ตั้งค่าการเสนอคำอัตโนมัติและเพิ่มคำลงในพจนานุกรมการสะกดคำของคุณใน Pages, Numbers และ Keynote

ตรวจสอบการสะกดคำโดยอัตโนมัติ ตั้งค่าการแทนที่ข้อความอัตโนมัติ เพิ่มคำลงในพจนานุกรมการสะกดคำ และอื่นๆ บน iPhone, iPad หรือ Mac

เปิดการเสนอคำอัตโนมัติบนอุปกรณ์ของคุณ โดยทำดังนี้

 • สำหรับ Mac ให้เปิด Pages, Numbers หรือ Keynote จากนั้นคลิกที่ชื่อแอพจากแถบเครื่องมือ จากนั้นเลือกการตั้งค่า เลือกการเสนอคำอัตโนมัติ
 • บน iPhone หรือ iPad ให้เปิด Pages, Numbers หรือ Keynote แล้วแตะ ปุ่มเพิ่มเติม > การเสนอคำอัตโนมัติ

ใช้การตั้งค่าการเสนอคำอัตโนมัติเพื่อปรับแต่งวิธีการที่ Pages, Numbers และ Keynote จัดการกับการสะกดคำและการจัดรูปแบบโดยเลือกและยกเลิกการเลือกตัวเลือกที่มี โดยตัวเลือกมีดังต่อไปนี้

 • การตรวจหารายการ
 • การตรวจหาลิงก์
 • การปรับใช้ลักษณะลิงก์
 • การปรับใช้ตัวยกกับตัวต่อท้ายตัวเลข
 • การจัดรูปแบบเศษส่วน
 • การใช้อัญประกาศอัจฉริยะซึ่งจะแทนที่อัญประกาศเดี่ยวและคู่ด้วยอัญประกาศแบบโค้งหรือรูปแบบอัญประกาศที่คุณเลือก

หากคุณใช้พวงกุญแจ iCloud การตั้งค่าของแต่ละแอพจะถูกแชร์ในผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณทั้งหมดที่ลงชื่อเข้าใช้บัญชี iCloud ของคุณ

ตัวเลือกบางรายการอาจมีให้ใช้งานในเมนูอื่นๆ ภายใน iWork ด้วยเช่นกัน หากคุณเปลี่ยนการตั้งค่าในอีกเมนูหนึ่ง จะทำให้การตั้งค่าการเสนอคำอัตโนมัติเปลี่ยนไปด้วย การตั้งค่าบางอย่างของ iWork คล้ายกับการตั้งค่าอื่นๆ ของ iOS หรือ macOS ส่วนใหญ่แล้ว การตั้งค่าที่คุณเลือกใน Pages, Numbers หรือ Keynote จะมาแทนที่การตั้งค่า iOS หรือ macOS ดูวิธีตั้งค่าการแทนที่ข้อความใน iPhone, iPad, iPod touch หรือ Mac 

ตั้งค่าการแทนที่ข้อความแบบกำหนดเองสำหรับ iWork

เมื่อใช้การแทนที่ข้อความ คุณจะสามารถใช้คำลัดเพื่อแทนที่วลียาวๆ ได้ เมื่อคุณป้อนคำลัดในช่องข้อความ วลีจะมาแทนที่คำลัดนั้นโดยอัตโนมัติ 

ในการตั้งค่าการเสนอคำอัตโนมัติสำหรับ Pages, Numbers และ Keynote คุณสามารถตั้งค่าการแทนที่ข้อความสำหรับใช้ใน iWork โดยเฉพาะได้ 

 • ใน Mac ของคุณ ให้เปิดการตั้งค่าการเสนอคำอัตโนมัติ ใต้การแทนที่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า "การเปลี่ยนแทนที่สัญลักษณ์และข้อความ" ถูกเลือกอยู่ จากนั้นคลิก เพิ่มการแทนที่ 
  • ใต้ "แทนที่" ให้ป้อนข้อความที่คุณต้องการใช้สำหรับใส่คำแทนที่ (เช่น “(c)”) ใต้ "ด้วย" ให้ป้อนสิ่งที่คุณต้องการให้แอพเปลี่ยนข้อความให้เป็นสิ่งนั้น (เช่น "©")
 • บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้แตะปุ่มเพิ่มเติม ปุ่มเพิ่มเติม จากนั้นเลือกการเสนอคำอัตโนมัติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการแทนที่ข้อความเปิดอยู่ จากนั้นแตะรายการการแทนที่ แตะปุ่มเพิ่ม ปุ่มเครื่องหมายบวก
  • สำหรับคำลัด ให้ป้อนข้อความที่คุณต้องการใช้สำหรับใส่คำแทนที่ (เช่น “(c)”) สำหรับวลี ให้ป้อนสิ่งที่คุณต้องการให้แอพเปลี่ยนข้อความให้เป็นสิ่งนั้น (เช่น "©")

หากคุณใช้ตัวอย่างนี้ ทุกครั้งที่คุณป้อนคำว่า “(c)” ใน Pages, Numbers หรือ Keynote แอพจะเปลี่ยนคำที่ป้อนให้เป็น "©"

หาก Pages, Numbers หรือ Keynote แทนที่ข้อความไปแล้ว และคุณต้องการเปลี่ยนกลับเป็นแบบที่คุณป้อนไว้ ให้กด Command-Z บนคีย์บอร์ดของคุณหรือแตะ ปุ่มเลิกทำ 

การเสนอคำอัตโนมัติมีให้ใช้งานในภาษาที่ตั้งค่าไว้ใน Mac ของคุณเพื่อให้ตรวจสอบการสะกดคำ หากต้องการดูภาษาเหล่านี้ ให้ไปที่การตั้งค่าระบบ > แป้นพิมพ์ > ข้อความ แล้วคลิกเมนูป๊อปอัพการสะกดคำ คลิก “ตั้งค่า” เพื่อดูวิธีเพิ่มพจนานุกรมการสะกดคำสำหรับภาษาเพิ่มเติม ใน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ การเสนอคำอัตโนมัติจะมีให้ใช้งานในบางภาษา 

เพิ่มคำลงในพจนานุกรมการสะกดคำ

เมื่อ Pages, Numbers หรือ Keynote ตรวจพบคำที่ระบบจำไม่ได้ แอพจะขีดเส้นใต้คำนั้นด้วยเส้นประสีแดง คุณสามารถเพิ่มคำลงในพจนานุกรมบนอุปกรณ์ของคุณที่ใช้โดย iWork และแอพอื่นๆ เพื่อให้แอพจดจำคำและรวมไว้ในการตรวจสอบการสะกดคำโดยทำดังนี้

 • บน iPad หรือ iPhone ให้แตะคำที่ขีดเส้นใต้ แล้วแตะเรียนรู้การสะกดคำ (คุณอาจต้องแตะแทนที่ก่อน) 
 • บน Mac ให้กด Control ค้างไว้แล้วคลิกที่คำ จากนั้นเลือกเรียนรู้การสะกดคำ 

ใน Mac คุณสามารถเลือกเพิกเฉยการสะกดคำ หากคุณไม่ต้องการให้ Pages, Numbers หรือ Keynote ทำเครื่องหมายคำนี้เป็นคำที่สะกดผิดอีกต่อไป หากต้องการเพิ่ม แก้ไข หรือลบคำในรายการคำที่ถูกเพิกเฉยของแอพ iWork ให้เลือก Pages > การตั้งค่า เลือกการเสนอคำอัตโนมัติ จากนั้นคลิกคำที่ถูกเพิกเฉย คลิกปุ่มเพิ่ม ปุ่มเพิ่ม หรือปุ่มลบ ปุ่มลบ เพื่อเพิ่มหรือลบคำ หรือคลิกที่คำเพื่อแก้ไขการสะกดคำ

วันที่เผยแพร่: