ชาร์จ iPhone ของคุณแบบเร็ว

ใช้การชาร์จแบบเร็วกับ iPhone บางรุ่น คุณสามารถชาร์จ iPhone ซ้ำให้แบตเตอรี่สูงสุดถึง 50 เปอร์เซ็นต์ได้ในเวลาประมาณ 30 นาที

คุณสามารถชาร์จ iPhone 8 และใหม่กว่าให้มีระดับแบตเตอรี่สูงสุดถึง 50 เปอร์เซ็นต์ภายในเวลาประมาณ 30 นาที1

การชาร์จอย่างรวดเร็วจะทำงานเมื่อคุณใช้สาย USB-C เป็น Lightning ของ Apple และอะแดปเตอร์รุ่นใดรุ่นหนึ่งดังต่อไปนี้

  • อะแดปเตอร์แปลงไฟแบบ USB-C ของ Apple ขนาด 18 วัตต์, 20 วัตต์,2 29 วัตต์, 30 วัตต์, 35 วัตต์, 61 วัตต์, 67 วัตต์, 87 วัตต์, 96 วัตต์ หรือ 140 วัตต์
  • อะแดปเตอร์แปลงไฟแบบ USB-C ของบริษัทอื่นที่เทียบเท่ากันซึ่งรองรับการจ่ายไฟผ่าน USB (USB-PD)

หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณมีอะแดปเตอร์แปลงไฟของ Apple รุ่นใด ให้ตรวจสอบกำลังวัตต์ได้ที่ด้านบนหรือด้านล่างของอะแดปเตอร์ ดังนี้

อะแดปเตอร์แปลงไฟแบบ USB-C 20 วัตต์ที่แสดงฉลากรับรอง

1. Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2017 โดยใช้เครื่อง iPhone X, iPhone 8 และ iPhone 8 Plus รุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมซอฟต์แวร์ และในเดือนสิงหาคม 2018 โดยใช้เครื่อง iPhone XS, iPhone XS Max และ iPhone XR รุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมซอฟต์แวร์และอะแดปเตอร์แปลงไฟแบบ USB-C ของ Apple (ขนาด 18 วัตต์ รุ่น A1720, ขนาด 29 วัตต์ รุ่น A1540, ขนาด 30 วัตต์ รุ่น A1882, ขนาด 61 วัตต์ รุ่น A1718 และขนาด 87 วัตต์ รุ่น A1719) Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2019 โดยใช้เครื่อง iPhone 11, iPhone 11 Pro และ iPhone 11 Pro Max รุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมซอฟต์แวร์และอะแดปเตอร์แปลงไฟแบบ USB-C ของ Apple (ขนาด 18 วัตต์ รุ่น A1720, ขนาด 29 วัตต์ รุ่น A1540, ขนาด 30 วัตต์ รุ่น A1882, ขนาด 61 วัตต์ รุ่น A1947 และขนาด 87 วัตต์ รุ่น A1719) Apple ทำการทดสอบในเดือนกุมภาพันธ์ 2020 โดยใช้เครื่อง iPhone SE (รุ่นที่ 2) รุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมซอฟต์แวร์และอะแดปเตอร์แปลงไฟแบบ USB-C ของ Apple (ขนาด 18 วัตต์ รุ่น A1720 และขนาด 30 วัตต์ รุ่น A1882) Apple ทำการทดสอบในเดือนกันยายน 2020 โดยใช้เครื่อง iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max รุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมซอฟต์แวร์และอะแดปเตอร์แปลงไฟแบบ USB-C ของ Apple ที่เป็นอุปกรณ์เสริม (ขนาด 20 วัตต์ รุ่น A2305) การทดสอบการชาร์จแบบเร็วดำเนินการโดยใช้เครื่อง iPhone ที่แบตเตอรี่หมด ระยะเวลาการชาร์จแตกต่างกันไปตามปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อม ผลลัพธ์จริงที่ได้จึงแตกต่างกันออกไป Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2021 โดยใช้เครื่อง iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro และ iPhone 13 Pro Max รุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมซอฟต์แวร์และอะแดปเตอร์แปลงไฟแบบ USB-C ของ Apple ที่เป็นอุปกรณ์เสริม (ขนาด 20 วัตต์ รุ่น A2305) Apple ทำการทดสอบในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 โดยใช้เครื่อง iPhone SE (รุ่นที่ 3) รุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมซอฟต์แวร์และอะแดปเตอร์แปลงไฟแบบ USB-C ของ Apple ที่เป็นอุปกรณ์เสริม (ขนาด 20 วัตต์ A2305) Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2022 โดยใช้เครื่อง iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max รุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมซอฟต์แวร์และอะแดปเตอร์แปลงไฟแบบ USB-C ของ Apple ที่เป็นอุปกรณ์เสริม (ขนาด 20 วัตต์ รุ่น A2305) การทดสอบการชาร์จแบบเร็วดำเนินการโดยใช้เครื่อง iPhone ที่แบตเตอรี่หมด ระยะเวลาการชาร์จแตกต่างกันไปตามการตั้งค่าและปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อม ผลลัพธ์จริงที่ได้จึงแตกต่างกันออกไป

2. คุณต้องมีอะแดปเตอร์แปลงไฟขนาด 20 วัตต์ขึ้นไปในการชาร์จ iPhone 12 และใหม่กว่าแบบเร็ว

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: