ชาร์จ iPhone ของคุณแบบเร็ว

ใช้การชาร์จแบบเร็วกับ iPhone 8 หรือใหม่กว่า คุณสามารถชาร์จ iPhone ซ้ำให้แบตเตอรี่สูงสุดถึง 50 เปอร์เซ็นต์ใน 30 นาทีได้*

การชาร์จแบบเร็วช่วยให้คุณชาร์จ iPhone 8 หรือรุ่นใหม่กว่าซ้ำได้อย่างรวดเร็วและสะดวก iPhone ของคุณจะชาร์จแบบเร็วได้สูงสุดถึง 50 เปอร์เซ็นต์ภายใน 30 นาทีเมื่อคุณใช้ สาย USB-C เป็น Lightning ของ Apple และอะแดปเตอร์รุ่นใดรุ่นหนึ่งดังต่อไปนี้

  • อะแดปเตอร์จ่ายไฟแบบ USB-C ขนาด 18 วัตต์ 29 วัตต์ 30 วัตต์ 61 วัตต์ หรือ 87 วัตต์ USB-C ของ Apple
  • อะแดปเตอร์จ่ายไฟแบบ USB-C ของบริษัทอื่นที่เทียบเท่ากันซึ่งรองรับการจ่ายไฟผ่าน USB (USB-PD)

หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณมีอะแดปเตอร์แปลงไฟของ Apple รุ่นใด ให้ตรวจสอบกำลังวัตต์ได้ที่ด้านล่างของอะแดปเตอร์ ดังนี้

* Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2017 โดยใช้เครื่อง iPhone X, iPhone 8 และ iPhone 8 Plus รุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมซอฟต์แวร์ และในเดือนสิงหาคม 2018 โดยใช้เครื่อง iPhone XS, iPhone XS Max และ iPhone XR รุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมซอฟต์แวร์และอะแดปเตอร์จ่ายไฟแบบ USB-C ของ Apple (ขนาด 18 วัตต์ รุ่น A1720, ขนาด 29 วัตต์ รุ่น A1540, ขนาด 30 วัตต์ รุ่น A1882, ขนาด 61 วัตต์ รุ่น A1718 และขนาด 87 วัตต์ รุ่น A1719) การทดสอบการชาร์จแบบเร็วดำเนินการโดยใช้เครื่อง iPhone ที่แบตเตอรี่หมด ระยะเวลาการชาร์จแตกต่างกันไปตามปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อม ผลลัพธ์จริงที่ได้จึงแตกต่างกันออกไป

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: