หากตัวติดตั้งแจ้งว่าไม่สามารถรับการตรวจสอบยืนยันหรือได้รับการเซ็นด้วยใบรับรองที่หมดอายุแล้วได้

โปรดดาวน์โหลดสำเนาใหม่ของตัวติดตั้งนี้

ในบางกรณี เช่น เมื่อตัวติดตั้งเสียหาย คุณจะเห็นข้อความเตือนที่แจ้งว่าแอพพลิเคชั่นไม่สามารถรับการตรวจสอบยืนยันได้และอาจเสียหายหรือถูกดัดแปลงระหว่างดาวน์โหลด หรือแจ้งว่าชุดโปรแกรมได้รับการเซ็นด้วยใบรับรองที่หมดอายุแล้วและอาจจะไม่ใช่ชุดโปรแกรมของแท้

  1. ลบตัวติดตั้ง หากเป็นตัวติดตั้ง macOS ตัวติดตั้งนี้อาจอยู่ในโฟลเดอร์แอพพลิเคชั่นของคุณ
  2. ตรวจสอบวันที่และเวลาบน Mac ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าตั้งค่าไว้ถูกต้อง
  3. ดาวน์โหลดสำเนาใหม่ของตัวติดตั้ง หากตัวติดตั้งใหม่ได้รับผลกระทบเช่นกันโปรดติดต่อผู้ผลิตซอฟต์แวร์เพื่อขอความช่วยเหลือ

หากคุณต้องการตัวติดตั้ง macOS ใหม่ ให้ค้นหาลิงก์รายการดาวน์โหลดล่าสุดในคู่มือการติดตั้งด้านล่าง ไม่มีเวอร์ชั่นที่เก่ากว่าให้ดาวน์โหลดหากคุณใช้ตัวติดตั้งเก่าเพื่อสร้างตัวติดตั้งที่สามารถบูตได้ ให้ใช้ตัวติดตั้งใหม่เพื่อสร้างตัวติดตั้งที่สามารถบูตได้ใหม่

วันที่เผยแพร่: