ในกรณีที่อุปกรณ์ Bluetooth ไม่เชื่อมต่อใหม่กับ Mac ที่ใช้งาน Windows

หากไม่มีการใช้งาน Mac ที่ใช้งาน Windows อุปกรณ์ Bluetooth เช่น เมาส์หรือคีย์บอร์ดอาจไม่เชื่อมต่อใหม่โดยอัตโนมัติ ดูสิ่งที่ควรทำ

ในการแก้ปัญหานี้ ให้ใช้ Windows Update เพื่อให้แน่ใจว่าการติดตั้ง Windows ของคุณมีไดรเวอร์เวอร์ชั่นล่าสุด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เมาส์หรือคีย์บอร์ด Bluetooth ไม่สามารถเชื่อมต่อใหม่หลังจากไม่ใช้งานเครื่อง บนเว็บไซต์บริการช่วยเหลือของ Microsoft

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: