ดูและลบประวัติการโทรบน iPhone

ด้วย iOS 13 และใหม่กว่า คุณจะสามารถดูประวัติการโทรและลบการโทรล่าสุดทั้งหมด หรือลบเฉพาะการโทรบางรายการบน iPhone ของคุณได้

วิธีลบประวัติการโทร

  1. เปิดแอพโทรศัพท์ แล้วแตะล่าสุด เพื่อดูรายการสายโทรล่าสุดทั้งหมด
  2. แตะแก้ไข
  3. ลบประวัติการโทรของคุณทั้งหมด หรือเฉพาะบางสายโทร หากต้องการล้างประวัติทั้งหมด ให้แตะล้าง แล้วแตะล้างล่าสุดทั้งหมด หรือหากต้องการล้างสายโทรเพียงสายเดียว ให้แตะปุ่มลบ แล้วแตะลบ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถลบสายโทรบางสายได้ด้วยการปัดไปทางซ้ายบนสายโทรดังกล่าว แล้วแตะลบ

เพื่อให้ประวัติการโทรบนอุปกรณ์ทุกเครื่องอัพเดทอยู่เสมอ ให้เปิด iCloud Drive

คุณต้องใช้ iOS 13 หรือใหม่กว่า เพื่อลบประวัติการโทรของคุณ

วันที่เผยแพร่: