ดูและลบประวัติการโทรบน iPhone

คุณสามารถดูประวัติการโทรและลบข้อมูลการโทรล่าสุดทั้งหมดหรือลบเฉพาะบางสายบน iPhone ได้

วิธีลบประวัติการโทร

  1. เปิดแอพโทรศัพท์ แล้วแตะล่าสุด เพื่อดูรายการสายโทรล่าสุดทั้งหมด
  2. แตะแก้ไข
  3. ลบประวัติการโทรของคุณทั้งหมด หรือเฉพาะบางสายโทร หากต้องการล้างประวัติทั้งหมด ให้แตะล้าง แล้วแตะล้างล่าสุดทั้งหมด หรือหากต้องการล้างสายโทรเพียงสายเดียว ให้แตะปุ่มลบ แล้วแตะลบ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถลบสายโทรบางสายได้ด้วยการปัดไปทางซ้ายบนสายโทรดังกล่าว แล้วแตะลบ

เพื่อให้ประวัติการโทรบนอุปกรณ์ทุกเครื่องอัพเดทอยู่เสมอ ให้เปิด iCloud Drive

 

 

วันที่เผยแพร่: