หาก Face ID ไม่ทำงานบน iPhone หรือ iPad Pro

ดูสิ่งที่ควรทำหากคุณต้องการความช่วยเหลือในการใช้ Face ID เพื่อปลดล็อค iPhone หรือ iPad ของคุณ หรือเพื่อรับรองความถูกต้องของการซื้อ ลงชื่อเข้าแอปต่างๆ หรือหากระบบขอให้คุณป้อนรหัสของคุณ

ตรวจสอบการตั้งค่า Face ID ของคุณ

หากต้องการตรวจสอบการตั้งค่า Face ID ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า แล้วแตะที่ Face ID และรหัส ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่า Face ID ไว้แล้ว และคุณสมบัติที่คุณจะใช้กับ Face ID นั้นเปิดอยู่

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรบังกล้อง TrueDepth

นำสิ่งที่อาจบดบังกล้อง TrueDepth ออก เช่น คราบสกปรก เคส หรืออุปกรณ์ป้องกันหน้าจอ

หากคุณใช้ iPad ในแนวนอน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่านิ้วหรือฝ่ามือของคุณไม่ได้บังกล้อง TrueDepth อยู่ หากเป็นเช่นนั้น อาจมีคำเตือนปรากฏขึ้นทางด้านบนของหน้าจอว่า "กล้องถูกบัง" พร้อมลูกศรชี้ไปที่กล้อง TrueDepth

iPhone ที่มีเส้นชี้ไปที่กล้อง TrueDepth สองจุดที่ด้านบนของหน้าจอ จุดหนึ่งอยู่ที่แต่ละด้านของรอยหยักตรงกลาง

ตรวจสอบว่าไม่มีอะไรปิดบังใบหน้าของคุณ

ตรวจสอบว่าสามารถมองเห็นดวงตา จมูก และปากของคุณได้อย่างชัดเจนผ่านกล้อง TrueDepth ตามค่าเริ่มต้น Face ID จะไม่ทำงานหากมีวัตถุบดบังปากและจมูกของคุณ หากคุณกำลังสวมหน้ากากอนามัยและตั้งค่า Face ID ขณะสวมใส่หน้ากากอนามัยแล้ว* โปรดตรวจสอบว่าดวงตาของคุณไม่ได้ถูกบดบัง คุณอาจต้องถือ iPhone ให้สูงขึ้น หากคุณสวมหน้ากากอนามัยอยู่ หากคุณสวมหน้ากากอนามัยสูงเกินไปหรือใกล้ดวงตาของคุณมากเกินไป iPhone อาจไม่ปลดล็อค

Face ID สามารถทำงานได้กับแว่นกันแดดหลายประเภท อย่างไรก็ตาม การใช้ Face ID ขณะสวมใส่หน้ากากอนามัยไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้งานกับแว่นกันแดด หากคุณใช้แว่นกันแดดที่ออกแบบมาเพื่อปิดกั้นแสงบางประเภท แว่นกันแดดของคุณอาจปิดกั้นแสงอินฟราเรดที่กล้อง TrueDepth ใช้ พยายามใช้ Face ID โดยไม่สวมแว่นกันแดด

* คุณสามารถใช้ Face ID ขณะสวมใส่หน้ากากอนามัยได้กับ iPhone 12 หรือใหม่กว่า ที่ทำงานบน iOS 15.4 ขึ้นไป

 

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณหันหน้าเข้าหากล้อง TrueDepth

Face ID จะใช้งานบน iPhone ได้เมื่อ iPhone อยู่ในแนวตั้งและคุณอยู่หน้ากล้อง TrueDepth เท่านั้น บน iPad คุณสามารถใช้ Face ID เมื่อ iPad อยู่ในแนวใดก็ได้

กล้อง TrueDepth มีช่วงการมองเห็นที่ใกล้เคียงกับเวลาที่คุณถ่ายเซลฟี่หรือโทร FaceTime ไม่ว่า iPhone หรือ iPad จะวางอยู่บนพื้นผิวหรือคุณจะถือเครื่องไว้ในตำแหน่งที่เป็นธรรมชาติ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า iPhone หรือ iPad อยู่ห่างจากใบหน้าของคุณหนึ่งช่วงแขนหรือใกล้กว่านั้น (10-20 นิ้ว)

 

รีสตาร์ทอุปกรณ์

รีสตาร์ท iPhone ของคุณหรือแล้วป้อนรหัส จากนั้นลองใช้ Face ID อีกครั้ง

 

เพิ่มรูปลักษณ์อีกแบบ

สำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่ Face ID จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเมื่อผู้ใช้มีการเปลี่ยนแปลง หากคุณมีรูปลักษณ์ที่ดูแล้วแตกต่างจากรูปลักษณ์เดิมอย่างสิ้นเชิง คุณสามารถตั้งค่ารูปลักษณ์อีกแบบเพื่อให้ Face ID ยังคงจดจำคุณได้

หากต้องการตั้งค่ารูปลักษณ์อีกแบบ ให้ทำตามวิธีการต่อไปนี้

 1. ไปที่การตั้งค่า จากนั้นแตะ Face ID และรหัส หากระบบร้องขอ ให้ป้อนรหัสผ่านของคุณ
 2. แตะตั้งค่ารูปลักษณ์อีกแบบ
 3. มองตรงไปที่ iPhone หรือ iPad โดยให้ใบหน้าของคุณอยู่ภายในกรอบ
 4. ขยับศีรษะของคุณเป็นวงกลมอย่างช้าๆ เพื่อทำให้วงกลมสมบูรณ์ หากคุณไม่สามารถขยับศีรษะของคุณได้ ให้แตะตัวเลือกการช่วยการเข้าถึง
 5. เมื่อคุณสแกน Face ID ครั้งแรกเสร็จแล้ว ให้แตะดำเนินการต่อ
 6. ขยับศีรษะของคุณช้าๆ เป็นครั้งที่สองเพื่อทำให้วงกลมสมบูรณ์
 7. เมื่อตั้งค่า Face ID เสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้แตะเสร็จสิ้น


รีเซ็ต Face ID

หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ ให้รีเซ็ต Face ID แล้วตั้งค่าอีกครั้ง ไปที่การตั้งค่า แตะ Face ID และรหัส จากนั้นแตะรีเซ็ต Face ID แล้วจึงแตะตั้งค่า Face ID เพื่อตั้งค่าอีกครั้ง

 

รับบริการ

หากคุณยังไม่สามารถลงทะเบียนใบหน้าได้ โปรดติดต่อบริการช่วยเหลือของ Apple

อุปกรณ์ของคุณควรได้รับการซ่อมโดยช่างเทคนิคที่ผ่านการฝึกอบรมเท่านั้น การซ่อมที่ไม่เหมาะสม การดัดแปลง หรือการใช้ส่วนประกอบ Apple ที่ไม่ใช่ของแท้ในระบบเลเซอร์อาจทําให้กลไกความปลอดภัยไม่สามารถทํางานได้อย่างเหมาะสม และอาจทําให้เกิดการสัมผัสสารอันตรายและทำให้ดวงตาหรือผิวหนังได้รับบาดเจ็บ

 

หากคุณต้องป้อนรหัสของคุณ

คุณอาจต้องป้อนรหัสหรือ Apple ID ของคุณแทนการใช้ Face ID ในสถานการณ์เหล่านี้

 • คุณสวมหน้ากากอนามัยอยู่และยังไม่ได้ตั้งค่า Face ID ขณะสวมใส่หน้ากากอนามัย
 • เพิ่งเปิดหรือรีสตาร์ทอุปกรณ์
 • ไม่ได้ปลดล็อคอุปกรณ์เป็นเวลานานกว่า 48 ชั่วโมง
 • ไม่ได้ใช้รหัสเพื่อปลดล็อคอุปกรณ์ในช่วงหกวันครึ่งที่ผ่านมา และไม่ได้ปลดล็อคอุปกรณ์ด้วย Face ID ในช่วง 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • อุปกรณ์ได้รับคำสั่งล็อคจากระยะไกล
 • หลังจากความพยายามจับคู่ใบหน้าไม่สำเร็จครบห้าครั้ง
 • หลังจากเริ่มต้นการปิดเครื่อง/SOS ฉุกเฉินโดยกดปุ่มปรับเสียงปุ่มใดปุ่มหนึ่งพร้อมกับปุ่มด้านข้างค้างไว้ 2 วินาที
วันที่เผยแพร่: