เพิ่มคำบรรยายแบบเคลื่อนไหวลงในวิดีโอของแอพ Clips บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

เมื่อใช้คุณสมบัติการบรรยายสด คุณก็สามารถใช้เสียงเพื่อสร้างการบรรยายแบบเคลื่อนไหวสำหรับวิดีโอได้ในสไตล์ที่คุณเลือก

หากต้องการสร้างการบรรยายสด ให้พูดในขณะบันทึกวิดีโอ เมื่อเล่นวิดีโอ เสียงที่คุณบันทึกไว้จะปรากฏเป็นคำบรรยายแบบเคลื่อนไหวในวิดีโอนั้น โดยหลังจากที่สร้างคำบรรยายแล้ว คุณสามารถแก้ไขได้ นอกจากนี้ยังสามารถใส่ทั้งเสียงและคำบรรยายไปพร้อมๆ กันได้ หรือจะใส่แค่คำบรรยายก็ได้เช่นกัน

เปิดวิดีโอหรือสร้างวิดีโอใหม่

 1. เปิดแอพ Clips* หากคุณเคยใช้แอพ Clips มาก่อน วิดีโอล่าสุดที่คุณใช้งานจะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ
 2. แตะ  ที่มุมซ้ายบน
 3. หากต้องการสร้างวิดีโอใหม่ ให้แตะ หากต้องการเปิดวิดีโอที่บันทึกไว้ ให้ปัดเพื่อดูวิดีโอที่คุณบันทึกไว้ แตะที่วิดีโอ จากนั้นให้แตะเปิด

* หากไม่พบแอพ Clips ก็สามารถค้นหาได้โดยเริ่มจากที่หน้าจอโฮม ปัดไปทางขวาจนกว่าหน้าจอจะมีแถบค้นหาปรากฏขึ้นมาที่ด้านบน จากนั้นให้ป้อนคำว่า Clips ในแถบค้นหา ยังคงไม่เห็นแอพใช่ไหม คุณอาจลบแอพออกไปแล้ว  ดูวิธีการกู้คืนแอพที่คุณลบออก

 

 

สร้างการบรรยายสด

 1. แตะ  เพื่อเปิดเมนูการบรรยายสด
 2. แตะที่สไตล์ของการบรรยายสดที่คุณต้องการใช้ แล้วแตะ เพื่อปิดเมนู
 3. หากต้องการเริ่มการบันทึก ให้แตะ ค้างไว้ หากคุณต้องการล็อคการบันทึกเอาไว้ ให้ปัดขึ้นบน  
 4. พูดขณะบันทึก พูดเร็วขึ้นหรือช้าลงเพื่อควบคุมเวลาของคำบรรยาย 
 5. หากต้องการหยุดบันทึก ให้ปล่อยปุ่ม หากคุณล็อคการบันทึกไว้ ให้แตะที่ปุ่ม
 6. หากต้องการดูวิดีโอของคุณ ให้เลือกรูปขนาดย่อที่ด้านล่างของหน้าจอ แล้วแตะ
 7. หากต้องการบันทึกคลิปอีกครั้ง ให้แตะ เพื่อลบคลิปออก แล้วบันทึกอีกครั้ง

คุณยังสามารถบันทึกหลายๆ คลิป แล้วนำมารวมกันเพื่อสร้างวิดีโอต่อเนื่องวิดีโอเดียวได้ด้วย ซึ่งแต่ละคลิปก็จะมีการบรรยายสดของคลิปนั้นๆ

คุณสมบัติการบรรยายสดรองรับหลายภาษา หากต้องการบันทึกการบรรยายสดในภาษาอื่น ให้แตะ และเลือกภาษาที่คุณต้องการใช้ แล้วพูดในภาษานั้นขณะที่คุณบันทึก

 

ปิดการบันทึกเสียง

 1. เปิดวิดีโอที่คุณต้องการแก้ไข
 2. ในไทม์ไลน์ที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ ให้เลือกคลิปที่คุณต้องการปิดเสียง
 3. แตะ  

เมื่อเล่นหรือแชร์วิดีโอ คุณจะสามารถดูการบรรยายสดได้โดยไม่ได้ยินเสียง

เปลี่ยนสไตล์ของการบรรยายสด

 1. เปิดวิดีโอที่คุณต้องการแก้ไข
 2. ในไทม์ไลน์ที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ ให้เลือกคลิปที่คุณต้องการแก้ไข
 3. แตะ แล้วแตะการบรรยายสด
 4. แตะสไตล์ แล้วปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกสไตล์อื่น
 5. แตะ เพื่อปิดหน้าต่างเลือกการบรรยายสด

 

แก้ไขการบรรยายสด

หลังจากที่เพิ่มการบรรยายสดลงในวิดีโอแล้ว คุณสามารถแก้ไขได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มเครื่องหมายวรรคตอน ใส่อิโมจิ และแก้ไขการสะกดคำได้

 1. แตะคลิปที่มีการบันทึกการบรรยายสด แล้วแตะ
 2. แตะส่วนหัวของข้อความหากยังไม่ได้เลือกไว้ 
 3. แตะข้อความที่คุณต้องการแก้ไข แล้วทำการเปลี่ยนแปลง
 4. แตะเสร็จ แล้วแตะ เพื่อปิดหน้าต่างแก้ไขการบรรยายสด

วันที่เผยแพร่: