ในกรณีที่อุปกรณ์ Bluetooth ไม่เชื่อมต่อใหม่กับ Mac ที่ใช้งาน Windows

หากไม่มีการใช้งาน Mac ที่ใช้งาน Windows อุปกรณ์ Bluetooth เช่น เมาส์หรือคีย์บอร์ดอาจไม่เชื่อมต่อใหม่โดยอัตโนมัติ ดูสิ่งที่ควรทำ

ในการแก้ปัญหานี้ ให้ใช้ Windows Update เพื่อให้แน่ใจว่าการติดตั้ง Windows ของคุณมีไดรเวอร์เวอร์ชั่นล่าสุด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เมาส์หรือคีย์บอร์ด Bluetooth ไม่สามารถเชื่อมต่อใหม่หลังจากไม่ใช้งานเครื่อง บนเว็บไซต์บริการช่วยเหลือของ Microsoft

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: