เพิ่มคำบรรยายแบบเคลื่อนไหวลงในวิดีโอของแอพ Clips บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

เมื่อใช้คุณสมบัติการบรรยายสด คุณก็สามารถใช้เสียงเพื่อสร้างคำบรรยายแบบเคลื่อนไหวสำหรับวิดีโอได้ในสไตล์ที่คุณเลือก

หากต้องการสร้างการบรรยายสด ให้พูดในขณะบันทึกวิดีโอ เมื่อเล่นวิดีโอ เสียงที่คุณบันทึกไว้จะปรากฏเป็นคำบรรยายแบบเคลื่อนไหวในวิดีโอนั้น โดยหลังจากที่สร้างคำบรรยายแล้ว คุณสามารถแก้ไขได้ นอกจากนี้ยังสามารถใส่ทั้งเสียงและคำบรรยายไปพร้อมๆ กันได้ หรือจะใส่แค่คำบรรยายก็ได้เช่นกัน

เปิดวิดีโอหรือสร้างวิดีโอใหม่

 1. เปิดแอพ Clips* หากคุณเคยใช้แอพ Clips มาก่อน วิดีโอล่าสุดที่คุณใช้งานจะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ
 2. แตะ ปุ่มแสดงโปรเจ็กต์ ที่มุมด้านซ้ายบน
 3. หากต้องการสร้างวิดีโอใหม่ ให้แตะ ปุ่มสร้างใหม่ หากต้องการเปิดวิดีโอที่บันทึกไว้ ให้ปัดเพื่อดูวิดีโอที่คุณบันทึกไว้ แตะที่วิดีโอ จากนั้นให้แตะเปิด

* หากไม่พบแอพ Clips ก็สามารถค้นหาได้โดยเริ่มจากที่หน้าจอโฮม ปัดไปทางขวาจนกว่าหน้าจอจะมีแถบค้นหาปรากฏขึ้นมาที่ด้านบน จากนั้นให้ป้อนคำว่า Clips ในแถบค้นหา หากยังคงไม่เห็นแอพ ให้ดาวน์โหลดแอพ Clips จาก App Store

 


สร้างการบรรยายสด

 1. แตะ ปุ่มการบรรยายสด เพื่อเปิดเมนูการบรรยายสด
 2. แตะที่สไตล์ของการบรรยายสดที่คุณต้องการใช้ จากนั้นแตะ ปุ่มปิด เพื่อปิดเมนู
 3. ในการเริ่มบันทึก ให้แตะ ปุ่มกดค้างเพื่อบันทึก ค้างไว้ หากคุณต้องการล็อคการบันทึก ให้ปัดขึ้นบน ปุ่มกดค้างเพื่อบันทึก
 4. พูดขณะบันทึก พูดเร็วขึ้นหรือช้าลงเพื่อควบคุมเวลาของคำบรรยาย 
 5. หากต้องการหยุดการบันทึก ให้ปล่อย ปุ่มกดค้างเพื่อบันทึก หากคุณล็อคการบันทึกไว้ ให้แตะที่ปุ่ม
 6. หากต้องการดูวิดีโอของคุณ ให้เลือกรูปย่อที่ด้านล่างของหน้าจอ แล้วแตะ ปุ่มเล่น
 7. หากต้องการบันทึกคลิปอีกครั้ง ให้แตะ ปุ่มลบ เพื่อลบคลิปออก แล้วบันทึกอีกครั้ง

คุณยังสามารถบันทึกหลายๆ คลิป แล้วนำมารวมกันเพื่อสร้างวิดีโอต่อเนื่องวิดีโอเดียวได้ด้วย ซึ่งแต่ละคลิปก็จะมีการบรรยายสดของคลิปนั้นๆ

คุณสมบัติการบรรยายสดรองรับหลายภาษา หากต้องการบันทึกการบรรยายสดในภาษาอื่น ให้แตะ ปุ่มภาษาของการบรรยายสด เลือกภาษาที่คุณต้องการใช้ แล้วพูดในภาษานั้นขณะที่คุณบันทึก

 

แอพ Clips ที่มีโปรเจ็กต์เปิดอยู่และเลือกคลิปแรกไว้

ปิดการบันทึกเสียง

 1. เปิดวิดีโอที่คุณต้องการแก้ไข
 2. ในไทม์ไลน์ที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ ให้เลือกคลิปที่คุณต้องการปิดเสียง
 3. แตะ ปุ่มเสียง

เมื่อเล่นหรือแชร์วิดีโอ คุณจะสามารถดูการบรรยายสดได้โดยไม่ได้ยินเสียง

ตัวเลือกสไตล์การดูสำหรับการบรรยายสดที่ไม่ได้เลือกรายการใดๆ

เปลี่ยนสไตล์ของการบรรยายสด

 1. เปิดวิดีโอที่คุณต้องการแก้ไข
 2. ในไทม์ไลน์ที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ ให้เลือกคลิปที่คุณต้องการแก้ไข
 3. แตะ ปุ่มการบรรยายสด แตะสไตล์ แล้วปัดซ้ายหรือขวาเพื่อดูสไตล์ต่างๆ
 4. แตะสไตล์เพื่อเลือก
 5. แตะ ปุ่มปิด เพื่อปิดหน้าต่างเลือกการบรรยายสด

การแก้ไขข้อความสำหรับการบรรยายสด

แก้ไขการบรรยายสด

หลังจากที่เพิ่มการบรรยายสดลงในวิดีโอแล้ว คุณสามารถแก้ไขได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มเครื่องหมายวรรคตอน ใส่อิโมจิ และแก้ไขการสะกดคำได้

 1. แตะคลิปที่มีการบันทึกการบรรยายสด แล้วแตะ ปุ่มการบรรยายสด
 2. แตะส่วนหัวของข้อความหากยังไม่ได้เลือกไว้ 
 3. แตะข้อความที่คุณต้องการแก้ไข แล้วทำการเปลี่ยนแปลง
 4. แตะเสร็จ แล้วแตะ ปุ่มปิด เพื่อปิดหน้าต่างแก้ไขการบรรยายสด

วันที่เผยแพร่: