสก์แล้วเลือกดิสก์โวลุ่ม APFS ที่ได้รับผลกระทบซึ่งเข้ารหัสไว้ในแถบด้านข้าง
 4. คลิกเลิกต่อเชื่อมเพื่อเลิกต่อเชื่อมดิสก์โวลุ่ม
 5. คลิกลบ
 6. เมื่อระบบถาม ให้ป้อนชื่อสำหรับดิสก์โวลุ่มในช่องชื่อ
 7. เปลี่ยนรูปแบบเป็น APFS
 8. หลังจากนั้นให้เปลี่ยนรูปแบบเป็น APFS (เข้ารหัส) อีกครั้ง
 9. ป้อนรหัสผ่านใหม่ในกล่องโต้ตอบ ป้อนรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยัน และหากคุณต้องการ คุณสามารถป้อนคำใบ้สำหรับดิสก์โวลุ่ม APFS ที่เข้ารหัสได้ คลิกเลือก
 10. คลิกลบ คุณสามารถดูความคืบหน้าของกระบวนการลบข้อมูลได้
 11. คลิกเสร็จสิ้นเมื่อกระบวนการเสร็จสมบูรณ์
 12. กู้คืนข้อมูลที่คุณสำรองไว้ในขั้นตอนที่ 2 ไปยังดิสก์โวลุ่ม APFS ใหม่ที่เข้ารหัสที่คุณเพิ่งสร้าง

ปกป้องบัญชีอื่นๆ

หากรหัสผ่านดิสก์ของคุณสำหรับดิสก์โวลุ่ม APFS ที่ได้รับผลกระทบซึ่งเข้ารหัสไว้ใดๆ เป็นรหัสผ่านเดียวกับที่คุณใช้ในบัญชีผู้ใช้ macOS หรือบริการอินเทอร์เน็ต คุณควรเปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้หรือบริการอินเทอร์เน็ตนั้นๆ

วันที่เผยแพร่: