ดูและลบประวัติการโทรบน iPhone

คุณสามารถดูประวัติการโทรและลบข้อมูลการโทรล่าสุดทั้งหมดหรือลบเพียงบางสายบน iPhone ได้

        

วิธีลบประวัติการโทร


หากต้องการลบหรือล้างประวัติการโทรของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เปิดแอพโทรศัพท์ แล้วแตะล่าสุด
  2. แตะแก้ไข
  3. หากต้องการลบประวัติการโทรทั้งหมด ให้แตะล้าง แล้วแตะล้างล่าสุดทั้งหมด
  4. หากต้องการลบข้อมูลการโทรสายใดสายหนึ่ง ให้แตะ  จากนั้นแตะลบ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถลบข้อมูลการโทรบางสายได้ด้วยการเลื่อนไปทางซ้ายบนข้อมูลการโทรดังกล่าว แล้วแตะลบ

วันที่เผยแพร่: