ประเภทของการออกกำลังกายบน Apple Watch

ดูข้อมูลเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่คุณสามารถใช้เพื่อติดตามการออกกำลังกายด้วยแอปออกกำลังกายบน Apple Watch ได้ 

เดิน

เลือกเดินในร่มสำหรับการเดินบนลู่วิ่งหรือเมื่อคุณเดินในที่ร่ม เช่น ลู่วิ่งในร่มหรือในศูนย์การค้า หากต้องการปรับปรุงความแม่นยำของเวลาเฉลี่ยต่อระยะทางและระยะทางสำหรับการเดินในร่ม ก่อนอื่น ให้สะสมระยะเวลาการเดินกลางแจ้งอย่างน้อย 20 นาทีโดยใช้แอปออกกำลังกายเพื่อปรับเทียบนาฬิกาของคุณ สำหรับ Apple Watch Series 1 หรือก่อนหน้า คุณต้องนำ iPhone ติดตัวไปด้วยเพื่อการปรับเทียบ

เลือกเดินกลางแจ้งสำหรับกิจกรรมอย่างการเดินบนลู่วิ่งหรือในสวนสาธารณะ คุณอาจต้องนำ iPhone ติดตัวไปด้วยเพื่อติดตามค่าวัดต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ Apple Watch ของคุณ

 • เวลาเฉลี่ยต่อระยะทางและระยะทาง: Apple Watch Series 2 หรือใหม่กว่ามี GPS ในตัวสำหรับติดตามค่าวัดเหล่านี้และจะแสดงแผนที่การเดินของคุณในสรุปการออกกำลังกายบน iPhone เมื่อคุณมี iPhone อยู่กับตัว นาฬิกาของคุณจะใช้ GPS จาก iPhone เพื่อประหยัดแบตเตอรี่ ถือ iPhone ไว้หรือใส่ไว้ในสายรัดแขนหรือสายคาดเอวเพื่อใช้งาน GPS อย่างแม่นยำที่สุด สำหรับ Apple Watch Series 1 หรือก่อนหน้า ให้นำ iPhone ติดตัวไปด้วยเพื่อใช้เป็น GPS หากคุณไม่ต้องการนำ iPhone ติดตัวไปด้วยพร้อมกับ Apple Watch Series 1 หรือรุ่นก่อนหน้า คุณจะยังคงติดตามเวลาเฉลี่ยต่อระยะทางและระยะทางในการออกกำลังกายของคุณได้ด้วยอุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวในตัวของนาฬิกา หากต้องการปรับปรุงความแม่นยำของค่าวัดเหล่านี้ ก่อนอื่น ให้นำ iPhone ติดตัวไปด้วยและสะสมระยะเวลาการเดินกลางแจ้งอย่างน้อย 20 นาทีโดยใช้แอปออกกำลังกายเพื่อปรับเทียบนาฬิกาของคุณ 
 • ระดับความสูง: Apple Watch Series 3 หรือใหม่กว่ามีมาตรวัดความสูงในตัวสำหรับติดตามค่าวัดนี้ สำหรับ Apple Watch Series 2 หรือก่อนหน้า ให้นำ iPhone ไปด้วยเพื่อติดตามระดับความสูงของคุณ

ดูวิธีปรับเทียบ Apple Watch

วิ่ง

เลือกวิ่งในร่มสำหรับการวิ่งบนลู่วิ่งหรือเมื่อใดก็ตามที่คุณวิ่งในที่ร่ม หากต้องการเพิ่มความแม่นยำของเวลาเฉลี่ยต่อระยะทางและระยะทางสำหรับการวิ่งในร่ม ให้วิ่งกลางแจ้งเป็นเวลารวมกันอย่างน้อย 20 นาทีโดยใช้แอปออกกำลังกายเพื่อปรับเทียบนาฬิกาของคุณ สำหรับ Apple Watch Series 1 หรือก่อนหน้า คุณต้องนำ iPhone ติดตัวไปด้วยเพื่อการปรับเทียบ

เลือกวิ่งกลางแจ้งสำหรับกิจกรรมอย่างการวิ่งบนลู่วิ่ง เส้นทางเดินป่า หรือถนน คุณอาจต้องนำ iPhone ติดตัวไปด้วยเพื่อติดตามค่าวัดต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ Apple Watch ของคุณ

 • เวลาเฉลี่ยต่อระยะทางและระยะทาง: Apple Watch Series 2 หรือใหม่กว่ามี GPS ในตัวสำหรับติดตามค่าวัดเหล่านี้และจะแสดงแผนที่การวิ่งกลางแจ้งในสรุปการออกกำลังกายบน iPhone ของคุณ เมื่อคุณมี iPhone อยู่กับตัว นาฬิกาของคุณจะใช้ GPS จาก iPhone เพื่อประหยัดแบตเตอรี่ ถือ iPhone ไว้หรือใส่ไว้ในสายรัดแขนหรือสายคาดเอวเพื่อใช้งาน GPS อย่างแม่นยำที่สุด สำหรับ Apple Watch Series 1 หรือก่อนหน้า ให้นำ iPhone ติดตัวไปด้วยเพื่อใช้เป็น GPS หากคุณไม่ต้องการนำ iPhone ติดตัวไปด้วยพร้อมกับ Apple Watch Series 1 หรือรุ่นก่อนหน้า คุณจะยังคงติดตามเวลาเฉลี่ยต่อระยะทางและระยะทางในการออกกำลังกายของคุณได้ด้วยอุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวในตัวของนาฬิกา หากต้องการปรับปรุงความแม่นยำของค่าวัดเหล่านี้ ก่อนอื่น ให้นำ iPhone ติดตัวไปและสะสมระยะเวลาการวิ่งกลางแจ้งอย่างน้อย 20 นาทีโดยใช้แอปออกกำลังกายเพื่อปรับเทียบนาฬิกาของคุณ
 • ระดับความสูง: Apple Watch Series 3 หรือใหม่กว่ามีมาตรวัดความสูงในตัวสำหรับติดตามค่าวัดนี้ สำหรับ Apple Watch Series 2 หรือก่อนหน้า ให้นำ iPhone ไปด้วยเพื่อติดตามระดับความสูงของคุณ 

Apple Watch ช่วยให้คุณเลือกวิธีเตรียมตัวสำหรับการวิ่งระยะไกล เช่น มาราธอนได้ ดูตัวเลือกของคุณด้านล่างนี้

ปั่นจักรยาน

เลือกปั่นจักรยานในร่มสำหรับกิจกรรมอย่างเช่นการปั่นในคลาสปั่นจักรยานหรือปั่นจักรยานอยู่กับที่ เลือกปั่นจักรยานกลางแจ้งสำหรับการปั่นจักรยานข้างนอก

คุณอาจต้องนำ iPhone ติดตัวไปด้วยเพื่อติดตามค่าวัดต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ Apple Watch ของคุณ

 • ความเร็วและระยะทาง: Apple Watch Series 2 หรือใหม่กว่ามี GPS ในตัวสำหรับติดตามค่าวัดเหล่านี้และจะแสดงแผนที่การปั่นจักรยานกลางแจ้งในสรุปการออกกำลังกายบน iPhone ของคุณ สำหรับ Apple Watch Series 1 หรือก่อนหน้า ให้นำ iPhone ติดตัวไปด้วยเพื่อติดตามความเร็วและระยะทาง 
 • ระดับความสูง: Apple Watch Series 3 หรือใหม่กว่ามีมาตรวัดความสูงในตัวสำหรับติดตามค่าวัดนี้ สำหรับ Apple Watch Series 2 หรือก่อนหน้า ให้นำ iPhone ไปด้วยเพื่อติดตามระดับความสูงของคุณ

เดินจักรยานอากาศ

เลือกเดินจักรยานอากาศเมื่อคุณใช้เครื่องเดินจักรยานอากาศหรือทำกิจกรรมที่คล้ายกัน

เครื่องกรรเชียงบก

เลือกเครื่องกรรเชียงบกเมื่อคุณใช้เครื่องกรรเชียงบกหรือทำกิจกรรมที่คล้ายกัน

เครื่องก้าวขึ้นบันได

เลือกเครื่องก้าวขึ้นบันไดเมื่อคุณใช้เครื่องก้าวขึ้นบันได

การออกกำลังแบบเข้มข้นสลับช้าเร็ว (HIIT)

เลือก HIIT สำหรับรอบการออกกำลังกายแบบเข้มข้นที่ตามด้วยการพักหรือการพักฟื้นในระยะเวลาสั้นๆ ตัวอย่างเช่น คุณอาจกระโดดเชือกเป็นเวลา 45 วินาที จากนั้นพักเป็นเวลา 30 วินาที แล้วทำซ้ำอีกครั้ง 

การเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติบางรูปแบบในการออกกำลังกายแบบ HIIT อาจทำให้ไม่สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้ หากไม่สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้ ระบบจะยังคงติดตามวัดปริมาณแคลอรี่ได้โดยใช้อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวในตัว หากคุณไม่สามารถดูอัตราการเต้นของหัวใจอย่างสม่ำเสมอในระหว่างการออกกำลังกาย HIIT ได้ คุณสามารถเชื่อมต่อ Apple Watch ของคุณเข้ากับสายรัดหน้าอกที่ใช้ Bluetooth

เดินเขา

เลือกเดินเขาเพื่อติดตามเวลาเฉลี่ยต่อระยะทาง ระยะทาง ระดับความสูงที่ทำได้ และแคลอรี่ที่เผาผลาญได้ คุณสามารถดูความสูงที่คุณปีนได้ตามเวลาจริงระหว่างการออกกำลังกาย และระดับความสูงทั้งหมดที่ทำได้เมื่อสิ้นสุดการออกกำลังกาย

Apple Watch Series 3 หรือใหม่กว่ามีมาตรวัดความสูงในตัวสำหรับคำนวณและแสดงระดับความสูงของคุณ ดังนั้น คุณจึงไม่ต้องนำ iPhone ไปด้วยเมื่อออกกำลังกาย สำหรับ Apple Watch Series 2 หรือก่อนหน้า ให้นำ iPhone ไปด้วยเพื่อติดตามระดับความสูงของคุณ

โยคะ

เลือกโยคะเพื่อติดตามเซสชั่นโยคะทุกประเภท ตั้งแต่การฟื้นฟูไปจนถึงวินยาสะโยคะ

ฝึกฝนกล้ามเนื้อเพื่อเน้นการนำไปใช้งาน

เลือกฝึกฝนกล้ามเนื้อเพื่อเน้นการนำไปใช้งานเมื่อทำท่าการฝึกฝนกล้ามเนื้อแบบเคลื่อนไหวสำหรับร่างกายส่วนบน ร่างกายส่วนล่าง หรือทั้งร่างกาย โดยใช้อุปกรณ์ขนาดเล็ก เช่น ดัมเบล ยางยืดเพิ่มแรงต้าน และลูกบอลน้ำหนัก หรือไม่ใช้อุปกรณ์ใดๆ เลย

เต้น

เลือกเต้นเมื่อเต้นเพื่อออกกำลังกาย ไม่ว่าจะเป็นสไตล์การเต้นแบบคาร์ดิโอ ละตินคาร์ดิโอ ฮิปฮอป หรือบอลลีวูด

ผ่อนกาย

เลือกผ่อนกายหลังจากการออกกำลังกายเสร็จเมื่อคุณต้องทำท่าการเคลื่อนไหวง่ายๆ และยืดกล้ามเนื้อในขณะฟื้นตัว

ฝึกฝนกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว

เลือกฝึกฝนกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวสำหรับการออกกำลังกายที่สร้างความแข็งแกร่งให้กับหน้าท้องและหลัง

พิลาทิส

เลือกพิลาทิสเพื่อการออกกำลังกายแบบใช้อุปกรณ์หรือแบบใช้เสื่อพิลาทิสที่ช่วยเสริมความแข็งแรงของแกนกลางลำตัวและพัฒนาความยืดหยุ่นโดยรวม

ไทเก็ก

เลือกไทเก็กเพื่อการออกกำลังกายตามศิลปะการป้องกันตัวแบบจีนซึ่งประกอบไปด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายแบบช้าๆ ทั้งร่างกายและทำสมาธิ

ว่ายน้ำ

เมื่อใช้ Apple Watch Series 2 ขึ้นไป คุณสามารถเลือกว่ายน้ำในสระหรือว่ายน้ำกลางแจ้งได้* เมื่อเริ่มออกกำลังกาย หน้าจอจะล็อคโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการแตะโดยไม่ได้ตั้งใจที่อาจเกิดขึ้นจากหยดน้ำ ดูวิธีว่ายน้ำพร้อมกับ Apple Watch และดูประวัติการออกกำลังกายของคุณ ซึ่งรวมถึงการแบ่งช่วงและเซต

วิธีที่ Apple Watch วัดการออกกำลังกายแต่ละประเภท มีดังนี้ 

 • ว่ายน้ำในสระ: เมื่อคุณเริ่มการออกกำลังกาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่าความยาวสระอย่างถูกต้องเพื่อช่วยให้ Apple Watch วัดจำนวนรอบและระยะทางได้ GPS จะไม่ถูกใช้ในระหว่างว่ายน้ำในสระ และน้ำอาจมีผลทำให้ไม่สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้ แต่ระบบจะยังสามารถติดตามวัดปริมาณแคลอรี่ จำนวนรอบ และระยะทางได้โดยใช้อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวในตัว
 • ว่ายน้ำกลางแจ้ง: GPS จะวัดระยะทางเมื่อคุณว่ายน้ำด้วยท่าฟรีสไตล์เท่านั้น น้ำอาจมีผลทำให้ไม่สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้ แต่ระบบจะยังสามารถติดตามวัดปริมาณแคลอรี่ได้โดยใช้อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวในตัว

วีลแชร์

หากคุณเป็นผู้ใช้วีลแชร์แบบใช้มือ คุณจะมีตัวเลือกสำหรับเลือกเวลาเฉลี่ยต่อระยะทางเดินวีลแชร์กลางแจ้งหรือเวลาเฉลี่ยต่อระยะทางวิ่งวีลแชร์กลางแจ้ง คุณควรเลือกการออกกำลังกายที่ตรงกับกิจกรรมของคุณมากที่สุด แต่ไม่จำเป็นต้องรักษาเวลาเฉลี่ยต่อระยะทางให้คงที่ และสามารถปรับความเร็วในระดับต่างๆ ได้ในการออกกำลังกายทั้งสองประเภท เลือกตัวเลือกหนึ่งสำหรับการออกกำลังกายที่ระดับความเร็วเท่ากับหรือเทียบเท่าการเดิน และเลือกอีกตัวเลือกสำหรับการออกกำลังกายที่ระดับความเร็วเท่ากับหรือเทียบเท่าการวิ่ง วิธีนี้จะช่วยให้คุณสามารถติดตามการออกกำลังกายของคุณในแอปกิจกรรมได้

วิธีที่ Apple Watch วัดกิจกรรมของคุณ มีดังนี้

 • Apple Watch Series 2 ขึ้นไปจะปรับการติดตามการเข็นวีลแชร์ออกกำลังกายกลางแจ้งให้เหมาะสมกับเวลาเฉลี่ยต่อระยะทางเดินหรือวิ่ง นาฬิกานี้มี GPS ในตัวเช่นกัน ดังนั้นคุณจึงไม่จำเป็นต้องนำ iPhone ติดตัวไปด้วย
 • Apple Watch Series 1 หรือรุ่นก่อนหน้าจะปรับการติดตามการเข็นวีลแชร์ออกกำลังกายกลางแจ้งให้เหมาะสมกับเวลาเฉลี่ยต่อระยะทางเดินหรือวิ่ง คุณจะต้องนำ iPhone ของคุณติดตัวมาด้วยเพื่อดูเวลาเฉลี่ยต่อระยะทางและระยะทาง
 • การออกกำลังกายวีลแชร์ทั้งสองประเภทจะวัดเวลา เวลาเฉลี่ยต่อระยะทาง ระยะทาง ปริมาณแคลอรี่ และอัตราการเต้นของหัวใจ หากต้องการวัดเวลา แคลอรี่ และอัตราการเต้นของหัวใจสำหรับการออกกำลังกายอย่างเช่น การปั่นจักรยานมือและวีลแชร์บาสเกตบอล ให้ใช้อื่นๆ
 • การออกกำลังกายวีลแชร์ทั้งสองประเภทจะติดตามการเข็นในแอปกิจกรรม

หากคุณไม่เห็นตัวเลือกการออกกำลังกายเหล่านี้ คุณอาจต้องอัปเดตข้อมูลของคุณ ดังนี้

 1. เปิดแอป Watch บน iPhone ของคุณ
 2. แตะแถบ Apple Watch ของฉัน จากนั้นแตะสุขภาพ
 3. แตะโปรไฟล์สุขภาพ
 4. แตะแก้ไข แตะรถเข็นวีลแชร์ แล้วเลือกใช่ 
 5. แตะเสร็จสิ้น 

มัลติสปอร์ต

สำหรับนักไตรกีฬาและนักทวิกีฬา ประเภทการออกกำลังกายแบบมัลติสปอร์ตจะสลับเป็นลำดับของการว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน และวิ่งโดยอัตโนมัติโดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจการเคลื่อนไหวใน Apple Watch เพื่อตรวจจับรูปแบบการออกกำลังกาย

เพิ่มการออกกำลังกาย

คุณสามารถเรียกดูและเพิ่มประเภทการออกกำลังกายใหม่ลงในแอปออกกำลังกายได้

 1. บน Apple Watch ให้เปิดแอปพลิเคชันการออกกำลังกาย
 2. เลื่อนลงแล้วแตะเพิ่มการออกกำลังกาย
 3. แตะการออกกำลังกายที่ต้องการ

เลือกอื่นๆ เมื่อคุณไม่พบประเภทการออกกำลังกายที่เหมาะกับการออกกำลังกายของคุณ เซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจและการเคลื่อนไหวจะทำงานร่วมกัน เพื่อให้เครดิตที่ถูกต้องแก่คุณในการออกกำลังกายทั้งหมด เมื่อคุณเลือกอื่นๆ หรือประเภทการออกกำลังกายใดๆ ที่มีอยู่ในส่วนเพิ่มการออกกำลังกาย คุณจะได้รับเครดิตเทียบเท่ากับการเดินเร็ว เมื่อไม่มีการอ่านเซ็นเซอร์เหล่านี้

เรียนรู้วิธีการรับการวัดที่แม่นยำที่สุดโดยใช้ Apple Watch เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการออกกำลังกายของคุณ

* ความครอบคลุมของสัญญาณเซลลูลาร์บน Apple Watch รุ่นเซลลูลาร์อาจได้รับผลกระทบขณะว่ายน้ำออกกำลังกายในสระหรือกลางแจ้ง

วันที่เผยแพร่: