ตั้งค่า AirPods หรือเคสชาร์จสำหรับเปลี่ยนของคุณ

เมื่อคุณได้รับอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อใช้ AirPods ของคุณอีกครั้ง

ตั้งค่า AirPods ของคุณ

  1. วาง AirPods ทั้งสองข้างลงในเคสชาร์จ
  2. เปิดฝาแล้วตรวจสอบไฟสถานะ ไฟควรกะพริบเป็นสีเหลืองอำพัน
  3. กดปุ่มตั้งค่าที่ด้านหลังเคสค้างไว้นานสองสามวินาที ไฟแสดงสถานะควรกะพริบเป็นสีขาว*
  4. บน iPhone ของคุณ ให้ไปที่หน้าจอโฮม
  5. เปิดเคสที่มี AirPods ของคุณอยู่ด้านใน แล้วถือไว้ใกล้กับ iPhone ภาพเคลื่อนไหวการตั้งค่าจะปรากฏขึ้นบน iPhone ของคุณ
  6. แตะเชื่อมต่อ แล้วแตะเสร็จสิ้น

* หากไฟแสดงสถานะยังคงกะพริบเป็นสีเหลือง ให้เชื่อมต่อเคสเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ ปิดฝา แล้วรอ 20 นาที จากนั้นเปิดฝาแล้วกดปุ่มตั้งค่าอีกครั้งค้างไว้สองสามวินาที จนกระทั่งไฟแสดงสถานะกะพริบเป็นสีขาว

วันที่เผยแพร่: