ตั้งค่าการเสนอคำอัตโนมัติและเพิ่มคำลงในพจนานุกรมการสะกดคำของคุณใน Pages, Numbers และ Keynote

ตรวจสอบการสะกดคำโดยอัตโนมัติ ตั้งค่าการแทนที่ข้อความอัตโนมัติ เพิ่มคำลงในพจนานุกรมการสะกดคำ และอื่นๆ บน iPhone, iPad, iPod touch หรือ Mac

ตั้งค่าการเสนอคำอัตโนมัติ

เปิดการเสนอคำอัตโนมัติบนอุปกรณ์ของคุณ โดยทำดังนี้

 • บน iPhone หรือ iPad ให้เปิดเอกสารใน Pages, Numbers หรือ Keynote แตะปุ่มเพิ่มเติม  แตะการตั้งค่า จากนั้นแตะการเสนอคำอัตโนมัติ
 • บน Mac ใน Pages, Numbers หรือ Keynote ให้เลือก [ชื่อแอพ] > การตั้งค่า จากแถบเมนู จากนั้นเลือกการเสนอคำอัตโนมัติ

ใช้การตั้งค่าการเสนอคำอัตโนมัติเพื่อปรับแต่งวิธีการที่ Pages, Numbers และ Keynote จัดการกับการสะกดคำและการจัดรูปแบบโดยเลือกและยกเลิกการเลือกตัวเลือกที่มี โดยตัวเลือกมีดังต่อไปนี้

 • การตรวจหารายการ
 • การตรวจหาลิงก์เว็บและอีเมล
 • การตรวจหาลิงก์โทรศัพท์
 • การปรับใช้ลักษณะลิงก์
 • การปรับใช้ตัวยกกับตัวต่อท้ายตัวเลข
 • การจัดรูปแบบเศษส่วน
 • การใช้อัญประกาศอัจฉริยะซึ่งจะแทนที่อัญประกาศเดี่ยวและคู่ด้วยอัญประกาศแบบโค้งหรือรูปแบบอัญประกาศที่คุณเลือก (เฉพาะ Mac)

หากคุณใช้พวงกุญแจ iCloud การตั้งค่าของแต่ละแอพจะถูกแชร์ในผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณทั้งหมดที่ลงชื่อเข้าใช้บัญชี iCloud ของคุณ

ตัวเลือกบางรายการอาจมีให้ใช้งานในเมนูอื่นๆ ภายใน iWork ด้วยเช่นกัน หากคุณเปลี่ยนการตั้งค่าในอีกเมนูหนึ่ง จะทำให้การตั้งค่าการเสนอคำอัตโนมัติเปลี่ยนไปด้วย การตั้งค่าบางอย่างของ iWork คล้ายกับการตั้งค่าอื่นๆ บน iPhone, iPad หรือ Mac ส่วนใหญ่แล้ว การตั้งค่าที่คุณเลือกใน Pages, Numbers หรือ Keynote จะมาแทนที่การตั้งค่าระบบบนอุปกรณ์ของคุณ


ตั้งค่าการแทนที่ข้อความแบบกำหนดเอง

เมื่อใช้การแทนที่ข้อความ คุณจะสามารถใช้คำลัดเพื่อแทนที่วลียาวๆ ได้ เมื่อคุณพิมพ์คำลัดในเอกสาร วลีจะมาแทนที่คำลัดนั้นโดยอัตโนมัติ 

ในการตั้งค่าการเสนอคำอัตโนมัติสำหรับ Pages, Numbers และ Keynote คุณสามารถตั้งค่าการแทนที่ข้อความสำหรับใช้ในแต่ละแอพโดยเฉพาะได้

ตั้งค่าการแทนที่ข้อความแบบกำหนดเองบน iPhone หรือ iPad

 1. ขณะที่เปิดเอกสารอยู่ ให้แตะปุ่มเพิ่มเติม
 2. แตะการตั้งค่า
 3. แตะการเสนอคำอัตโนมัติ 
 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการแทนที่ข้อความเปิดอยู่ จากนั้นแตะรายการการแทนที่
 5. แตะปุ่มเพิ่ม  
  • สำหรับวลี ให้ป้อนสิ่งที่คุณต้องการให้แอพเปลี่ยนข้อความให้เป็นสิ่งนั้น (เช่น "©")
  • สำหรับคำลัด ให้ป้อนข้อความที่คุณต้องการใช้สำหรับใส่คำแทนที่ (เช่น “(c)”)

iPad Pro ที่เปิดรายการแทนที่ข้อความของเอกสาร Numbers อยู่

หากคุณใช้ตัวอย่างนี้ ทุกครั้งที่คุณพิมพ์ "(c)" ใน Pages, Numbers หรือ Keynote แอพจะเปลี่ยนคำที่พิมพ์ให้เป็น "©"

ตั้งค่าการแทนที่ข้อความแบบกำหนดเองบน Mac

 1. เปิดการตั้งค่าการเสนอคำอัตโนมัติ 
 2. ใต้การแทนที่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก "การเปลี่ยนแทนที่สัญลักษณ์และข้อความ" ไว้ จากนั้นคลิกปุ่มเพิ่ม 
  • ใต้ "แทนที่" ให้ป้อนข้อความที่คุณต้องการใช้สำหรับใส่คำแทนที่ (เช่น "(c)")
  • ใต้ "ด้วย" ให้ป้อนสิ่งที่คุณต้องการให้แอพเปลี่ยนข้อความให้เป็นสิ่งนั้น (เช่น "©")
   หน้าต่างการตั้งค่าการเสนอคำอัตโนมัติของ Numbers ใน macOS

หากคุณใช้ตัวอย่างนี้ ทุกครั้งที่คุณพิมพ์ "(c)" ใน Pages, Numbers หรือ Keynote แอพจะเปลี่ยนคำที่พิมพ์ให้เป็น "©"

เลิกทำการแทนที่ข้อความ

หาก Pages, Numbers หรือ Keynote แทนที่ข้อความไปแล้ว และคุณต้องการเปลี่ยนกลับเป็นข้อความที่คุณป้อน ให้กด Command-Z บนคีย์บอร์ดของคุณหรือแตะปุ่มเลิกทำ  


ใช้การเสนอคำอัตโนมัติกับภาษาอื่นๆ

การเสนอคำอัตโนมัติมีให้ใช้งานในภาษาที่ตั้งค่าไว้ใน Mac ของคุณเพื่อให้ตรวจสอบการสะกดคำ หากต้องการดูภาษาเหล่านี้ ให้ไปที่การตั้งค่าระบบ > คีย์บอร์ด > ข้อความ แล้วคลิกเมนูป๊อปอัพการสะกดคำ คลิก “ตั้งค่า” เพื่อดูวิธีเพิ่มพจนานุกรมการสะกดคำสำหรับภาษาเพิ่มเติม การเสนอคำอัตโนมัติจะมีให้ใช้งานในบางภาษาบน iPhone หรือ iPad 


เพิ่มคำลงในพจนานุกรมการสะกดคำ

เมื่อ Pages, Numbers หรือ Keynote ตรวจพบคำที่ระบบจำไม่ได้ แอพจะขีดเส้นใต้คำนั้นด้วยเส้นประสีแดง คุณสามารถเพิ่มคำลงในพจนานุกรมบนอุปกรณ์ของคุณที่ใช้โดย iWork และแอพอื่นๆ เพื่อให้แอพจดจำคำและรวมไว้ในการตรวจสอบการสะกดคำโดยทำดังนี้

 • บน iPad หรือ iPhone ให้แตะคำที่ขีดเส้นใต้ แล้วแตะเรียนรู้การสะกดคำ (คุณอาจต้องแตะแทนที่ก่อน) 
 • บน Mac ให้กด Control ค้างไว้แล้วคลิกที่คำ จากนั้นเลือกเรียนรู้การสะกดคำ 

ใน Pages, Numbers หรือ Keynote บน Mac คุณยังสามารถเลือกเพิกเฉยการสะกดคำ หากคุณไม่ต้องการให้แอพทำเครื่องหมายคำนี้เป็นคำที่สะกดผิดอีกต่อไป หากต้องการเพิ่ม แก้ไข หรือลบคำในรายการคำที่ถูกเพิกเฉยของแอพ iWork ให้เลือก Pages > การตั้งค่า เลือกการเสนอคำอัตโนมัติ จากนั้นคลิกคำที่ถูกเพิกเฉย คลิกปุ่มเพิ่ม (+) หรือปุ่มลบ (-) เพื่อเพิ่มหรือลบคำ หรือคลิกที่คำเพื่อแก้ไขการสะกดคำนั้นๆ

วันที่เผยแพร่: