คอนเทนต์สนับสนุนการฝึกอบรมช่างเทคนิค AppleCare (ATT)

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาการฝึกอบรมที่ผู้ซื้อการฝึกอบรมช่างเทคนิค AppleCare สามารถดูได้

ภาพรวมของโปรแกรม

การฝึกอบรมช่างเทคนิค AppleCare มีเนื้อหาทั้งหมดที่คุณต้องทราบเพื่อเป็นช่างเทคนิค Mac ที่ได้รับการรับรองจาก Apple (ACMT) หรือช่างเทคนิค iOS ที่ได้รับการรับรองจาก Apple (ACiT) อีกทั้งมีหลักสูตรครอบคลุมผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีต่างๆ ของ Apple โมดูลต่างๆ จะครอบคลุมหัวข้อ เช่น คำศัพท์ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การแก้ไขปัญหา และการบำรุงรักษาเพื่อป้องกันปัญหาในรูปแบบที่สมเหตุสมผลและตรงไปตรงมาซึ่งช่วยให้คุณซึมซับแนวคิดและข้อมูลใหม่ๆ ได้ง่าย การฝึกอบรมเป็นแบบดำเนินการด้วยตนเอง คุณจึงสามารถควบคุมตารางเรียนของคุณได้อย่างเต็มที่

การเข้าใช้งานการฝึกอบรมช่างเทคนิค AppleCare ใน ATLAS

ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Apple และ Apple Online Store เป็นผู้จำหน่ายการฝึกอบรมช่างเทคนิค AppleCare ในหลายๆ ภูมิภาคในโลก หากคุณซื้อการฝึกอบรมช่างเทคนิค AppleCare โปรดลงทะเบียน หลังจากที่คุณลงทะเบียน คุณจะได้รับอีเมลตอบกลับภายใน 48 ชั่วโมง ส่งความคิดเห็นหรือคำถามเกี่ยวกับการลงทะเบียนการฝึกอบรมช่างเทคนิค AppleCare ไปที่ agreement.support@apple.com

หลักสูตร

หลักสูตรใหม่สำหรับ ACMT 2019 และ ACiT 2019 พร้อมให้คุณเรียนใน ATLAS โดยมองหาขอบเขตเนื้อหาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบริการ, ACMT และ ACiT 2019 ในหมวดหมู่เลือกหรือแผนการเรียนรู้

ค้นหา "การฝึกอบรมช่างเทคนิค" ใน ATLAS เพื่อดูลำดับหลักสูตรที่แนะนำ

หลักสูตรที่สมาชิกการฝึกอบรมช่างเทคนิค AppleCare เข้าร่วมได้จะกำกับไว้ว่า “(Public 2019)”

การสอบ

คุณสามารถรับการสอบใบรับรองต่อไปนี้ได้

  • การทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบริการของ Apple (SVC-19A)
  • การสอบใบรับรองการให้บริการสำหรับ Mac ACMT 2019 (MAC-19A)
  • การสอบใบรับรองการให้บริการสำหรับ iOS ACiT 2019 (iOS-19A) 

หากต้องการรับใบรับรอง ACMT 2019 คุณจะต้องผ่านการสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบริการของ Apple (SVC-19A) และการสอบใบรับรองการให้บริการสำหรับ Mac ACMT 2019 (MAC-19A)

หากต้องการรับใบรับรอง ACiT 2019 คุณจะต้องผ่านการสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบริการของ Apple (SVC-19A, SVC-18A) และการสอบใบรับรองการให้บริการของ iOS ACiT 2019 (iOS-19A)  

คุณสามารถทำข้อสอบทางออนไลน์ได้จากคอมพิวเตอร์ของคุณเอง บทความต่อไปนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการสอบต่อไปนี้

วันที่เผยแพร่: