ใช้บลูทูธและ Wi-Fi ในศูนย์ควบคุม

เรียนรู้วิธีควบคุม Wi-Fi และบลูทูธจากศูนย์ควบคุมบน iPhone, iPad และ iPod touch

เกี่ยวกับ Wi-Fi และบลูทูธ

เมื่อคุณสลับปุ่ม Wi-Fi หรือบลูทูธในศูนย์ควบคุม อุปกรณ์ของคุณจะตัดการเชื่อมต่อจาก Wi-Fi และอุปกรณ์เสริมบลูทูธทันที ทั้งบลูทูธและ Wi-Fi จะยังคงมีให้ใช้งานอยู่ เพื่อให้คุณสามารถใช้คุณสมบัติเหล่านี้ต่อไปนี้ได้

 • AirDrop
 • AirPlay
 • Apple Pencil
 • Apple Watch
 • คุณสมบัติความต่อเนื่อง เช่น Handoff และ Instant Hotspot
 • Instant Hotspot
 • บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง
 • ปลดล็อคด้วย Apple Watch

ยกเลิกการเชื่อมต่อจากเครือข่าย Wi-Fi

เปิดศูนย์ควบคุมบน iPhone หรือ iPod touch หรือบน iPad แล้วแตะปุ่ม Wi-Fi ไอคอน Wi-Fi ไอคอนจะหรี่แสงลงและอุปกรณ์ของคุณจะยกเลิกการเชื่อมต่อกับเครือข่ายใดๆ ที่คุณเคยเชื่อมต่อ

ขณะที่ Wi-Fi ถูกปิดการใช้งาน การเข้าร่วมอัตโนมัติสำหรับเครือข่าย Wi-Fi ข้างเคียงจะถูกปิดการใช้งานไปด้วยจนกว่าจะเป็นไปตามปัจจัยต่อไปนี้

 • คุณเปิด Wi-Fi ในศูนย์ควบคุม
 • คุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ในการตั้งค่า > Wi-Fi
 • คุณเดินหรือขับรถไปที่สถานที่ใหม่ 
 • เวลาท้องถิ่นเป็นเวลา 5 นาฬิกา
 • คุณรีสตาร์ทอุปกรณ์ของคุณ

ยกเลิกการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์เสริมบลูทูธ

เปิดศูนย์ควบคุมบน iPhone หรือ iPod touch หรือบน iPad แล้วแตะปุ่มบลูทูธ ไอคอนบลูทูธ ไอคอนจะหรี่แสงลงและอุปกรณ์ของคุณจะยกเลิกการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมใดๆ ที่คุณเคยเชื่อมต่อ ยกเว้นสำหรับ Apple Watch, Instant Hotspot, Apple Pencil และคุณสมบัติความต่อเนื่อง เช่น Handoff

หากบลูทูธปิดอยู่ คุณจะไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ iOS หรือ iPadOS กับอุปกรณ์เสริมบลูทูธได้จนกว่าคุณจะทำสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้

 • คุณเปิดบลูทูธในศูนย์ควบคุม
 • คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมบลูทูธในการตั้งค่า > บลูทูธ หรือโดยการแตะไอคอน AirPlay  หรือ  แล้วเลือกอุปกรณ์เสริมบลูทูธ
 • เวลาท้องถิ่นเป็นเวลา 5 นาฬิกา
 • คุณรีสตาร์ทอุปกรณ์ของคุณ

ปิด Wi-Fi และบลูทูธ

หากคุณต้องการปิดใช้งานทั้ง Wi-Fi และบลูทูธสำหรับเครือข่ายและอุปกรณ์ทั้งหมด ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 • หากต้องการปิด Wi-Fi ให้ไปที่การตั้งค่า > Wi-Fi แล้วปิด Wi-Fi
 • หากต้องการปิดบลูทูธ ให้ไปที่การตั้งค่า > บลูทูธ แล้วปิดบลูทูธ

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์การใช้อุปกรณ์ iOS หรือ iPadOS ที่ดีที่สุด ให้พยายามเปิด Wi-Fi และบลูทูธไว้

การใช้โหมดเครื่องบินอาจปิด Wi-Fi และบลูทูธด้วยเช่นกัน เว้นแต่คุณจะเปิดขณะอยู่ในโหมดเครื่องบิน ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ Wi-Fi และบลูทูธในโหมดเครื่องบิน

วันที่เผยแพร่: