ใช้บลูทูธและ Wi-Fi ในศูนย์ควบคุมด้วย iOS 11

ดูวิธีควบคุม Wi-Fi และบลูทูธจากศูนย์ควบคุมใน iPhone, iPad และ iPod touch ที่มี iOS 11 ขึ้นไป

เกี่ยวกับ Wi-Fi และบลูทูธ

ใน iOS 11 ขึ้นไป อุปกรณ์ของคุณจะยกเลิกการเชื่อมต่อจาก Wi-Fi และอุปกรณ์เสริมบลูทูธทันที เมื่อคุณสลับปุ่ม Wi-Fi หรือบลูทูธในศูนย์ควบคุม ทั้งบลูทูธและ Wi-Fi จะยังคงมีให้ใช้งานอยู่ เพื่อให้คุณสามารถใช้คุณสมบัติที่สำคัญๆ ต่อไปนี้ได้

 • AirDrop
 • AirPlay
 • Apple Pencil
 • Apple Watch
 • คุณสมบัติความต่อเนื่อง เช่น Handoff และ Instant Hotspot
 • Instant Hotspot
 • บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง

ยกเลิกการเชื่อมต่อจากเครือข่าย Wi-Fi

เปิดศูนย์ควบคุม แล้วแตะ  ไอคอนจะหรี่แสงลงและอุปกรณ์ของคุณจะยกเลิกการเชื่อมต่อจากเครือข่ายใดๆ ก็ตามที่คุณเชื่อมต่ออยู่

เมื่อปิดใช้งาน Wi-Fi การเชื่อมต่ออัตโนมัติกับเครือข่าย Wi-Fi ใดๆ ก็ตามที่อยู่ใกล้ก็จะถูกปิดใช้งานด้วยจนกว่าคุณจะทำสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้

 • คุณเปิด Wi-Fi ในศูนย์ควบคุม
 • คุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ในการตั้งค่า > Wi-Fi
 • คุณเดินหรือขับรถไปที่สถานที่ใหม่ 
 • เวลาท้องถิ่นเป็นเวลา 5 นาฬิกา
 • คุณรีสตาร์ทอุปกรณ์ของคุณ

ยกเลิกการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์เสริมบลูทูธ

เปิดศูนย์ควบคุม แล้วแตะ  ไอคอนจะหรี่แสงลงและอุปกรณ์ของคุณจะยกเลิกการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์เสริมใดๆ ก็ตามที่คุณเชื่อมต่ออยู่ ยกเว้น Apple Watch, Instant Hotspot, Apple Pencil และคุณสมบัติความต่อเนื่อง เช่น Handoff

หากปิดบลูทูธ คุณจะไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ iOS กับอุปกรณ์เสริมบลูทูธได้จนกว่าคุณจะทำสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้

 • คุณเปิดบลูทูธในศูนย์ควบคุม
 • คุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมบลูทูธในการตั้งค่า > บลูทูธ
 • เวลาท้องถิ่นเป็นเวลา 5 นาฬิกา
 • คุณรีสตาร์ทอุปกรณ์ของคุณ

ปิด Wi-Fi และบลูทูธ

หากคุณต้องการปิดใช้งานทั้ง Wi-Fi และบลูทูธสำหรับเครือข่ายและอุปกรณ์ทั้งหมด ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 • หากต้องการปิด Wi-Fi ให้ไปที่การตั้งค่า > Wi-Fi แล้วปิด Wi-Fi
 • หากต้องการปิดบลูทูธ ให้ไปที่การตั้งค่า > บลูทูธ แล้วปิดบลูทูธ

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์การใช้อุปกรณ์ iOS ที่ดีที่สุด ให้พยายามเปิด Wi-Fi และบลูทูธไว้

การใช้โหมดเครื่องบินอาจปิด Wi-Fi และบลูทูธด้วยเช่นกัน เว้นแต่คุณจะเปิดขณะอยู่ในโหมดเครื่องบิน ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ Wi-Fi และบลูทูธในโหมดเครื่องบิน

วันที่เผยแพร่: