หากสื่อไม่ปรากฏตามที่ควรจะเป็นใน iMovie สำหรับ iOS

หากสื่อไม่ปรากฏตามที่ควรจะเป็นใน iMovie โปรเจ็กต์ของคุณอาจมีสื่อในรูปแบบที่ไม่รองรับ อัพเดท iPhone, iPad หรือ iPod touch เป็น iOS 11 เพื่อเพิ่มการรองรับสำหรับรูปแบบอื่นๆ เพิ่มเติม

หากคุณไม่สามารถเพิ่มรูปภาพหรือวิดีโอจากคลังรูปภาพ iCloud ไปยังโปรเจกต์ของ iMovie ได้ คลิปในคลังสื่อหรือโปรเจกต์กลายเป็นสีเทา หรือวิดีโอไม่เล่น ให้อัพเดทอุปกรณ์ของคุณเป็น iOS 11

หลังจากคุณอัพเดท หากคลิปในโปรเจกต์หรือรูปย่อของโปรเจกต์ยังคงเป็นสีเทาอยู่ ให้แก้ไขโปรเจกต์เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ตัวอย่างเช่น แตะคลิปที่มีปัญหาค้างไว้ จากนั้นปล่อยคลิปเพื่อแก้ไขปัญหา

วันที่เผยแพร่: