เพิ่มและตอบกลับความคิดเห็นใน iWork

คุณสามารถใช้ความคิดเห็นที่อยู่ในหัวเรื่องเดียวกันเพื่อสื่อสารกับผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ เกี่ยวกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในไฟล์ของ Pages, Numbers หรือ Keynote ของคุณ

        

เมื่อสร้างหรือตรวจสอบเอกสาร คุณจะต้องเพิ่มความคิดเห็นเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับโปรเจ็กต์ของคุณกับคนอื่นๆ โดยไม่ต้องออกจาก Pages, Numbers หรือ Keynote  ความคิดเห็นของแต่ละคนจะปรากฏเป็นสีที่ไม่ซ้ำกันและมีชื่อของผู้เขียนความคิดเห็นเหล่านั้นรวมอยู่ด้วย

คุณสามารถเพิ่มความคิดเห็นอย่างรวดเร็วได้โดยเลือกข้อความ เซลล์ วัตถุ หรือสไลด์ที่คุณต้องการใส่ความคิดเห็นลงไป จากนั้นให้ทำดังนี้

  • ใน Mac ของคุณ ให้คลิก  แล้วใส่ความคิดเห็นของคุณ คลิกเสร็จสิ้น
  • ใน iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้แตะความคิดเห็นในเมนูบริบท คุณอาจต้องแตะ  เพื่อดูความคิดเห็น ใส่ความคิดเห็นของคุณแล้วแตะเสร็จสิ้น หากคุณใส่ความคิดเห็นลงในเซลล์ใน Numbers ให้แตะ > เพิ่มความคิดเห็น จากนั้น ให้แตะ  > แสดงความคิดเห็น เพื่อดูความคิดเห็น

ใน Pages, Numbers, และ Keynote เวอร์ชั่นล่าสุด ทุกคนสามารถตอบกลับความคิดเห็นของคุณได้ หากคุณใช้งานร่วมกับผู้อื่น การใส่ความคิดเห็นและข้อความตอบกลับจะปรากฏในแบบเรียลไทม์ คุณจึงไม่ต้องออกจากเอกสารของคุณ 

หากต้องการตอบกลับความคิดเห็น ให้ดูที่ความคิดเห็นนั้น แล้วคลิกหรือแตะตอบกลับ

หากต้องการแก้ไขความคิดเห็นของคุณ ให้เปิดความคิดเห็น แล้วคลิกหรือแตะตำแหน่งที่คุณต้องการแก้ไข คลิกหรือแตะเสร็จสิ้น เพื่อบันทึกสิ่งที่คุณเปลี่ยนแปลง หากมีข้อความตอบกลับความคิดเห็นของคุณ ให้คลิกที่ตราประทับเวลาหรือแตะ  > แก้ไขความคิดเห็น คุณสามารถแก้ไขได้เฉพาะความคิดเห็นและข้อความตอบกลับของคุณเองเท่านั้น

หากต้องการลบความคิดเห็นของคุณ ให้ดูที่ความคิดเห็นนั้น แล้วคลิกหรือแตะลบ หากต้องการลบข้อความตอบกลับ ให้คลิกตราประทับเวลาหรือแตะ  > ลบการตอบกลับ เว้นเสียแต่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของเอกสาร คุณสามารถลบได้เฉพาะความคิดเห็นและข้อความตอบกลับของคุณเองเท่านั้น

ดูความคิดเห็น

หากคุณไม่สามารถดูความคิดเห็นของคุณได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่าให้ความคิดเห็นของคุณแสดงในแอพพลิเคชั่นของคุณ ดังนี้ 

  • ใน Mac ของคุณ ให้คลิก  > แสดงความคิดเห็น หรือ ซ่อนความคิดเห็น หากต้องการดูบานหน้าต่างความคิดเห็น ให้คลิก  >แสดงบานหน้าต่างความคิดเห็น
  • ใน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ ให้แตะ  แล้วเปิดความคิดเห็น

หากต้องการไปที่ความคิดเห็นถัดไปหรือก่อนหน้าในเอกสารของคุณ ให้แตะลูกศรในความคิดเห็น

วันที่เผยแพร่: