รับการแจ้งเตือนของ Apple Music

คุณจะสามารถรับการแจ้งเตือนได้เมื่อศิลปินชื่อดังของคุณปล่อยเพลงใหม่หรือเพื่อนๆ ติดตามคุณใน Apple Music

Apple Music จะส่งการแจ้งเตือนไปยังอุปกรณ์ของคุณเมื่อศิลปินชื่อดังที่คุณฟังออกผลงานเพลงใหม่ เมื่อรายการใหม่ที่คุณอาจชอบมีพร้อมให้ใช้งาน หรือเมื่อเพื่อนๆ ติดตามกิจกรรมของคุณ

หากคุณไม่ต้องการรับการแจ้งเตือนจาก Apple Music บนอุปกรณ์ของคุณ คุณก็สามารถปิดได้

ปิดการแจ้งเตือน Apple Music บนอุปกรณ์ iOS

iPhone X ที่แสดงหน้าจอการตั้งค่าบัญชีในแอพเพลง

  1. เปิดแอพเพลง 
  2. แตะสำหรับคุณ จากนั้นแตะรูปภาพของคุณหรือ ไอคอนบัญชีของฉัน ที่มุมขวาบน
  3. ใต้การแจ้งเตือน ให้ปิดกิจกรรมของเพื่อนเพื่อหยุดรับการแจ้งเตือนเมื่อเพื่อนๆ เริ่มติดตามคุณ ปิด "ศิลปินและรายการ" เพื่อหยุดรับการแจ้งเตือนจากศิลปินชื่อดังและรายการของคุณ

ปิดการแจ้งเตือน Apple Music บนอุปกรณ์ Android

โทรศัพท์ Android ที่แสดงการตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับ Apple Music

  1. เปิดแอพ Apple Music
  2. จากด้านล่างของหน้าจอ ให้แตะคลัง สำหรับคุณ เลือกหา หรือวิทยุ
  3. แตะปุ่มเมนู ปุ่มตัวเลือกการจัดเรียง จากนั้นแตะบัญชี
  4. ใต้การแจ้งเตือน ให้แตะจัดการการแจ้งเตือน
  5. ปิด "เพื่อนๆ" เพื่อหยุดรับการแจ้งเตือนเมื่อเพื่อนๆ เริ่มติดตามคุณ ปิด "ศิลปินและรายการ" เพื่อหยุดรับการแจ้งเตือนจากศิลปินชื่อดังและรายการของคุณ

ดูเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: