คอนเทนต์สนับสนุนการฝึกอบรมช่างเทคนิค AppleCare (ATT)

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาการฝึกอบรมที่ผู้ซื้อการฝึกอบรมช่างเทคนิค AppleCare สามารถดูได้

ภาพรวมของโปรแกรม

การฝึกอบรมช่างเทคนิค AppleCare มีเนื้อหาทั้งหมดที่คุณต้องทราบเพื่อเป็นช่างเทคนิค Mac ที่ได้รับการรับรองจาก Apple (ACMT) หรือช่างเทคนิค iOS ที่ได้รับการรับรองจาก Apple (ACiT) อีกทั้งมีหลักสูตรครอบคลุมผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีต่างๆ ของ Apple โมดูลต่างๆ จะครอบคลุมหัวข้อ เช่น คำศัพท์ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การแก้ไขปัญหา และการบำรุงรักษาเพื่อป้องกันปัญหาในรูปแบบที่สมเหตุสมผลและตรงไปตรงมาซึ่งช่วยให้คุณซึมซับแนวคิดและข้อมูลใหม่ๆ ได้ง่าย การฝึกอบรมเป็นแบบดำเนินการด้วยตนเอง คุณจึงสามารถควบคุมตารางเรียนของคุณได้อย่างเต็มที่

การเข้าใช้งานการฝึกอบรมช่างเทคนิค AppleCare ใน ATLAS

ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Apple และ Apple Online Store เป็นผู้จำหน่ายการฝึกอบรมช่างเทคนิค AppleCare ในหลายๆ ภูมิภาคในโลก หากคุณซื้อการฝึกอบรมช่างเทคนิค AppleCare โปรดลงทะเบียน หลังจากที่คุณลงทะเบียนแล้ว โปรดรอ 24 ชั่วโมง แล้วไปที่เว็บไซต์ ATLAS ส่งข้อเสนอแนะทั่วไปหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมช่างเทคนิคของ AppleCare ไปที่ agreement.support@apple.com

หลักสูตร

หลักสูตรใหม่สำหรับ ACMT 2018 และ ACiT 2018 พร้อมให้คุณเรียนใน ATLAS โดยมองหาขอบเขตเนื้อหาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบริการ 2018, ACMT 2018 และ ACiT 2018 ในหมวดหมู่เลือกหรือแผนการเรียนรู้

ค้นหา "การฝึกอบรมช่างเทคนิค" ใน ATLAS เพื่อดูลำดับหลักสูตรที่แนะนำ

การสอบ

คุณสามารถรับการสอบใบรับรองต่อไปนี้ได้

  • การทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบริการของ Apple (SVC-18A)
  • การสอบใบรับรองการให้บริการสำหรับ Mac ACMT 2018 (MAC-18A)
  • การสอบใบรับรองการให้บริการสำหรับ iOS ACiT 2018 (iOS-18A) 

หากต้องการรับใบรับรอง ACMT 2018 คุณจะต้องผ่านการสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบริการของ Apple (SVC-18A) และการสอบใบรับรองการให้บริการสำหรับ Mac ACMT 2018 (MAC-18A)

หากต้องการรับใบรับรอง ACiT 2018 คุณจะต้องผ่านการสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบริการของ Apple (SVC-18A) และการสอบใบรับรองการให้บริการสำหรับ iOS ACiT 2018 (iOS-18A) 

คุณสามารถทำข้อสอบทางออนไลน์ได้จากคอมพิวเตอร์ของคุณเอง บทความต่อไปนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการสอบต่อไปนี้

วันที่เผยแพร่: