เพิ่มและตอบกลับความคิดเห็นใน iWork

คุณสามารถใช้ความคิดเห็นที่อยู่ในหัวเรื่องเดียวกันเพื่อสื่อสารกับผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ เกี่ยวกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในไฟล์ของ Pages, Numbers หรือ Keynote ของคุณ

เมื่อสร้างหรือตรวจสอบเอกสาร คุณสามารถเพิ่มความคิดเห็นเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับโปรเจ็กต์ของคุณกับคนอื่นๆ โดยไม่ต้องออกจาก Pages, Numbers หรือ Keynote ความคิดเห็นของแต่ละคนจะปรากฏเป็นสีที่ไม่ซ้ำกันและมีชื่อของผู้เขียนความคิดเห็นเหล่านั้นรวมอยู่ด้วย

คุณสามารถเพิ่มความคิดเห็นอย่างรวดเร็วได้โดยเลือกข้อความ เซลล์ วัตถุ หรือสไลด์ที่คุณต้องการใส่ความคิดเห็นลงไป จากนั้นให้ทำดังนี้

  • บน Mac ของคุณ ให้คลิกปุ่มความคิดเห็น  แล้วป้อนความคิดเห็นของคุณ คลิกเสร็จสิ้น
  • ใบน iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้แตะความคิดเห็นในเมนูที่ปรากฏขึ้น คุณอาจต้องแตะ  เพื่อดูความคิดเห็น ใส่ความคิดเห็นของคุณแล้วแตะเสร็จสิ้น หากคุณแสดงความคิดเห็นในเซลล์ใน Numbers ให้แตะ  เมนูการกระทำเซลล์ จากนั้นแตะปุ่มเพิ่มความคิดเห็น 
    หลังจากนั้นให้แตะ  เมนูการกระทำเซลล์ แล้วแตะแสดงความคิดเห็นเพื่อดูความคิดเห็น

ใน Pages, Numbers, และ Keynote เวอร์ชั่นล่าสุด ทุกคนสามารถตอบกลับความคิดเห็นของคุณได้ หากคุณใช้งานร่วมกับผู้อื่น ความคิดเห็นและข้อความตอบกลับจะปรากฏในแบบเรียลไทม์ คุณจึงไม่ต้องออกจากเอกสารของคุณ 

หากต้องการตอบกลับความคิดเห็น ให้ดูที่ความคิดเห็นนั้น แล้วคลิกหรือแตะตอบกลับ

หากต้องการแก้ไขความคิดเห็นของคุณ ให้เปิดความคิดเห็น แล้วคลิกหรือแตะตำแหน่งที่คุณต้องการแก้ไข คลิกหรือแตะเสร็จสิ้น เพื่อบันทึกสิ่งที่คุณเปลี่ยนแปลง หากมีการตอบกลับความคิดเห็นของคุณ ให้คลิกที่ประทับเวลาหรือแตะปุ่มเพิ่มเติม  แล้วคลิกหรือแตะแก้ไขความคิดเห็น คุณสามารถแก้ไขได้เฉพาะความคิดเห็นและการตอบกลับของคุณเองเท่านั้น

หากต้องการลบความคิดเห็นของคุณ ให้ดูที่ความคิดเห็นนั้น แล้วคลิกหรือแตะลบ หากต้องการลบการตอบกลับ ให้คลิกที่ประทับเวลาหรือแตะปุ่มเพิ่มเติม จากนั้นคลิกหรือแตะลบการตอบกลับ คุณสามารถลบได้เฉพาะความคิดเห็นและการตอบกลับของคุณเองเท่านั้น เว้นแต่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของเอกสาร


ดูความคิดเห็น

หากคุณไม่สามารถดูความคิดเห็นของคุณได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่าให้ความคิดเห็นของคุณแสดงในแอพพลิเคชั่นของคุณ ดังนี้ 

  • บน Mac ให้คลิกเมนูมุมมอง จากนั้นคลิกแสดงความคิดเห็น หรือซ่อนความคิดเห็น หากต้องการดูบานหน้าต่างความคิดเห็น ให้คลิกเมนูมุมมอง จากนั้นคลิกแสดงบานหน้าต่างความคิดเห็น
  • ใน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ ให้แตะปุ่มเพิ่มเติม  แตะการตั้งค่า แล้วเปิดความคิดเห็น

หากต้องการไปที่ความคิดเห็นถัดไปหรือก่อนหน้าในเอกสารของคุณ ให้แตะลูกศรในความคิดเห็น

วันที่เผยแพร่: