ตั้งค่าการเสนอคำอัตโนมัติและการแทนที่ข้อความในแอพ Pages, Numbers หรือ Keynote

ใช้การเสนอคำอัตโนมัติในแอพ iWork เพื่อปรับแต่งการสะกดคำ การจัดรูปแบบ และการแทนที่ข้อความแบบภายในแอพบน iPhone, iPad, iPod touch หรือ Mac ของคุณ

 • ใน Mac ให้เปิดแอพ Pages, Numbers หรือ Keynote จากนั้นคลิกที่ชื่อแอพจากแถบเครื่องมือ แล้วเลือกการตั้งค่า เลือกการเสนอคำอัตโนมัติ
 • บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้เปิด Pages, Numbers หรือ Keynote แล้วแตะ ปุ่มเพิ่มเติม > การเสนอคำอัตโนมัติ

ใช้การตั้งค่าการเสนอคำอัตโนมัติเพื่อปรับแต่งวิธีการที่ Pages, Numbers และ Keynote จัดการกับการสะกดคำและการจัดรูปแบบโดยเลือกและยกเลิกการเลือกตัวเลือกที่มี โดยตัวเลือกมีดังต่อไปนี้

 • การตรวจหารายการ
 • การตรวจหาลิงก์
 • การปรับใช้ลักษณะลิงก์
 • การปรับใช้ตัวยกกับตัวต่อท้ายตัวเลข
 • การจัดรูปแบบเศษส่วน
 • การใช้อัญประกาศอัจฉริยะซึ่งจะแทนที่อัญประกาศเดี่ยวและคู่ด้วยอัญประกาศแบบโค้งหรือรูปแบบอัญประกาศที่คุณเลือก

หากคุณใช้พวงกุญแจ iCloud การตั้งค่าของแต่ละแอพจะถูกแชร์ในผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณทั้งหมดที่ลงชื่อเข้าใช้บัญชี iCloud ของคุณ

ตัวเลือกบางรายการอาจมีให้ใช้งานในเมนูอื่นๆ ภายใน iWork ด้วยเช่นกัน หากคุณเปลี่ยนการตั้งค่าในอีกเมนูหนึ่ง จะทำให้การตั้งค่าการเสนอคำอัตโนมัติเปลี่ยนไปด้วย การตั้งค่าบางอย่างของ iWork คล้ายกับการตั้งค่าอื่นๆ ของ iOS หรือ macOS ส่วนใหญ่แล้ว การตั้งค่าที่คุณเลือกใน Pages, Numbers หรือ Keynote จะมาแทนที่การตั้งค่า iOS หรือ macOS ดูวิธีตั้งค่าการแทนที่ข้อความใน iPhone, iPad, iPod touch หรือ Mac 

ตั้งค่าการแทนที่ข้อความแบบกำหนดเองสำหรับ iWork

เมื่อใช้การแทนที่ข้อความ คุณจะสามารถใช้คำลัดเพื่อแทนที่วลียาวๆ ได้ เมื่อคุณป้อนคำลัดในช่องข้อความ วลีจะมาแทนที่คำลัดนั้นโดยอัตโนมัติ 

ในการตั้งค่าการเสนอคำอัตโนมัติสำหรับ Pages, Numbers และ Keynote คุณสามารถตั้งค่าการแทนที่ข้อความสำหรับใช้ใน iWork โดยเฉพาะได้ 

 • ใน Mac ของคุณ ให้เปิดการตั้งค่าการเสนอคำอัตโนมัติ ใต้การแทนที่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า "การเปลี่ยนแทนที่สัญลักษณ์และข้อความ" ถูกเลือกอยู่ จากนั้นคลิก เพิ่มการแทนที่ 
  • ใต้ "แทนที่" ให้ป้อนข้อความที่คุณต้องการใช้สำหรับใส่คำแทนที่ (เช่น “(c)”) ใต้ "ด้วย" ให้ป้อนสิ่งที่คุณต้องการให้แอพเปลี่ยนข้อความให้เป็นสิ่งนั้น (เช่น "©")
 • บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้แตะ ปุ่มเพิ่มเติม > การเสนอคำอัตโนมัติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการแทนที่ข้อความเปิดอยู่ จากนั้นแตะรายการการแทนที่ แตะ ปุ่มบวก 
  • สำหรับคำลัด ให้ป้อนข้อความที่คุณต้องการใช้สำหรับใส่คำแทนที่ (เช่น “(c)”) สำหรับวลี ให้ป้อนสิ่งที่คุณต้องการให้แอพเปลี่ยนข้อความให้เป็นสิ่งนั้น (เช่น "©")

หากคุณใช้ตัวอย่างนี้ ทุกครั้งที่คุณป้อนคำว่า “(c)” ใน Pages, Numbers หรือ Keynote แอพจะเปลี่ยนคำที่ป้อนให้เป็น "©"

หาก Pages, Numbers หรือ Keynote แทนที่ข้อความไปแล้ว และคุณต้องการเปลี่ยนกลับเป็นข้อความที่คุณป้อน ให้กด Command-Z บนคีย์บอร์ดของคุณหรือแตะ ปุ่มเลิกทำ 

การเสนอคำอัตโนมัติมีให้ใช้งานในภาษาที่ตั้งค่าไว้ใน Mac ของคุณเพื่อให้ตรวจสอบการสะกดคำ หากต้องการดูภาษาเหล่านี้ ให้ไปที่การตั้งค่าระบบ > แป้นพิมพ์ > ข้อความ แล้วคลิกเมนูป๊อปอัพการสะกดคำ คลิก “ตั้งค่า” เพื่อดูวิธีเพิ่มพจนานุกรมการสะกดคำสำหรับภาษาเพิ่มเติม ใน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ การเสนอคำอัตโนมัติจะมีให้ใช้งานในบางภาษา 

ตั้งค่าคำที่ถูกเพิกเฉยแบบกำหนดเองสำหรับ iWork ใน Mac ของคุณ

เมื่อ Pages, Numbers หรือ Keynote สำหรับ Mac ตรวจพบคำที่ระบบจำไม่ได้ แอพจะขีดเส้นใต้คำนั้นด้วยเส้นประสีแดง หากคุณกดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกที่คำนั้น คุณจะสามารถเลือกตัวสะกดที่ถูกต้องจากรายการคำที่แนะนำ,"เรียนรู้การสะกด" หรือ "ละเว้นการสะกดคำ" ได้

 • เรียนรู้การสะกด หากคุณต้องการให้ Mac ของคุณจำคำและรวมคำนั้นไว้ในคำแนะนำและการตรวจสอบการสะกดคำ ให้เลือกเรียนรู้การสะกด ตัวสะกดของคำนี้จะถูกเพิ่มลงในพจนานุกรมการสะกดคำของ Mac
 • ละเว้นการสะกดคำ หากคุณไม่ต้องการให้ Pages, Numbers หรือ Keynote ทำเครื่องหมายว่าคำนี้สะกดผิดอีกต่อไป ให้เลือกละเว้นการสะกดคำ แอพจะเพิ่มคำนั้นไปยังรายการของคำที่ถูกเพิกเฉยและจะไม่ขีดเส้นใต้คำนั้นอีกต่อไป

คุณสามารถเพิ่ม แก้ไข หรือลบคำในรายการคำที่ถูกเพิกเฉยของแอพ iWork ได้โดยเปิดการตั้งค่าการเสนอคำอัตโนมัติ จากนั้นคลิกคำที่ถูกเพิกเฉย คลิก ปุ่มเพิ่ม และ ปุ่มลบ เพื่อเพิ่มและลบคำ หรือคลิกที่คำสองครั้งเพื่อแก้ไขตัวสะกด

วันที่เผยแพร่: