ในกรณีที่สื่อไม่ปรากฏตามที่ควรจะเป็นใน iMovie สำหรับ macOS

หากสื่อไม่ปรากฏตามที่ควรจะเป็นใน iMovie โปรเจ็กต์ของคุณอาจมีสื่อในรูปแบบที่ไม่รองรับ อัพเกรด Mac ของคุณเป็น macOS High Sierra และอัพเดทเป็น iMovie 10.1.7 เพื่อเพิ่มการรองรับสำหรับรูปแบบเพิ่มเติม

หากคุณไม่สามารถเพิ่มรูปภาพหรือวิดีโอจากคลังรูปภาพ iCloud ไปยังโปรเจกต์ของ iMovie ได้ คลิปในคลังสื่อหรือโปรเจกต์ปรากฏเป็นสีเทา หรือวิดีโอไม่เล่น ให้อัพเกรด Mac ของคุณเป็น macOS High Sierra หลังจากที่คุณอัพเกรดเป็น macOS High Sierra แล้ว ให้อัพเดท iMovie โดยใช้แอพ App Store บน Mac ของคุณ

วันที่เผยแพร่: