ซ่อนและเลิกซ่อนเพลง ภาพยนตร์ รายการทีวี หนังสือเสียง และหนังสือ

หากไม่ต้องการให้สินค้าที่ซื้อปรากฏบนอุปกรณ์ คุณสามารถซ่อนรายการเหล่านั้นได้ และหากต้องการดูรายการที่ซ่อนอยู่ ก็สามารถเลิกซ่อนได้เช่นกัน


จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณซ่อนรายการ

 • รายการที่ซ่อนไว้จะไม่ปรากฏในคลังบนอุปกรณ์ใดๆ ที่คุณใช้กับ Apple ID เว้นแต่ว่าคุณจะดาวน์โหลดรายการนั้นลงในอุปกรณ์
 • หากคุณใช้การแชร์กันในครอบครัว สมาชิกในครอบครัวจะไม่เห็นรายการที่คุณซ่อน เว้นแต่ว่าสมาชิกจะดาวน์โหลดรายการดังกล่าวไว้ก่อนที่คุณจะซ่อนรายการ
 • หากคุณหรือสมาชิกในครอบครัวดาวน์โหลดรายการลงในอุปกรณ์อื่นก่อนที่คุณจะซ่อนรายการ คุณสามารถลบรายการนั้นออกจากอุปกรณ์ดังกล่าวได้ ดูวิธีลบเพลง ลบภาพยนตร์และรายการทีวีหรือลบหนังสือและหนังสือเสียง
 • บันทึกการซื้อจะไม่หายไป คุณสามารถค้นหารายการได้ในประวัติการซื้อ


วิธีซ่อนเพลง ภาพยนตร์ และรายการทีวีบน Mac

ดูวิธีซ่อนเพลง ภาพยนตร์ และรายการทีวีบน Mac

ซ่อนเพลง

 1. เปิดแอป Apple Music
 2. จากแถบเมนู ให้เลือกบัญชี > สินค้าที่ซื้อแล้ว หากใช้การแชร์กันในครอบครัว คุณอาจเห็น "สินค้าที่ซื้อในครอบครัว" แทน "สินค้าที่ซื้อแล้ว"
 3. เลื่อนตัวชี้ไปไว้เหนือรายการที่คุณต้องการซ่อน จากนั้นคลิกปุ่มซ่อนสินค้าที่ซื้อ
  ปุ่มซ่อนสินค้าที่ซื้อในแอป Apple Music บน Mac
 4. คลิกซ่อนเพื่อยืนยัน

ซ่อนภาพยนตร์และรายการทีวี

 1. เปิดแอป Apple TV
 2. ไปที่คลัง แล้วค้นหารายการที่ต้องการซ่อน
 3. เลื่อนตัวชี้ไปไว้เหนือรายการนั้น แล้วคลิกปุ่มเพิ่มเติม
  ปุ่มเพิ่มเติมในแอป Apple TV บน Mac
 4. คลิกลบออกจากคลัง จากนั้นทำตามข้อความแจ้งเพื่อซ่อนรายการ


วิธีซ่อนเพลง ภาพยนตร์ และรายการทีวีบนพีซี

 1. เปิด iTunes
 2. จากแถบเมนูด้านบนสุดของหน้าต่าง iTunes ให้เลือกบัญชี > สินค้าที่ซื้อแล้ว หากใช้การแชร์กันในครอบครัว คุณอาจเห็น "สินค้าที่ซื้อในครอบครัว" แทน "สินค้าที่ซื้อแล้ว"
 3. คลิกเพลง ภาพยนตร์ หรือรายการทีวีที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง แล้วแต่ว่าคุณต้องการจะซ่อนอะไร จากนั้นคลิกทั้งหมด สินค้าที่ซื้อแล้วทั้งหมดของคุณจะปรากฏ
 4. เลื่อนตัวชี้ไปไว้เหนือรายการที่คุณต้องการซ่อน จากนั้นคลิกปุ่มซ่อนสินค้าที่ซื้อ
  ปุ่มซ่อนสินค้าที่ซื้อใน iTunes บนพีซี


วิธีซ่อนหนังสือและหนังสือเสียงบน iPhone, iPad หรือ iPod touch

 1. บน iPhone ให้เปิดแอปหนังสือ แล้วแตะคลัง บน iPad ให้ไปที่คลังในแถบด้านข้าง จากนั้นแตะหนังสือหรือหนังสือเสียง
 2. แตะปุ่มเพิ่มเติม ใต้หนังสือหรือหนังสือเสียงที่ต้องการซ่อน หากรายการเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชุด ให้แตะหนังสือชุด แล้วเลือกหนังสือแต่ละเล่ม จากนั้นแตะปุ่มเพิ่มเติม  
 3. แตะเอาออก
 4. แตะซ่อนหนังสือหรือซ่อนหนังสือเสียง หากไม่เห็นตัวเลือกซ่อนหนังสือหรือซ่อนหนังสือเสียง ให้มองหา "เอารายการดาวน์โหลดออก" ซึ่งจะนำหนังสือออกจากอุปกรณ์ของคุณ หรือแตะ "ลบทุกที่" ซึ่งจะนำหนังสือออกจาก iCloud และอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณ

นอกจากนี้ยังซ่อนหนังสือและหนังสือเสียงได้ในแอปหนังสือบน Mac


วิธีเลิกซ่อนเพลง ภาพยนตร์ และรายการทีวีบน Mac

 1. เปิดแอป Apple Music หรือแอป Apple TV
 2. ในแถบเมนูด้านบนสุด ให้เลือกบัญชี > การตั้งค่าบัญชี
 3. หากได้รับแจ้งจากระบบ ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ
 4. เลื่อนลงมาจนถึงส่วนสินค้าที่ซื้อและรายการดาวน์โหลดในหน้าที่เปิดขึ้น ถัดจากสินค้าที่ซื้อที่ซ่อนไว้ ให้คลิกจัดการ
  วิธีหา
 5. คลิกเลิกซ่อนใต้รายการนั้น

วิธีเลิกซ่อนเพลง ภาพยนตร์ และรายการทีวีบนพีซี

 1. เปิด iTunes
 2. จากแถบเมนูด้านบนสุดของหน้าต่าง iTunes ให้เลือกบัญชี > ดูบัญชีของฉัน
 3. เลื่อนลงมาจนถึงส่วนสินค้าที่ซื้อและรายการดาวน์โหลดในหน้าที่เปิดขึ้น ถัดจากสินค้าที่ซื้อที่ซ่อนไว้ ให้คลิกจัดการ
  วิธีหา
 4. คลิกที่เพลง ภาพยนตร์ หรือรายการทีวีที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องเลิกซ่อน
 5. คลิกเลิกซ่อนใต้รายการนั้น

วิธีเลิกซ่อนหนังสือและหนังสือเสียงบน iPhone, iPad หรือ iPod touch

 1. บน iPhone ให้เปิดแอปหนังสือ แล้วแตะกำลังอ่านอยู่ บน iPad ให้แตะกำลังอ่านอยู่ในแถบด้านข้าง
 2. แตะปุ่มลงชื่อเข้า  หรือรูปภาพของคุณ แล้วแตะจัดการสินค้าที่ซื้อแล้วซ่อนไว้
 3. หากได้รับแจ้งจากระบบ ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ
 4. แตะเลิกซ่อนถัดจากรายการนั้น

นอกจากนี้คุณยังเลิกซ่อนหนังสือและหนังสือเสียงได้ในแอปหนังสือบน Mac

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: