ใช้ Apple ID อื่นเพื่อแชร์สินค้าที่ซื้อด้วยการแชร์กันในครอบครัว

หากคุณมี Apple ID มากกว่าหนึ่งบัญชีและต้องการใช้ Apple ID อื่นเพื่อแชร์สินค้าที่ซื้อ ให้เปลี่ยนการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัวของคุณ

เปลี่ยน Apple ID ที่คุณใช้สำหรับการแชร์การซื้อบน iPhone, iPad หรือ iPod touch

 1. แตะการตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] จากนั้นคลิกการแชร์กันในครอบครัว
 2. แตะชื่อของคุณ
 3. แตะบัญชี 
  iPhone ที่แสดงบัญชีของ Karina Cavanna ซึ่งเป็นพ่อแม่/ผู้ปกครอง
 4. ลบ Apple ID ที่ระบุไว้ จากนั้นป้อน Apple ID และรหัสผ่านที่คุณต้องการใช้
 5. แตะใช้บัญชีนี้

เปลี่ยน Apple ID ที่คุณใช้สำหรับการแชร์สินค้าที่ซื้อบน Mac ของคุณ

 1. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ
 2. คลิกการแชร์กันในครอบครัว จากนั้นคลิกรายละเอียดถัดจากชื่อของคุณในรายชื่อสมาชิกครอบครัว
 3. คลิกแก้ไข
 4. คลิกเปลี่ยน
  Mac ที่แสดงการซื้อสื่อและตัวเลือกการสมัครรับข้อมูลสำหรับ Karina Cavanna ซึ่งเป็นพ่อแม่/ผู้ปกครอง
 5. ป้อน Apple ID และรหัสผ่านที่คุณต้องการใช้
 6. แตะถัดไปแล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณเปลี่ยน Apple ID ที่คุณใช้เพื่อแชร์รายการซื้อสื่อและการสมัครรับข้อมูล

เมื่อคุณเปลี่ยน Apple ID ที่คุณใช้สำหรับการแชร์กันในครอบครัว สมาชิกในครอบครัวจะไม่สามารถเข้าถึงหรือดาวน์โหลดสินค้าที่ซื้อจากบัญชีก่อนหน้าของคุณได้ นอกจากนี้ สมาชิกครอบครัวจะไม่สามารถใช้เพลง ภาพยนตร์ รายการทีวี หนังสือ แอป หรือการซื้อภายในแอปที่ป้องกันด้วย DRM ซึ่งได้ดาวน์โหลดจากบัญชีนั้นไว้ก่อนหน้านี้ได้ และหากคุณใช้บัญชีก่อนหน้าเพื่อซื้อการสมัครรับ Apple Music แบบครอบครัว ครอบครัวของคุณจะไม่สามารถเข้าถึงการสมัครรับนั้นได้อีก

คุณสามารถเปลี่ยน Apple ID ที่คุณใช้เพื่อแชร์กับกลุ่มการแชร์กันในครอบครัวของคุณได้ทุกๆ 90 วัน

วันที่เผยแพร่: