เริ่มต้นใช้งานรูปร่าง

เลือกรูปร่างกว่าร้อยแบบจากคลังรูปร่างซึ่งคุณสามารถเพิ่มลงในเอกสารของ Pages, Numbers หรือ Keynote หรือสร้างรูปร่างในแบบของคุณเองได้ใน iWork

คุณสามารถใส่รูปร่างจากคลังรูปร่างของ iWork ลงในเอกสารของคุณได้อย่างรวดเร็ว

 • ใน Mac ของคุณ ให้คลิก ไอคอนรูปร่าง แล้วเลือกรูปร่าง
 • บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้แตะ เพิ่มใหม่ แล้วแตะ ไอคอนรูปร่าง  แตะที่รูปร่าง
 • ใน iCloud.com ให้คลิก ไอคอนรูปร่าง แล้วเลือกรูปร่าง

หลังจากที่คุณใส่รูปร่างและจัดตำแหน่งแล้ว คุณสามารถแบ่งรูปร่างออกเป็นส่วนต่างๆ หรือรวมรูปร่างเข้ากับรูปร่างอื่นๆ เพื่อสร้างรูปร่างในแบบของคุณเองได้ เมื่อคุณแก้ไขรูปร่างของคุณจนเสร็จแล้ว ให้เพิ่มรูปร่างนี้ลงในคลังรูปร่างของคุณเพื่อใช้งานในภายหลัง*

คุณสมบัติบางอย่างมีให้บริการเฉพาะใน Pages, Numbers และ Keynote สำหรับ Mac เท่านั้นในขณะนี้

แบ่งรูปร่างออกเป็นส่วนต่างๆ

รูปร่างบางรูปจะมีหลายชิ้นส่วน เมื่อคุณแบ่งรูปร่างออกจากกัน คุณจะสามารถเปลี่ยนสี แก้ไขรูปร่าง หรือลบชิ้นส่วนแต่ละชิ้นของรูปร่างได้ 

 • บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้เลือกรูปร่างที่คุณต้องการแยกชิ้นส่วน แล้วแตะ ไอคอนแปรงทาสี แตะ "จัดเรียง" จากนั้นแตะ "แยกชิ้นส่วน"
 • ใน Mac ของคุณ ให้กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกที่รูปร่าง จากนั้นเลือก "แยกชิ้นส่วน"

รูปร่างบางรูปในคลังรูปร่างจะรวมรูปร่างอื่นๆ ที่เป็นไปได้ที่คุณอาจต้องการใช้ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการใช้รูปร่างรูปรัฐแคลิฟอร์เนีย คุณสามารถใส่รูปแผนที่แบบสมบูรณ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา แล้วขยายรูปแผนที่นั้นได้ หลังจากที่คุณแยกชิ้นส่วนรูปร่างดังกล่าวแล้ว คุณจะสามารถใช้รูปร่างรัฐแคลิฟอร์เนียเดี่ยวๆ ได้ หากคุณต้องการให้สามารถใช้รูปร่างนี้ได้อีกครั้งในอนาคตโดยไม่ต้องแยกชิ้นส่วนออกจากรูปร่างหลัก ให้เพิ่มรูปร่างนั้นลงในคลังรูปร่างของคุณ

หลังจากที่คุณแยกชิ้นส่วนรูปร่างรูปหนึ่งแล้ว คุณจะสามารถทำให้แต่ละชิ้นส่วนมีสีที่ต่างกันได้ ยกตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนสีของแต่ละรัฐในแผนที่ หรือเปลี่ยนสีชิ้นส่วนที่คุณแยกออกจากส่วนที่เหลือของรูปร่างได้

 


        

สร้างรูปร่างใหม่

คุณสามารถรวมและลบรูปร่างออกจากกันเพื่อสร้างรูปร่างใหม่ได้ คุณสามารถสร้างรูปร่างจากรูปร่างที่มีอยู่แล้วได้ทั้งหมดสี่วิธี ซึ่งได้แก่ รวม อินเตอร์เซก ลบ หรือไม่รวม

 • บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้เลือกรูปต่างที่คุณต้องการใช้ แล้วแตะ ไอคอนแปรงทาสี แตะ "จัดเรียง" แล้วเลือกวิธีที่คุณต้องการรวมรูปร่าง
 • บน Mac ให้เลือกรูปร่างทั้งหมดที่คุณต้องการใช้ แล้วไปที่ ไอคอนแปรงทาสี > "จัดเรียง" แล้วเลือกวิธีที่คุณต้องการรวมรูปร่าง

สองรูปร่างที่รวมเข้าด้วยกัน

รวม
เมื่อคุณรวมรูปร่างหลายรูป รูปร่างดังกล่าวจะรวมเข้ากันเป็นรูปร่างเดียว

รูปร่างที่อินเตอร์เซกกัน

อินเตอร์เซก
เมื่อคุณอินเตอร์เซกรูปร่างหลายรูป วิธีการนี้จะทำให้เกิดรูปร่างจากพื้นที่ที่ซ้อนทับกันขึ้น

สองรูปร่างที่ถูกลบบางส่วน

ลบ
เมื่อคุณลบรูปร่างบางส่วนออกจากอีกรูปร่างหนึ่ง วิธีการนี้จะลบรูปร่างส่วนที่ซ้อนอยู่ด้านบนของอีกรูปร่างหนึ่งออก
 

สองรูปร่างที่ไม่รวมรูปร่าง

ไม่รวม
เมื่อคุณไม่รวมรูปร่างสองรูป วิธีการนี้จะสร้างรูปร่างที่ไม่รวมพื้นที่ส่วนที่ซ้อนทับกันระหว่างรูปร่างเหล่านั้น
 

เพิ่มลักษณะให้รูปร่างของคุณ

หลังจากที่คุณเพิ่มรูปร่างลงในเอกสารของคุณแล้ว คุณจะสามารถเปลี่ยนลักษณะรูปร่างของคุณได้ดังต่อไปนี้*

 • เติม คุณสามารถเติมรูปร่างด้วยรูปภาพ สีล้วน หรือการไล่ระดับสี (สีตั้งแต่สองสีขึ้นไปที่ผสมเข้าด้วยกัน) 
 • เส้นขอบ คุณสามารถเพิ่มเส้นขอบได้ เช่น กรอบรูปภาพหรือเส้นประ แล้วจึงแก้ไขความหนา สี และคุณลักษณะอื่นๆ ของเส้นขอบ
 • เงา คุณสามารถเพิ่มเงาต่างๆ ที่ตั้งไว้ได้สูงสุดหกเงาให้กับรูปร่างของคุณ แล้วปรับความเบลอ ระยะห่าง และความทึบของเงา
 • การสะท้อน คุณสามารถเพิ่มการสะท้อนให้กับรูปร่างของคุณและปรับการมองเห็นได้ 
 • ความทึบ คุณสามารถเพิ่มลูกเล่นที่น่าสนใจได้โดยทำให้วัตถุดูมีความทึบมากขึ้นหรือน้อยลง 

หากคุณต้องการเปลี่ยนลักษณะของรูปร่างของคุณ ให้ทำดังนี้

 • ใน Mac ของคุณ ให้เลือกรูปร่าง แล้วคลิก ไอคอนแปรงทาสี > ลักษณะ คลิกสามเหลี่ยมแสดงผลเพื่อขยายลักษณะแต่ละลักษณะ แล้วดูตัวเลือกขั้นสูง
 • ใน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ ให้แตะ ไอคอนแปรงทาสี > ลักษณะ เปิดลักษณะแต่ละลักษณะเพื่อดูตัวเลือกขั้นสูง
 • บน iCloud.com ให้คลิก ไอคอนแปรงทาสี > Style (ลักษณะ) เลือกลักษณะแต่ละลักษณะเพื่อดูตัวเลือกขั้นสูง

บน Mac ของคุณ คุณสามารถบันทึกลักษณะและดูตัวอย่างรูปร่างในคลังรูปร่างโดยใช้ลักษณะใดๆ ในรูปย่อลักษณะของคุณได้

หากต้องการบันทึกลักษณะของคุณ ให้ไปที่ ไอคอนแปรงทาสี > ลักษณะ แล้วคลิกลูกศรที่ด้านขวาของรูปย่อลักษณะ แล้วไปที่กลุ่มของลักษณะกลุ่มสุดท้าย คลิก ไอคอนเพิ่มลักษณะใหม่ หลังจากที่คุณบันทึกลักษณะของคุณแล้ว คุณจะสามารถกำหนดลักษณะใหม่ได้ตลอดเวลา เลือกรูปร่างที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะ จากนั้นกดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกที่เท็มเพลตลักษณะ และเลือก "กำหนดลักษณะใหม่จากสิ่งที่เลือก"

หากต้องการดูตัวอย่างลักษณะ ให้ไปที่ ไอคอนแปรงทาสี > ลักษณะ คลิกลักษณะที่คุณต้องการย้ายค้างไว้จนกว่าจะกะพริบ แล้วลากไปที่มุมซ้ายบนของหน้าแรกของลักษณะ เมื่อคุณเปิดคลังรูปร่าง ลักษณะจะถูกปรับใช้กับตัวอย่างรูปร่าง

*คุณสมบัติบางอย่างมีให้บริการเฉพาะใน Pages, Numbers และ Keynote สำหรับ Mac เท่านั้นในขณะนี้

เพิ่มรูปร่างลงในคลังรูปร่างของคุณ

คุณสามารถเพิ่มรูปร่างที่ปรับแต่งเองลงในคลังรูปร่างของคุณได้ เมื่อคุณบันทึกรูปร่างแบบกำหนดเอง คุณสมบัติของเส้นทาง การพลิก และการหมุนของรูปร่างนั้นจะถูกบันทึก แต่คุณสมบัติด้านขนาด สี ความทึบ และคุณสมบัติอื่นๆ จะไม่ถูกบันทึก 

ใน Mac ของคุณให้กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกรูปร่าง จากนั้นเลือกบันทึกไปที่รูปร่างของฉัน

หลังจากที่คุณเพิ่มรูปร่างลงในคลังของคุณแล้ว รูปร่างนั้นจะมีให้ใช้ได้ใน Pages, Numbers และ Keynote ใน Mac ของคุณ 

วันที่เผยแพร่: