เพิ่มกล่องข้อความที่มีการเชื่อมโยงใน Pages

เมื่อคุณเชื่อมโยงกล่องข้อความต่างๆ ระบบจะจัดเรียงข้อความจากกล่องข้อความหนึ่งไปยังอีกกล่องข้อความโดยอัตโนมัติ ดูวิธีใช้กล่องข้อความที่มีการเชื่อมโยงในเอกสาร Pages ของคุณ

คุณสามารถระบุชุดของกล่องข้อความที่เชื่อมโยงกัน หรือที่เรียกว่า "หัวเรื่อง" ได้โดยดูจากวงกลมที่อยู่ด้านบนสุดของกล่องข้อความที่เลือก กล่องข้อความที่มีวงกลมสีเดียวกันจะมาจากหัวเรื่องเดียวกัน จำนวนในวงกลมจะบอกลำดับของกล่องข้อความในหัวเรื่อง ดูวิธีเพิ่มกล่องข้อความใน Pages บน iPhone, iPad, iPod touch หรือ Mac ของคุณ


สร้างหัวเรื่องใหม่

คุณสามารถเริ่มต้นหัวเรื่องจากกล่องข้อความเปล่า หรือกล่องที่มีคอนเทนต์อยู่แล้วก็ได้ การจัดเค้าโครงกล่องข้อความของคุณก่อนแล้วจึงใส่เนื้อหาอาจเป็นขั้นตอนที่ง่ายกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของเค้าโครงในโปรเจ็กต์ของคุณ 

คลิกหรือแตะกล่องข้อความที่คุณต้องการให้เป็นกล่องข้อความแรกในหัวเรื่อง แล้วคลิกหรือแตะวงกลมสีขาว  ที่ด้านบนสุดของกล่องข้อความ* วงกลมนี้จะมีสีของหัวเรื่องและหมายเลข เช่น 

เอกสารใน Pages ที่มีกล่องข้อความสามกล่องถูกเลือกและแสดงตัวเลขหนึ่งที่ด้านบนของกล่องแรกและวงกลมสีขาวที่ด้านบนของกล่องที่สองและสาม

หากกล่องข้อความของคุณมีข้อความอยู่แล้ว Pages จะสร้างกล่องข้อความให้เป็นหัวเรื่องใหม่โดยอัตโนมัติ หากกล่องข้อความว่างเปล่า กล่องข้อความนั้นจะรวมเข้ากับหัวเรื่องล่าสุดที่คุณเลือกไว้ หากมีหัวเรื่องแล้ว หรือสร้างหัวเรื่องใหม่ หากคุณยังไม่ได้สร้างหัวเรื่อง หากต้องการเปลี่ยนหัวเรื่องของกล่องข้อความ ให้คลิกหรือแตะที่หมายเลข แล้วเลือกหัวเรื่องอื่นในเมนู

เอกสารใน Pages ที่มีเมนูหัวเรื่องของกล่องข้อความที่สองเปิดอยู่โดยมีหัวเรื่องของกล่องข้อความแรกถูกเลือกไว้

หากคุณล็อคหรือจัดกลุ่มกล่องข้อความเข้ากับวัตถุอื่นๆ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปลดล็อคหรือยกเลิกการจับกลุ่มกล่องข้อความนั้นก่อนที่จะพยายามเชื่อมโยงกับกล่องข้อความอีกกล่องหนึ่ง

หากคุณมีกล่องข้อความหลายกล่องในหัวเรื่องเดียวกัน ให้คลิกวงกลมที่อยู่ด้านบนสุด จากนั้นเลือก "สร้างหัวเรื่องใหม่" เพื่อนำกล่องข้อความออกจากหัวเรื่องที่มีอยู่แล้วนั้น แล้วให้กล่องข้อความดังกล่าวเริ่มเป็นหัวเรื่องใหม่

* สำหรับกล่องข้อความที่เชื่อมโยงที่ใช้ข้อความแนวตั้ง วงกลมที่แสดงหัวเรื่องจะปรากฏที่ด้านขวาของกล่องข้อความ หัวเรื่องกล่องข้อความที่เชื่อมโยงสามารถมีทั้งกล่องข้อความแนวตั้งและแนวนอนผสมกันได้


จัดลำดับกล่องข้อความในหัวเรื่องอีกครั้ง

กล่องข้อความจะจัดเรียงข้อความจากหน้าก่อนหน้าไปที่หน้าต่อจากนั้นเท่านั้น เมื่อหัวเรื่องยาวหลายหน้า ข้อความในหัวเรื่องนั้นจะจัดเรียงใหม่เองโดยอัตโนมัติเมื่อคุณย้ายกล่องข้อความไปที่หน้าถัดไป ซึ่งช่วยให้แน่ใจว่าระบบจะจัดเรียงข้อความดังกล่าวจากหน้าหนึ่งไปยังอีกหน้าได้อย่างเป็นธรรมชาติ

เมื่อหัวเรื่องมีหลายกล่องข้อความในหน้าเดียวกัน คุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงลำดับของกล่องข้อความเหล่านั้นในหัวเรื่องได้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงลำดับของกล่องข้อความ ให้คลิกหรือแตะวงกลมที่ด้านบนสุดของกล่อง แล้วทำดังนี้

  • บน Mac หรือ iCloud ของคุณ ให้เลื่อนตัวชี้ของคุณไปไว้เหนือหัวเรื่องปัจจุบันในเมนู (หัวเรื่องนี้จะมีเครื่องหมายถูกอยู่ข้างๆ)
  • บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้แตะหัวเรื่องปัจจุบัน 

เลือกหมายเลขลำดับหมายเลขใหม่เพื่อใส่กล่องข้อความนี้ให้อยู่ในลำดับที่เลือกนั้น ข้อความในหัวเรื่องจะอัพเดทโดยอัตโนมัติ 

เอกสารใน Pages ที่มีตัวเลือกหัวเรื่องของกล่องข้อความที่เชื่อมโยงเปิดอยู่และมีการเลือกลำดับเค้าโครงไว้


ยกเลิกการเชื่อมโยงหรือลบกล่องข้อความ

เมื่อคุณยกเลิกการเชื่อมโยงหรือลบกล่องข้อความที่มีการเชื่อมโยง เนื้อหาของหัวเรื่องจะจัดเรียงใหม่ในกล่องข้อความที่เหลืออยู่

หากต้องการเลิกเชื่อมโยงกล่องข้อความ ให้คลิกหรือแตะวงกลมแล้วเลือก “เอาออกจากหัวเรื่อง" 

เอกสารใน Pages ที่มีตัวเลือกหัวเรื่องของกล่องข้อความที่เชื่อมโยงเปิดอยู่และมีการเลือกเอาออกจากหัวเรื่องไว้

หากคุณยกเลิกการเชื่อมโยงกล่องข้อความซึ่งมีเพียงกล่องเดียวในหัวเรื่อง กล่องข้อความจะเก็บเนื้อหานั้นไว้แล้วกลายเป็นกล่องข้อความมาตรฐาน

หากต้องการลบกล่องข้อความ ให้เลือกกล่องข้อความแล้วกดลบ หากคุณลบกล่องข้อความซึ่งมีเพียงกล่องเดียวในหัวเรื่อง กล่องข้อความและเนื้อหาในกล่องจะถูกลบออก

หลังจากที่คุณเชื่อมโยงกล่องข้อความแล้ว กล่องข้อความจะถูกตั้งค่าเป็น “คงอยู่ในหน้า” ในเมนูตัวตรวจสอบเอกสาร > จัดเรียง > การวางวัตถุ ซึ่งช่วยให้แน่ใจว่าคุณจะสามารถควบคุมตำแหน่งของหัวเรื่องของคุณได้

วันที่เผยแพร่: