หากตัวติดตั้งแจ้งว่าไม่สามารถรับการตรวจสอบยืนยันหรือได้รับการเซ็นด้วยใบรับรองที่หมดอายุแล้วได้

โปรดดาวน์โหลดสำเนาใหม่ของตัวติดตั้งนี้

ในบางกรณี เช่น เมื่อตัวติดตั้งเสียหาย คุณจะเห็นข้อความเตือนที่แจ้งว่าแอพพลิเคชั่นไม่สามารถรับการตรวจสอบยืนยันได้และอาจเสียหายหรือถูกดัดแปลงระหว่างดาวน์โหลด หรือแจ้งว่าชุดโปรแกรมได้รับการเซ็นด้วยใบรับรองที่หมดอายุแล้วและอาจจะไม่ใช่ชุดโปรแกรมของแท้

คุณควรดาวน์โหลดตัวติดตั้งอีกครั้ง หากตัวติดตั้งใหม่ได้รับผลกระทบเช่นกัน โปรดติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากผู้สร้างซอฟต์แวร์ดังกล่าว


หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับตัวติดตั้ง macOS คุณสามารถดูลิงก์ดาวน์โหลดล่าสุดได้ในคู่มือการติดตั้งของ macOS เวอร์ชั่นเหล่านี้ ไม่มีให้ดาวน์โหลดสำหรับเวอร์ชั่นที่เก่ากว่า

วันที่เผยแพร่: