เพิ่มและตอบกลับความคิดเห็นใน iWork

คุณสามารถใช้ความคิดเห็นที่อยู่ในหัวเรื่องเดียวกันเพื่อสื่อสารกับผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ เกี่ยวกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในไฟล์ของ Pages, Numbers หรือ Keynote ของคุณ

เมื่อสร้างหรือตรวจสอบเอกสาร คุณสามารถเพิ่มและตอบกลับความคิดเห็นเพื่อสื่อสารกับผู้อื่นเกี่ยวกับเอกสารโดยไม่ต้องออกจาก Pages, Numbers หรือ Keynote ความคิดเห็นของแต่ละคนจะปรากฏเป็นสีที่ไม่ซ้ำกันและมีชื่อของผู้เขียนความคิดเห็นเหล่านั้นรวมอยู่ด้วย

เพิ่มความคิดเห็น

คุณสามารถเพิ่มความคิดเห็นอย่างรวดเร็วได้โดยเลือกข้อความ เซลล์ วัตถุ หรือสไลด์ที่คุณต้องการใส่ความคิดเห็นลงไป จากนั้นให้ทำดังนี้

  • ใน Mac ให้คลิกปุ่มความคิดเห็น  ป้อนความคิดเห็นของคุณ แล้วคลิกเสร็จสิ้น
  • ใน iPhone หรือ iPad ให้แตะความคิดเห็นในเมนูที่ปรากฏขึ้น คุณอาจต้องแตะ  เพื่อดูความคิดเห็น หากคุณแสดงความคิดเห็นในเซลล์ใน Numbers ให้แตะ เมนูการกระทำเซลล์ จากนั้นแตะปุ่มเพิ่มความคิดเห็น  ใส่ความคิดเห็นของคุณแล้วแตะเสร็จสิ้น 

ใน Pages, Numbers, และ Keynote เวอร์ชั่นล่าสุด ทุกคนสามารถตอบกลับความคิดเห็นของคุณได้ หากคุณใช้งานร่วมกับผู้อื่น ความคิดเห็นและข้อความตอบกลับจะปรากฏในแบบเรียลไทม์ คุณจึงไม่ต้องออกจากเอกสารของคุณ 

หากต้องการตอบกลับความคิดเห็น ให้ดูที่ความคิดเห็นนั้น แล้วคลิกหรือแตะตอบกลับ

ดูความคิดเห็น

เมื่อมีความคิดเห็นใน Pages หรือ Keynote จะปรากฏสี่เหลี่ยมสีเหลืองถัดจากเนื้อหา ใน Numbers จะปรากฏสามเหลี่ยมสีเหลืองที่มุมของเซลล์ วิธีการดูความคิดเห็นมีดังนี้  

  • ใน Pages และ Keynote สำหรับ Mac, iPhone และ iPad ให้คลิกหรือแตะสี่เหลี่ยมสีเหลือง
  • ใน Numbers สำหรับ Mac ให้คลิกที่เซลล์ ใน Numbers สำหรับ iPhone และ iPad ให้แตะเซลล์ แตะเมนูการกระทำเซลล์ จากนั้นแตะแสดงความคิดเห็น

หากต้องการไปที่ความคิดเห็นถัดไปหรือก่อนหน้าในเอกสารของคุณ ให้คลิกหรือแตะลูกศรในความคิดเห็น

ดูสิ่งที่ควรทำ หากคุณไม่สามารถดูความคิดเห็น


แก้ไขความคิดเห็น

หากต้องการแก้ไขความคิดเห็นของคุณ ให้เปิดความคิดเห็น แล้วคลิกหรือแตะความคิดเห็นในส่วนที่คุณต้องการแก้ไข คลิกหรือแตะเสร็จสิ้น เพื่อบันทึกสิ่งที่คุณเปลี่ยนแปลง หากมีการตอบกลับความคิดเห็นของคุณ ให้คลิกที่ประทับเวลาหรือแตะปุ่มเพิ่มเติม  แล้วคลิกหรือแตะแก้ไขความคิดเห็น คุณสามารถแก้ไขได้เฉพาะความคิดเห็นและการตอบกลับของคุณเองเท่านั้น


ลบความคิดเห็น

หากต้องการลบความคิดเห็นของคุณ ให้ดูที่ความคิดเห็นนั้น แล้วคลิกหรือแตะลบ หากต้องการลบการตอบกลับ ให้คลิกที่ประทับเวลาหรือแตะปุ่มเพิ่มเติม จากนั้นคลิกหรือแตะลบการตอบกลับ

หากคุณใช้งานร่วมกับผู้อื่น คุณสามารถลบหัวเรื่องความคิดเห็นเดียวหรือทั้งหมดได้ คุณสามารถลบความคิดเห็นและการตอบกลับแต่ละรายการภายในหัวเรื่องได้ก็ต่อเมื่อคุณเป็นผู้เขียนความคิดเห็นหรือเป็นเจ้าของเอกสารเท่านั้น


แสดงและซ่อนความคิดเห็น

หากคุณไม่สามารถดูความคิดเห็นของคุณได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่าให้ความคิดเห็นของคุณแสดงในแอพพลิเคชั่นของคุณ ดังนี้ 

  • บน Mac ให้คลิกเมนูมุมมอง จากนั้นคลิกแสดงความคิดเห็น หรือซ่อนความคิดเห็น หากต้องการดูบานหน้าต่างความคิดเห็น ให้คลิกเมนูมุมมอง จากนั้นคลิกแสดงบานหน้าต่างความคิดเห็น
  • ใน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ ให้แตะปุ่มเพิ่มเติม  แตะการตั้งค่า แล้วเปิดความคิดเห็น
วันที่เผยแพร่: