หาก AirPods ของคุณไม่เชื่อมต่อ

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ AirPods ของคุณ ให้ดูสิ่งที่ควรทำ

หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับ iPhone, iPad หรือ iPod touch

 1. ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่า iOS หรือ iPadOS ของคุณมี ซอฟต์แวร์ที่เข้ากันได้ล่าสุด
 2. ดูสิ่งที่ควรทำหาก AirPods ข้างใดข้างหนึ่งไม่ทำงาน
 3. เปิดศูนย์ควบคุมแล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าบลูทูธเปิดอยู่
 4. ใส่ AirPods ทั้งสองข้างไว้ในเคสชาร์จแล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่า AirPods ทั้งสองข้างกำลังชาร์จ ดูสิ่งที่ควรทำหาก AirPods หรือเคสไม่ชาร์จ
 5. ไปที่ การตั้งค่า > บลูทูธ หาก AirPods ของคุณเชื่อมต่อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เลือกเป็นอุปกรณ์เสียงของคุณ หากไม่ได้เชื่อมต่อให้ไปที่ขั้นตอนถัดไป
 6. ปิดฝาแล้วรอ 15 วินาที จากนั้นเปิดฝา กดปุ่มตั้งค่าบนเคสค้างไว้ 10 วินาที ไฟแสดงสถานะควรกะพริบเป็นสีขาว ซึ่งหมายความว่า AirPods ของคุณพร้อมเชื่อมต่อแล้ว
 7. เปิดฝาเคสที่มี AirPods อยู่ภายในแล้วถือเคสของคุณไว้ใกล้ๆ กับอุปกรณ์ iOS
 8. ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอของอุปกรณ์ iOS ของคุณ
 9. ทดสอบ AirPods ของคุณ หากคุณยังไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ให้รีเซ็ต AirPods

หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Mac

หากคุณกำลังใช้ AirPods (รุ่นที่ 2) โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า Mac ของคุณมี macOS 10.14.4 หรือใหม่กว่า หากคุณกำลังใช้ AirPods (รุ่นที่ 1) โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า Mac ของคุณใช้ macOS Sierra หรือใหม่กว่า

เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิกบลูทูธ หาก Airpods ปรากกฏในรายการอุปกรณ์* แต่ไม่ได้เชื่อมต่ออยู่ ให้ลบ AirPods ออกจากรายการ โดยทำดังนี้

 1. เลือก AirPods จากรายการอุปกรณ์
 2. คลิก X ที่ด้านขวาของ AirPods

เพิ่ม AirPods ไปยังรายการอุปกรณ์ในการตั้งค่าบลูทูธอีกครั้ง ดังนี้

 1. วาง AirPods ทั้งสองข้างไว้ในเคสชาร์จ
 2. เปิดฝาของเคสชาร์จที่อยู่ใกล้ Mac ของคุณ
 3. ในรายการอุปกรณ์ ให้เลือก Airpods แล้วคลิกเชื่อมต่อ

ทดสอบ AirPods ของคุณ หากคุณยังไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ให้รีเซ็ต AirPods

* หาก AirPods ของคุณไม่ปรากฏในการตั้งค่าบลูทูธ ให้ตั้งค่า AirPods ของคุณด้วย Mac

วันที่เผยแพร่: