เริ่มต้นใช้งานรูปร่าง

เลือกรูปร่างหลายร้อยแบบจากคลังรูปร่างซึ่งคุณสามารถเพิ่มลงในเอกสารของ Pages, Numbers หรือ Keynote หรือสร้างรูปร่างที่กำหนดเองใน iWork

คุณสามารถใส่รูปร่างจากคลังรูปร่างของ iWork ลงในเอกสารของคุณได้อย่างรวดเร็ว

 • บน Mac ให้คลิกปุ่มรูปร่าง  แล้วเลือกรูปร่าง
 • บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้แตะปุ่มแทรก  จากนั้นแตะปุ่มรูปร่าง  แตะที่รูปร่าง
 • บน iCloud.com ให้คลิก เลือกรูปร่างหรือเส้นที่จะเพิ่มลงในงานนำเสนอนี้ จากนั้นให้เลือกรูปร่าง

หลังจากที่คุณเพิ่มรูปร่างและจัดตำแหน่งแล้ว คุณสามารถแบ่งรูปร่างออกเป็นส่วนต่างๆ หรือรวมรูปร่างเข้ากับรูปร่างอื่นๆ เพื่อสร้างรูปร่างที่กำหนดเองได้ เมื่อคุณแก้ไขรูปร่างของคุณจนเสร็จแล้ว ให้เพิ่มรูปร่างนี้ลงในคลังรูปร่างของคุณเพื่อใช้งานในภายหลัง


แบ่งรูปร่างออกเป็นส่วนต่างๆ

รูปร่างบางรูปจะมีหลายชิ้นส่วน เมื่อคุณแบ่งรูปร่างออกจากกัน คุณจะสามารถเปลี่ยนสี แก้ไขรูปร่าง หรือลบชิ้นส่วนแต่ละชิ้นของรูปร่างได้ 

 • บน Mac ของคุณหรือบน iCloud.com ให้กด Control ค้างไว้แล้วคลิกที่รูปร่างแล้วเลือก "แยกชิ้นส่วน"
  รูปร่างบางอย่างไม่สามารถแยกชิ้นส่วนได้บน iCloud.com
 • บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้เลือกรูปร่างที่คุณต้องการแยกชิ้นส่วน แล้วแตะปุ่มรูปแบบ  แตะจัดเรียง จากนั้นแตะแยกชิ้นส่วน

Keynote บน Mac ที่แสดงรูปร่างของรัฐแคลิฟอร์เนียที่เลือกถัดจากรูปร่างของประเทศสหรัฐอเมริกา

รูปร่างบางรายการในคลังรูปร่างจะรวมรูปร่างอื่นๆ ที่เป็นไปได้ที่คุณอาจต้องการใช้ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการใช้รูปร่างของรัฐแคลิฟอร์เนีย คุณก็สามารถใส่รูปแผนที่แบบสมบูรณ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา แล้วขยายรูปแผนที่นั้นได้ หลังจากที่คุณแยกชิ้นส่วนรูปร่างดังกล่าวแล้ว คุณจะสามารถใช้รูปร่างรัฐแคลิฟอร์เนียเดี่ยวๆ ได้ หากคุณต้องการให้สามารถใช้รูปร่างนี้ได้อีกครั้งในอนาคตโดยไม่ต้องแยกชิ้นส่วนออกจากรูปร่างหลัก ให้เพิ่มรูปร่างนั้นลงในคลังรูปร่างของคุณ

หลังจากที่คุณแยกชิ้นส่วนรูปร่างรูปหนึ่งแล้ว คุณจะสามารถทำให้แต่ละชิ้นส่วนมีสีที่ต่างกันได้ ยกตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนสีของแต่ละรัฐในแผนที่ หรือเปลี่ยนสีชิ้นส่วนที่คุณแยกออกจากส่วนที่เหลือของรูปร่างได้        รูปร่างสองรูปร่างซ้อนกันซึ่งมีรูปร่างที่ถูกเลือกอยู่รูปร่างเดียว

สร้างรูปร่างใหม่

คุณสามารถรวมและลบรูปร่างออกจากกันเพื่อสร้างรูปร่างใหม่ได้ คุณสามารถสร้างรูปร่างใหม่จากรูปร่างที่มีอยู่แล้วได้ทั้งหมดสี่วิธี ซึ่งได้แก่ รวม ซ้อนทับ ลบออก หรือไม่ซ้อนทับ

 • บน iPhone, iPad หรือ Mac ให้เลือกรูปร่างที่คุณต้องการใช้ จากนั้นแตะหรือคลิกปุ่มรูปแบบ  แตะหรือคลิกจัดเรียง จากนั้นเลือกวิธีที่คุณต้องการรวมรูปร่าง
 • บน iCloud.com ให้เลือกรูปร่างทั้งหมดที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิกปุ่มรูปแบบ  คลิกจัดเรียง แล้วเลือกวิธีที่คุณต้องการรวมรูปร่าง
  หากต้องการรวมรูปร่างใน Pages บน iCloud.com การจัดวางวัตถุของรูปร่างจะต้องตั้งค่าเป็นคงอยู่ในหน้า

สองรูปร่างที่รวมเข้าด้วยกัน

รวม
เมื่อคุณรวมรูปร่างหลายรูป รูปร่างดังกล่าวจะรวมเข้ากันเป็นรูปร่างเดียว

รูปร่างที่ซ้อนทับกัน

ซ้อนทับ
เมื่อคุณซ้อนทับรูปร่างหลายรูป วิธีการนี้จะทำให้เกิดรูปร่างจากพื้นที่ที่ซ้อนทับกันขึ้น

สองรูปร่างที่ถูกลบบางส่วน

ลบออก
เมื่อคุณลบรูปร่างบางส่วนออกจากอีกรูปร่างหนึ่ง วิธีการนี้จะลบรูปร่างส่วนที่ซ้อนอยู่ด้านบนของอีกรูปร่างหนึ่งออก
 

สองรูปร่างที่ไม่ซ้อนทับ

ไม่ซ้อนทับ
เมื่อคุณไม่ซ้อนทับรูปร่างสองรูป วิธีการนี้จะสร้างรูปร่างที่ไม่รวมพื้นที่ส่วนที่ซ้อนทับกันระหว่างรูปร่างเหล่านั้น
 


เพิ่มลักษณะให้รูปร่างของคุณ

หลังจากที่เพิ่มรูปร่างลงในเอกสารของคุณแล้ว คุณจะสามารถเปลี่ยนลักษณะรูปร่างของคุณได้ดังต่อไปนี้

 • เติม: คุณสามารถเติมรูปร่างด้วยรูปภาพ สีเดียว หรือการไล่ระดับสี (สีตั้งแต่สองสีขึ้นไปที่ผสมเข้าด้วยกัน)
 • เส้นขอบ: คุณสามารถเพิ่มเส้นขอบได้ เช่น กรอบรูปภาพหรือเส้นประ แล้วจึงแก้ไขความหนา สี และคุณลักษณะอื่นๆ ของเส้นขอบ
 • เงา: คุณสามารถเพิ่มเงาต่างๆ ที่ตั้งไว้ได้สูงสุดหกเงาให้กับรูปร่างของคุณ แล้วปรับความเบลอ ระยะห่าง และความทึบของเงา
 • การสะท้อน: คุณสามารถเพิ่มการสะท้อนให้กับรูปร่างของคุณและปรับการมองเห็นได้ 
 • ความทึบ: คุณสามารถเพิ่มเอฟเฟ็กต์ที่น่าสนใจได้โดยทำให้วัตถุดูมีความทึบมากขึ้นหรือน้อยลง 

หากคุณต้องการเปลี่ยนลักษณะของรูปร่างของคุณ ให้ทำดังนี้

 • บน Mac ให้เลือกรูปร่าง คลิกปุ่มรูปแบบ  จากนั้นคลิกลักษณะ คลิกสามเหลี่ยมแสดงผลเพื่อขยายลักษณะแต่ละลักษณะ แล้วดูตัวเลือกขั้นสูง
 • บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้แตะปุ่มรูปแบบ  แล้วแตะลักษณะ เปิดลักษณะแต่ละลักษณะเพื่อดูตัวเลือกขั้นสูง
 • บน iCloud.com ให้คลิก  > ลักษณะ เลือกลักษณะแต่ละลักษณะเพื่อดูตัวเลือกขั้นสูง

บันทึกและตั้งค่าลักษณะเริ่มต้นบน Mac

บน Mac ของคุณ คุณสามารถบันทึกลักษณะและเปลี่ยนลักษณะเริ่มต้นสำหรับรูปร่างใหม่ในเอกสารของคุณได้

วิธีการบันทึกลักษณะของคุณมีดังต่อไปนี้

 1. คลิกปุ่มรูปแบบ  จากนั้นคลิกลักษณะ
 2. คลิกลูกศรที่อยู่ด้านขวาของรูปย่อของลักษณะเพื่อไปที่ลักษณะกลุ่มสุดท้าย 
 3. คลิกปุ่มลักษณะใหม่ที่ตั้งไว้  

หลังจากที่คุณบันทึกลักษณะของคุณแล้ว คุณจะสามารถกำหนดลักษณะใหม่ได้ตลอดเวลา เลือกรูปร่างที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะ จากนั้นกดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกที่เท็มเพลตลักษณะ จากนั้นเลือก "กำหนดลักษณะใหม่จากสิ่งที่เลือก"

วิธีการเปลี่ยนลักษณะเริ่มต้นสำหรับรูปร่างใหม่ในเอกสารของคุณมีดังต่อไปนี้

 1. คลิกปุ่มรูปแบบ  จากนั้นคลิกลักษณะ 
 2. คลิกค้างไว้ที่ลักษณะที่คุณต้องการย้าย 
 3. ลากไปที่มุมซ้ายบนของหน้าแรกของลักษณะ 


เพิ่มข้อความและวัตถุอื่นๆ ภายในรูปร่าง

หากต้องการเพิ่มข้อความภายในรูปร่าง ให้แตะสองครั้ง (บน iPhone หรือ iPad) หรือดับเบิ้ลคลิก (บน Mac) ที่รูปร่าง จากนั้นป้อนข้อความ 

นอกจากนี้คุณยังสามารถวางวัตถุ เช่น รูปร่าง รูปภาพ วิดีโอ กล่องข้อความ และสมการ ภายในรูปร่างเพื่อให้ซ้อนกันได้ หากคุณพิมพ์ภายในหรือภายนอกรูปร่าง (หลัก) วัตถุที่ซ้อนอยู่ภายในจะย้ายไปพร้อมกับข้อความเมื่อคุณแก้ไข

 • บน iPhone หรือ iPad ให้เพิ่มวัตถุใหม่ลงในเอกสารของคุณ เลือกวัตถุใหม่ แล้วแตะตัด แตะสองครั้งที่รูปร่างที่คุณต้องการซ้อนวัตถุใหม่เพื่อให้จุดแทรกปรากฏภายในรูปร่าง แตะอีกครั้ง จากนั้นแตะวาง
 • บน Mac ให้เพิ่มวัตถุใหม่ลงในเอกสารของคุณ กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกที่วัตถุใหม่ แล้วเลือกตัด กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกที่รูปร่างที่คุณต้องการซ้อนวัตถุใหม่ จากนั้นเลือกวาง

คุณสามารถสร้างลิงก์รูปร่างไปยังหน้าเว็บ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หรือตำแหน่งอื่นในเอกสารของคุณ โดยทำดังนี้

 • บน iPhone หรือ iPad ให้เลือกรูปร่าง แตะลิงก์ แล้วเลือกตัวเลือก
 • บน Mac ของคุณ กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกที่รูปร่าง เลือกเพิ่มลิงก์จากเมนูทางลัด จากนั้นเลือกตัวเลือก


เพิ่มรูปร่างลงในคลังรูปร่างของคุณ

คุณสามารถเพิ่มรูปร่างที่ปรับแต่งเองลงในคลังรูปร่างของคุณได้ เมื่อคุณบันทึกรูปร่างที่กำหนดเอง คุณสมบัติเส้นทาง การพลิก และการหมุนของรูปร่างนั้นจะได้รับการบันทึก แต่คุณสมบัติด้านขนาด สี ความทึบ และคุณสมบัติอื่นๆ จะไม่ได้รับการบันทึก

 • บน Mac ของคุณ ให้กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกรูปร่าง จากนั้นเลือกบันทึกไปที่รูปร่างของฉัน
 • บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้แตะรูปร่าง แล้วแตะเพิ่มไปยังรูปร่าง

หากต้องการใช้ iCloud เพื่อซิงค์รูปร่างที่กำหนดเองในอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณ คุณจะต้องมีสิ่งต่อไปนี้

คุณสามารถใช้รูปร่างที่กำหนดเองในแอปเดียวกันบน Mac, iPhone, iPad และ iPod touch ของคุณได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณเพิ่มรูปร่างใน Pages บน iPhone คุณสามารถใช้รูปร่างดังกล่าวใน Pages บนอุปกรณ์อื่นๆ ของคุณได้ 

วันที่เผยแพร่: