ตั้งค่า AirPods หรือเคสชาร์จสำหรับเปลี่ยนของคุณ

เมื่อคุณได้รับอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อใช้ AirPods ของคุณอีกครั้ง

ตั้งค่า AirPods ของคุณ

  1. วาง AirPods ทั้งสองข้างลงในเคสชาร์จ
  2. เปิดฝาแล้วตรวจสอบไฟสถานะ ไฟควรกะพริบเป็นสีเหลืองอำพัน
  3. กดปุ่มตั้งค่าที่ด้านหลังกล่องค้างไว้นาน 5 วินาที ไฟแสดงสถานะควรกะพริบเป็นสีขาว หากไฟยังคงกะพริบเป็นสีเหลืองอำพัน ให้ต่อกล่องเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ ปิดฝา แล้วรอ 10 นาที
  4. บน iPhone ของคุณ ให้ไปที่หน้าจอโฮม
  5. เปิดเคสที่มี AirPods ของคุณอยู่ด้านใน แล้วถือไว้ใกล้กับ iPhone ภาพเคลื่อนไหวการตั้งค่าจะปรากฏขึ้นบน iPhone ของคุณ
  6. แตะเชื่อมต่อ แล้วแตะเสร็จสิ้น

สั่งซื้อรายการสำหรับเปลี่ยน

หากคุณยังไม่ได้สั่งซื้อ คุณสามารถ สั่งซื้อ AirPods หรือเคสชาร์จสำหรับเปลี่ยนได้

วันที่เผยแพร่: