เพิ่มอิโมจิลงในวิดีโอในแอพ Clips บน iPhone, iPad และ iPod touch

คุณสามารถเพิ่มอิโมจิลงในคลิปวิดีโอได้ในขณะที่กำลังบันทึก หรือเพิ่มลงในคลิปที่มีอยู่แล้วในวิดีโอของคุณ

เปิดวิดีโอหรือสร้างวิดีโอใหม่

 1. เปิดแอพ Clips* หากคุณเคยใช้แอพ Clips มาก่อน วิดีโอล่าสุดที่คุณใช้งานจะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ
 2. แตะ  ที่มุมซ้ายบน
 3. หากต้องการสร้างวิดีโอใหม่ ให้แตะ หากต้องการเปิดวิดีโอที่บันทึกไว้ ให้ปัดเพื่อดูวิดีโอที่คุณบันทึกไว้ แตะที่วิดีโอ จากนั้นให้แตะเปิด

* หากไม่พบแอพ Clips คุณสามารถค้นหาโดยเริ่มจากหน้าจอโฮม ปัดไปทางขวาจนกว่าหน้าจอจะมีแถบค้นหาปรากฏขึ้นมาที่ด้านบน จากนั้นให้ป้อนคำว่า Clips ในแถบค้นหา หากยังคงไม่เห็นแอพ ให้ดาวน์โหลดแอพ Clips จาก App Store

เพิ่มอิโมจิ

หากต้องการเพิ่มอิโมจิก่อนที่จะบันทึกวิดีโอหรือเพิ่มรูปภาพ ให้ทำดังนี้

 1. แตะ 
 2. แตะอิโมจิ
 3. แตะอิโมจิเพื่อเพิ่มลงในกึ่งกลางของคลิปในหน้าต่างแสดง หรือลากอิโมจิจากหน้าต่างเลือกไปยังคลิป
 4. ลากเพื่อย้ายอิโมจิไปยังตำแหน่งที่ต้องการ 
 5. หนีบนิ้วเพื่อปรับขนาดหรือหมุนอิโมจิ 
 6. แตะ เพื่อปิดหน้าต่างเลือกอิโมจิ
 7. หากต้องการบันทึกวิดีโอ ให้แตะ ค้างไว้
 8. หากต้องการถ่ายรูป ให้แตะ แล้วแตะ ค้างไว้เพื่อเพิ่มรูปภาพไปยังวิดีโอของคุณ

หากต้องการเพิ่มอิโมจิลงในคลิปที่คุณบันทึกไว้อยู่แล้ว ให้เลือกคลิปในไทม์ไลน์ที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ จากนั้นให้เพิ่มอิโมจิ

ลบอิโมจิ

 1. เลือกคลิปในไทม์ไลน์ที่มีอิโมจิที่คุณต้องการเปลี่ยน
 2. แตะอิโมจิ จากนั้นแตะลบ

วันที่เผยแพร่: