ขยายและซูมพื้นที่ทำงานของคุณใน Keynote สำหรับ Mac

ดูวิธีการขยายผ้าใบรอบๆ สไลด์เพื่อสร้างพื้นที่ทำงานเพิ่มเติม

หากคุณใช้งานเค้าโครงสไลด์ที่ซับซ้อน คุณจะสามารถขยายผ้าใบรอบๆ สไลด์เพื่อให้พื้นที่ทำงานเพิ่มมากขึ้นได้ คุณสามารถใช้พื้นที่ว่างเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มหรือปรับแต่งรูปภาพ หรือจัดวัตถุที่คุณต้องการเคลื่อนย้ายไปที่สไลด์ในระหว่างนำเสนองานได้

คลิกซูมที่แถบเครื่องมือ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้เลือก "ปรับพอดีกับสไลด์" ไว้ จากนั้นยกเลิกการเลือก "จัดกึ่งกลางอัตโนมัติ"

ลากวัตถุออกจากสไลด์ เมื่อคุณลากวัตถุ ผ้าใบจะขยายใหญ่ขึ้นเพื่อปรับให้พอดีกับวัตถุ คุณสามารถขยายผ้าใบให้ใหญ่เท่าใดก็ได้ตามที่คุณต้องการได้

คุณสามารถเลื่อนไปรอบๆ ผ้าใบหรือกด Space bar ค้างไว้แล้วลากเพื่อเลื่อนผ้าใบ

หากคุณต้องการดูคอนเทนต์ของคุณให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ในครั้งเดียว ให้เลือกมุมมอง > ซูม > ซูมให้พอดีเนื้อหา

หากต้องการปิดผ้าใบแบบขยาย ให้เลือกซูม > จัดกึ่งกลางอัตโนมัติ วัตถุที่คุณวางบนผ้าใบอาจอยู่นอกมุมมอง แต่คุณจะยังคงสามารถเลือกและแก้ไขวัตถุเหล่านั้นได้ในรายการวัตถุ

หน้าต่างเอกสาร Keynote ที่มีวัตถุหนึ่งอยู่นอกสไลด์ในพื้นที่ทำงานแบบขยาย เมนูเลื่อนลงของซูมเปิดอยู่ โดยมีไฮไลท์ที่จัดกึ่งกลางอัตโนมัติ

เมื่อคุณเปิดงานนำเสนออีกครั้ง จัดกึ่งกลางอัตโนมัติจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติแม้ว่าคุณได้ยกเลิกการเลือกไปแล้วตอนปิดงานนำเสนอ หากคุณมีคอนเทนต์บนผ้าใบแบบขยาย คอนเทนต์อาจอยู่นอกมุมมอง

วันที่เผยแพร่: