ใช้ Apple ID อื่นเพื่อแชร์สินค้าที่ซื้อด้วยการแชร์กันในครอบครัว

ต้องการใช้ Apple ID อื่นที่ไม่ใช่บัญชีที่คุณยืนยันในตอนที่คุณตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัวใช่ไหม ไม่มีปัญหา เพียงทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

คุณจะสามารถยืนยัน Apple ID ที่ใช้เพื่อแชร์สินค้าที่ซื้อใน iTunes, Apple Books และ App Store กับครอบครัวได้ด้วยการแชร์สินค้าที่ซื้อ จากนั้นสมาชิกครอบครัวจะสามารถเข้าถึงสินค้าที่ซื้อทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับบัญชีที่คุณยืนยันได้ หากคุณต้องการใช้ Apple ID อื่นที่ไม่ใช่บัญชีที่คุณเลือกในตอนที่คุณลงทะเบียน คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆ จากการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัวบน iPhone, iPad, iPod touch หรือ Mac ของคุณ
 

เปลี่ยนการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัวบน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

  1. แตะการตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] จากนั้นคลิกการแชร์กันในครอบครัว แตะการตั้งค่า > iCloud > ครอบครัวใน iOS 10.2 หรือก่อนหน้า
  2. แตะชื่อของคุณในรายชื่อสมาชิกครอบครัว
  3. แตะ Apple ID ของคุณ
  4. ป้อน Apple ID และรหัสผ่านที่คุณต้องการใช้
  5. แตะยืนยันบัญชี

เปลี่ยนการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัวบน Mac ของคุณ

  1. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ
  2. คลิกการแชร์กันในครอบครัว จากนั้นคลิกรายละเอียดถัดจากชื่อของคุณในรายชื่อสมาชิกครอบครัว
  3. คลิกปุ่มเปลี่ยนถัดจากบัญชีรายการสินค้าที่ซื้อและเพลง
  4. ป้อน Apple ID และรหัสผ่านที่คุณต้องการใช้
  5. แตะถัดไปแล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

 

เมื่อคุณเปลี่ยน Apple ID ของคุณแล้ว คุณจะเริ่มการแชร์จากบัญชีใหม่แทนที่จะเป็นบัญชีก่อนหน้านี้ของคุณ สมาชิกครอบครัวของคุณจะไม่สามารถเข้าถึงหรือดาวน์โหลดสินค้าที่ซื้อได้จากบัญชีเก่าของคุณ นอกจากนั้น สมาชิกครอบครัวจะไม่สามารถใช้เพลง ภาพยนตร์ รายการทีวี หนังสือ แอพ หรือรายการซื้อภายในแอพที่ป้องกันด้วย DRM ซึ่งได้ดาวน์โหลดจากบัญชีนั้นไว้ก่อนหน้านี้ได้ และหากคุณสมัครสมาชิก Apple Music แบบครอบครัวจากบัญชีก่อนหน้านี้ ครอบครัวของคุณจะไม่สามารถเข้าถึงการสมัครสมาชิกนั้นได้อีก

คุณสามารถเปลี่ยน Apple ID ที่คุณใช้เพื่อแชร์กับกลุ่มการแชร์กันในครอบครัวของคุณได้ทุกๆ 90 วัน

วันที่เผยแพร่: