ชาร์จ iPhone ของคุณแบบเร็ว

ใช้การชาร์จแบบเร็วกับ iPhone 8 หรือใหม่กว่า คุณสามารถชาร์จ iPhone ซ้ำให้แบตเตอรี่สูงกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ใน 30 นาทีได้*

การชาร์จแบบเร็วช่วยให้คุณชาร์จ iPhone 8 หรือรุ่นใหม่กว่าซ้ำได้อย่างรวดเร็วและสะดวก iPhone ของคุณจะชาร์จแบบเร็วได้สูงสุดถึง 50 เปอร์เซ็นต์ภายใน 30 นาทีเมื่อคุณใช้ USB-C to Lightning Cable ของ Apple และอะแดปเตอร์รุ่นใดรุ่นหนึ่งดังต่อไปนี้

  • อะแดปเตอร์แปลงไฟ USB-C ขนาด 29 วัตต์, 30 วัตต์, 61 วัตต์ หรือ 87 วัตต์ ของ Apple
  • อะแดปเตอร์แปลงไฟ USB-C ของบริษัทอื่นที่เทียบเท่ากันซึ่งรองรับการจ่ายไฟผ่าน USB (USB-PD)

หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณมีอะแดปเตอร์แปลงไฟของ Apple รุ่นใด ตรวจสอบกำลังวัตต์ได้ที่ด้านล่างของอะแดปเตอร์ ดังนี้

* Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2017 โดยใช้เครื่อง iPhone X, iPhone 8 และ iPhone 8 Plus รุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมซอฟต์แวร์ และในเดือนสิงหาคม 2018 โดยใช้เครื่อง iPhone XS, iPhone XS Max และ iPhone XR รุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมซอฟต์แวร์ และอะแดปเตอร์แปลงไฟ Apple USB-C (ขนาด 29 วัตต์ รุ่น A1540, ขนาด 30 วัตต์ รุ่น A1882, ขนาด 61 วัตต์ รุ่น A1718 และขนาด 87 วัตต์ รุ่น A1719) การทดสอบการชาร์จแบบเร็วดำเนินการโดยใช้เครื่อง iPhone ที่แบตเตอรี่หมด ระยะเวลาการชาร์จแตกต่างกันไปตามปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อม ผลลัพธ์จริงที่ได้จึงแตกต่างกันออกไป

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: