เพิ่มและตอบกลับความคิดเห็นใน Pages, Numbers และ Keynote

คุณสามารถใช้ความคิดเห็นที่อยู่ในหัวเรื่องเดียวกันเพื่อสื่อสารกับผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ เกี่ยวกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอของคุณได้

เมื่อสร้างหรือตรวจสอบเอกสาร คุณสามารถเพิ่มและตอบกลับความคิดเห็นเพื่อสื่อสารกับผู้อื่นเกี่ยวกับเอกสารโดยไม่ต้องออกจาก Pages, Numbers หรือ Keynote ความคิดเห็นของแต่ละคนจะปรากฏเป็นสีที่ไม่ซ้ำกันและมีชื่อของผู้เขียนความคิดเห็นเหล่านั้นรวมอยู่ด้วย นอกจากนี้ คุณยังสามารถพิมพ์เอกสารของคุณโดยจะใส่หรือไม่ใส่ความคิดเห็นก็ได้

เพิ่มความคิดเห็น

คุณสามารถเพิ่มความคิดเห็นอย่างรวดเร็วได้โดยเลือกข้อความ เซลล์ วัตถุ หรือสไลด์ที่คุณต้องการใส่ความคิดเห็นลงไป จากนั้นให้ทำดังนี้

 • ใน Mac ให้คลิกปุ่มความคิดเห็น  ป้อนความคิดเห็นของคุณ แล้วคลิกเสร็จสิ้น
 • ใน iPhone หรือ iPad ให้แตะความคิดเห็นในเมนูที่ปรากฏขึ้น คุณอาจต้องแตะ  เพื่อดูความคิดเห็น หากคุณแสดงความคิดเห็นในเซลล์ใน Numbers ให้แตะ เมนูการทำงานเซลล์ จากนั้นแตะเพิ่มความคิดเห็น ใส่ความคิดเห็นของคุณแล้วแตะเสร็จสิ้น
  iPad Pro ที่มีเอกสาร Numbers เปิดอยู่และปรากฏตัวเลือกแผนภูมิ

ใน Pages, Numbers, และ Keynote เวอร์ชั่นล่าสุด ทุกคนสามารถตอบกลับความคิดเห็นของคุณได้ หากคุณใช้งานร่วมกับผู้อื่น ความคิดเห็นและข้อความตอบกลับจะปรากฏในแบบเรียลไทม์ คุณจึงไม่ต้องออกจากเอกสารของคุณ 

หากต้องการตอบกลับความคิดเห็น ให้ดูที่ความคิดเห็นนั้น แล้วคลิกหรือแตะตอบกลับ

ดูความคิดเห็น

เมื่อมีความคิดเห็นใน Pages หรือ Keynote จะปรากฏสี่เหลี่ยมสีเหลืองถัดจากเนื้อหา ใน Numbers จะปรากฏสามเหลี่ยมสีเหลืองที่มุมของเซลล์ วิธีการดูความคิดเห็นมีดังนี้  

 • ใน Pages และ Keynote สำหรับ Mac, iPhone และ iPad ให้คลิกหรือแตะสี่เหลี่ยมสีเหลือง
 • ใน Numbers สำหรับ Mac ให้คลิกที่เซลล์ ใน Numbers สำหรับ iPhone และ iPad ให้แตะเซลล์ แตะ เมนูการทำงานเซลล์ จากนั้นแตะแสดงความคิดเห็น

หากต้องการไปที่ความคิดเห็นถัดไปหรือก่อนหน้าในเอกสารของคุณ ให้คลิกหรือแตะลูกศรในความคิดเห็น

ดูสิ่งที่ควรทำ หากคุณไม่สามารถดูความคิดเห็น


แก้ไขความคิดเห็น

iPad Pro ที่มีความคิดเห็นสำหรับเอกสาร Numbers เปิดอยู่

หากต้องการแก้ไขความคิดเห็นของคุณ ให้เปิดความคิดเห็น แล้วคลิกหรือแตะความคิดเห็นในส่วนที่คุณต้องการแก้ไข คลิกหรือแตะเสร็จสิ้น เพื่อบันทึกสิ่งที่คุณเปลี่ยนแปลง หากมีการตอบกลับความคิดเห็นของคุณ ให้คลิกที่ประทับเวลาหรือแตะปุ่มเพิ่มเติม  แล้วคลิกหรือแตะแก้ไขความคิดเห็น คุณสามารถแก้ไขได้เฉพาะความคิดเห็นและการตอบกลับของคุณเองเท่านั้น


พิมพ์ความคิดเห็น

ดูวิธีพิมพ์เอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอ โดยรวมความคิดเห็นไว้ด้วย

พิมพ์ความคิดเห็นใน Pages, Numbers และ Keynote บน iPad หรือ iPhone ของคุณ

 1. แตะปุ่มเพิ่มเติม  แล้วแตะพิมพ์
 2. เปิดความคิดเห็น โดยทำดังนี้
  • ใน Pages ให้เปิดพิมพ์ความคิดเห็น แล้วแตะถัดไป
  • ในNumbers ให้แตะปุ่มการตั้งค่าการพิมพ์ เปิดความคิดเห็น แล้วแตะพิมพ์
  • ใน Keynote แตะเค้าโครงสไลด์เต็มหน้าหรือเค้าโครงรายละเอียดสไลด์ เปิดพิมพ์ความคิดเห็น จากนั้นแตะถัดไป
 3. เลือกเครื่องพิมพ์และจำนวนสำเนา จากนั้นแตะพิมพ์

พิมพ์ความคิดเห็นใน Pages, Numbers และ Keynote บน Mac

 1. เลือก ไฟล์ > พิมพ์
 2. ในเมนูป๊อปอัพด้านล่างตัวควบคุมการเลือกหน้า ให้เลือก Pages, Numbers หรือ Keynote
  หากคุณไม่เห็นเมนูป๊อปอัพ ให้คลิกแสดงรายละเอียด
 3. เปิดความคิดเห็น โดยทำดังนี้
  • ใน Pages หรือ Numbers ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายพิมพ์ความคิดเห็น
  • ใน Keynote ให้คลิกเค้าโครงสไลด์ จากนั้นเลือกช่องทำเครื่องหมายรวมความคิดเห็น
 4. คลิกพิมพ์


ลบความคิดเห็น

หากต้องการลบความคิดเห็นของคุณ ให้ดูที่ความคิดเห็นนั้น แล้วคลิกหรือแตะลบ หากต้องการลบการตอบกลับ ให้คลิกที่ประทับเวลาหรือแตะปุ่มเพิ่มเติม จากนั้นคลิกหรือแตะลบการตอบกลับ


แสดงและซ่อนความคิดเห็น

หากคุณไม่สามารถดูความคิดเห็นของคุณได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่าให้ความคิดเห็นของคุณแสดงในแอพพลิเคชั่นของคุณ ดังนี้ 

 • บน Mac ให้คลิกเมนูมุมมอง จากนั้นคลิกแสดงความคิดเห็น หรือซ่อนความคิดเห็น หากต้องการดูบานหน้าต่างความคิดเห็น ให้คลิกเมนูมุมมอง จากนั้นคลิกแสดงบานหน้าต่างความคิดเห็น
 • ใน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ ให้แตะปุ่มเพิ่มเติม  แตะการตั้งค่า แล้วเปิดความคิดเห็น
วันที่เผยแพร่: