แชร์แผนพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud กับครอบครัวของคุณ

เมื่อใช้การแชร์กันในครอบครัว คุณจะสามารถแชร์แผนพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud กับสมาชิกในครอบครัวได้อีกไม่เกินห้าคน

Mac ที่แสดงหน้าจอแชร์พื้นที่จัดเก็บข้อมูลกับครอบครัวของคุณ และ iPhone ที่แสดงหน้าจอพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud

สิ่งสำคัญคือคุณต้องแน่ใจว่าทุกคนในครอบครัวมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud เพียงพอสำหรับเก็บรูปภาพ วิดีโอ ไฟล์ และข้อมูลสำรอง iCloud เมื่อใช้การแชร์กันในครอบครัว ครอบครัวของคุณจะสามารถแชร์แผนพื้นที่จัดเก็บข้อมูลหนึ่งแผนขนาด 200 GB หรือ 2 TB ซึ่งมีพื้นที่เหลือเฟือสำหรับทุกคน

เมื่อคุณแชร์แผนพื้นที่จัดเก็บข้อมูล รูปภาพ และเอกสารต่างๆ ของคุณจะยังคงเป็นส่วนตัว และทุกคนจะยังคงใช้บัญชีของตัวเองใน iCloud ซึ่งเหมือนกันกับเวลาที่คุณมีแผนพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเป็นของตัวเอง คุณเพียงแค่แชร์พื้นที่ในแผนพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud ร่วมกับสมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัว ดังนั้นจึงมีแค่แผนเดียวที่คุณต้องจัดการ

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

หากต้องการแชร์แผนพื้นที่จัดเก็บข้อมูล คุณจะต้องใช้ iOS 11 หรือ macOS 10.13 High Sierra

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด คุณควรให้สมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัวอัพเดทอุปกรณ์ของพวกเขาด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม คุณสามารถแชร์แผนพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกับสมาชิกครอบครัวที่ใช้ระบบปฏิบัติการที่เก่ากว่าได้

แชร์แผนพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกับครอบครัวที่มีอยู่

หากคุณใช้การแชร์กันในครอบครัวอยู่แล้ว คุณสามารถตั้งค่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่แชร์กันได้สำหรับสมาชิกครอบครัวที่มีอยู่ได้ที่การตั้งค่าหรือการตั้งค่าระบบในอุปกรณ์ของคุณ

Mac ที่แสดงแอพและบริการของฉันที่เลือกพื้นที่จัดเก็บข้อมูลไว้ และ iPhone ที่แสดงหน้าจอแชร์พื้นที่จัดเก็บข้อมูลกับครอบครัวของคุณ

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

 1. ไปที่การตั้งค่า > [ชื่อของคุณ]
 2. แตะการแชร์กันในครอบครัว
 3. แตะพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud
 4. ทำตามขั้นตอนเพื่อแชร์แผนที่มีอยู่แล้วของคุณ หรืออัพเกรดเป็นแผนขนาด 200 GB หรือ 2 TB หากจำเป็น
 5. ใช้แอพข้อความเพื่อแจ้งสมาชิกครอบครัวที่กำลังใช้แผนพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบชำระเงินอยู่ให้ทราบว่าตอนนี้พวกเขาสามารถสลับมาใช้แผนพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่แชร์กันของคุณได้

บน Mac

 1. หากจำเป็น ให้อัพเกรดเป็นแผนพื้นที่จัดเก็บข้อมูลขนาด 200 GB หรือ 2 TB
 2. เลือกเมนู Apple () > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก iCloud
 3. คลิกจัดการครอบครัว
 4. ไปที่แอพและบริการของฉัน
 5. เลือกพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud
 6. คลิกเริ่มการแชร์
 7. คลิกเสร็จสิ้น

ตั้งค่าครอบครัวใหม่แล้วแชร์แผนพื้นที่จัดเก็บข้อมูล

ยังไม่ได้ใช้การแชร์กันในครอบครัวใช่ไหม ไม่มีปัญหา คุณสามารถเลือกที่จะแชร์พื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud ของคุณได้เมื่อตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัวเป็นครั้งแรก

Mac ที่แสดง

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่การตั้งค่า > [ชื่อของคุณ]
 2. แตะตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว จากนั้นแตะเริ่มต้น
 3. เลือกพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud เป็นคุณสมบัติแรกที่แชร์กับครอบครัว
 4. หากจำเป็น ให้อัพเกรดเป็นแผนพื้นที่จัดเก็บข้อมูลขนาด 200 GB หรือ 2 TB
 5. เมื่อได้รับข้อความแจ้ง ให้ใช้แอพข้อความเพื่อเชิญผู้อื่นอีกห้าคนให้เข้าร่วมครอบครัวและแชร์แผนพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของคุณ

บน Mac

 1. เลือกเมนู Apple () > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก iCloud
 2. คลิกจัดการที่มุมขวาล่าง
 3. คลิกเปลี่ยนแผนเนื้อที่เก็บข้อมูล
 4. อัพเกรดเป็นแผนพื้นที่จัดเก็บข้อมูลขนาด 200 GB หรือ 2 TB
 5. กลับไปที่การตั้งค่า iCloud ของคุณแล้วคลิกตั้งค่าครอบครัว ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
 6. เมื่อเสร็จแล้ว ให้ไปที่แท็บแอพและบริการของฉัน แล้วเลือกพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud
 7. คลิกเริ่มการแชร์

จะเกิดอะไรขึ้นต่อไป

เมื่อคุณแชร์พื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud สมาชิกครอบครัวคนใดก็ตามที่ใช้แผนบริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลฟรีขนาด 5 GB จะถูกเพิ่มไปยังแผนครอบครัวของคุณโดยอัตโนมัติ

หากมีสมาชิกครอบครัวคนใดที่ชำระเงินค่าแผนพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud ของตัวเอง สมาชิกดังกล่าวสามารถเลือกที่จะสลับมาใช้แผนของคุณ หรือใช้แผนเดิมของตนโดยที่ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอยู่ได้ ซึ่งเมื่อสลับมาใช้แผนพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่แชร์ สมาชิกดังกล่าวจะได้รับเงินคืนสำหรับแผนส่วนบุคคลส่วนที่เหลือ แต่จะไม่สามารถเก็บแผนปัจจุบันไว้โดยที่ใช้แผนครอบครัวไปพร้อมกันได้

หน้าจอ iPhone ที่แสดงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud

จัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud ของครอบครัวของคุณ

ทุกคนสามารถดูได้อย่างง่ายดายว่าครอบครัวใช้ปริมาณพื้นที่จัดเก็บข้อมูลไปเท่าไรแล้ว และสามารถอัพเกรดได้อย่างง่ายดายทุกเมื่อที่ต้องการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่การตั้งค่า > [ชื่อของคุณ]
 2. แตะการแชร์กันในครอบครัว
 3. แตะพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud

บน Mac ให้ทำดังนี้

 1. เลือกเมนู Apple () > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก iCloud
 2. คลิกจัดการครอบครัว
 3. ไปที่แอพและบริการของฉัน
 4. เลือกพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud

หากครอบครัวของคุณมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud เหลือน้อย สมาชิกทุกคนจะได้รับการแจ้งเตือน จากนั้นผู้จัดการประจำครอบครัวหรือสมาชิกครอบครัวที่เป็นผู้ซื้อแผนจะสามารถซื้อพื้นที่ได้สูงสุด 2 TB ทุกเมื่อที่ต้องการ

หากครอบครัวของคุณหยุดแชร์พื้นที่จัดเก็บข้อมูล หรือคุณออกจากการแชร์กันในครอบครัว

หากคุณออกจากครอบครัวที่แชร์แผนพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud และคุณกำลังใช้พื้นที่มากกว่า 5 GB คุณจะมีเวลา 28 วันในการซื้อแผนของคุณเอง

หากคุณเลือกที่จะไม่ซื้อแผนพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของตัวเอง และคอนเทนต์ที่คุณจัดเก็บไว้ใน iCloud มีขนาดเกินกว่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่คุณสามารถใช้ได้ รูปภาพและวิดีโอใหม่ๆ จะไม่ถูกอัพโหลดไปยังรูปภาพ iCloud ไฟล์ต่างๆ จะไม่ถูกอัพโหลดไปยัง iCloud Drive และอุปกรณ์ iOS ของคุณจะหยุดสำรองข้อมูล

วันที่เผยแพร่: