ใช้ “ยกขึ้นเพื่อปลุก” บน iPhone ของคุณ

ดูวิธีการใช้ “ยกขึ้นเพื่อปลุก” หรือ “แตะเพื่อปลุก” บน iPhone ของคุณ

     

ใช้ “ยกขึ้นเพื่อปลุก”

ใน iPhone 6s ขึ้นไป คุณสามารถดูการแจ้งเตือน ถ่ายรูป และทำสิ่งอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องกดปุ่มโฮม

เมื่อคุณยก iPhone ขึ้นมาดู อุปกรณ์จะปลุกหน้าจอล็อคโดยอัตโนมัติ และจากหน้าจอนั้น คุณสามารถดูการแจ้งเตือน เข้าถึงศูนย์ควบคุม หรือปัดไปทางซ้ายเพื่อถ่ายรูปได้

หากคุณต้องการปลดล็อคโทรศัพท์ของคุณ ให้กดปุ่มโฮม หากคุณไม่ได้ดำเนินการใดๆ iPhone จะกลับเข้าสู่โหมดพักเครื่อง

หากต้องการเปิดหรือปิดคุณสมบัติยกขึ้นเพื่อปลุก ให้ไปที่การตั้งค่า > จอแสดงผลและความสว่าง

ใช้ “แตะเพื่อปลุก”

ใน iPhone X คุณยังสามารถแตะหน้าจอของคุณเพื่อดูการแจ้งเตือน ถ่ายรูป และทำสิ่งอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย หากคุณต้องการปลดล็อคโทรศัพท์ของคุณ ให้ปัดขึ้นจากด้านล่างสุดของหน้าจอ

วันที่เผยแพร่: