การบันทึกแบบหลายเทคใน GarageBand สำหรับ iOS

ดูวิธีบันทึกการแสดงหลายๆ เวอร์ชั่น หรือการบันทึกแบบหลายเทคต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วบน iPhone, iPad หรือ iPod touch

GarageBand สามารถสร้างเทคใหม่ได้ในแต่ละครั้งที่ตัวชี้ตำแหน่งเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นจนจบ โดยใช้การบันทึกแบบหลายเทค GarageBand บันทึกเทคใหม่แต่ละเทคไปยังแทร็คเดียวกัน โดยแต่ละแทร็คสามารถมีได้หลายเทค จากนั้นคุณก็สามารถเลือกเทคที่คุณชอบที่สุดและลบเทคอื่นๆ ออกได้ ทั้งนี้การบันทึกแบบหลายเทคจะมีประโยชน์เวลาที่คุณต้องการเล่นท่อนลีดหรือโซโล่แบบคิดสดๆ และอยากบันทึกสิ่งที่เล่นไว้หลายๆ แบบ

 

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

ก่อนที่จะเริ่มการบันทึกแบบหลายเทค ให้ปิดขนาดท่อนเพลงยาวอัตโนมัติ

 1. ในมุมมองแทร็ค ให้แตะ  ที่ขอบขวาของไม้บรรทัดเพื่อเปิดส่วนควบคุมท่อนเพลง
 2. แตะที่ท่อนสุดท้ายในรายการ แล้วแตะ หากเพลงของคุณมีท่อนเดียว ให้แตะ สำหรับท่อน A
 3. หากท่อนดังกล่าวตั้งค่าไว้เป็นอัตโนมัติ ให้แตะสวิตช์อัตโนมัติเพื่อปิดค่านี้ จากนั้นให้แตะท่อนเพลง เพื่อกลับไปยังรายการท่อนเพลง
 4. แตะท่อนเพลงที่คุณต้องการใช้ หากคุณต้องการบันทึกเพื่อนำไปใช้กับทุกท่อน ให้แตะทั้งหมดทุกท่อน
 5. ปิดส่วนควบคุมท่อนเพลง โดยทำดังนี้
  • บน iPhone 6 Plus, iPhone 7 Plus หรือ iPad ให้แตะตรงไหนก็ได้ในมุมมองแทร็ค 
  • บน iPhone และ iPod Touch ให้แตะเสร็จสิ้น

จากนั้นให้เปิด "การอัดแบบหลายครั้ง"

 1. เปิดส่วนควบคุมแทร็ค โดยทำดังนี้
  • บน iPhone 6 Plus, iPhone 7 Plus หรือ iPad ให้แตะ  ในแถบควบคุม 
  • บน iPhone และ iPod Touch ให้แตะ  จากนั้นเลือก
 2. แตะที่แทร็คใดก็ได้ ยกเว้นแทร็ค Drummer
 3. แตะการตั้งค่าแทร็ค
 4. แตะการอัดเสียง จากนั้นให้เปิด "การอัดแบบหลายครั้ง"

บันทึกแบบหลายเทค

 1. แตะแทร็คที่คุณต้องการบันทึกเทคนั้นๆ ลงไป หรือเพิ่มแทร็คใหม่ด้วยการแตะ  ที่อยู่ด้านล่างของส่วนหัวแทร็ค หรือโดยแตะ  ในแถบควบคุมและเลือกเครื่องดนตรีสัมผัสใหม่
 2. หากต้องการเริ่มการบันทึก ให้แตะ ในแถบควบคุม ทุกๆ ครั้งที่ตัวชี้ตำแหน่งเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ตอนต้นของท่อน GarageBand ก็จะสร้างเทคใหม่ขึ้นมาบนแทร็คนั้น

เลือกเทค

เมื่อบันทึกเสร็จแล้ว ให้แตะสองครั้งที่ขอบเขตใหม่ แตะเทค จากนั้นให้เลือกเทคที่คุณต้องการฟังจากรายการ โดยจะมีเครื่องหมายถูกปรากฏขึ้นมาถัดจากเทคที่คุณเลือก ทั้งนี้คุณสามารถเลือกเทคได้ในระหว่างการเล่น หรือในระหว่างที่ GarageBand ไม่ได้ทำงาน

ลบเทค

เมื่อคุณตัดสินใจเลือกเทคที่ชอบได้แล้ว คุณก็สามารถลบเทคอื่นๆ ได้

 • หากต้องการลบทีละเทค ให้แตะแก้ไข แล้วลบเทคที่คุณไม่ต้องการเก็บไว้
 • หากต้องการลบทั้งหมดแล้วเก็บไว้เฉพาะเทคที่กำลังเลือกอยู่ในขณะนั้น ให้แตะเทคที่คุณต้องการเก็บไว้ จากนั้นจึงแตะ "ลบครั้งที่ไม่ได้ใช้"
วันที่เผยแพร่: