วิธีการคลิกขวาบน Mac

คุณสามารถสั่งการดำเนินการที่เทียบเท่ากับการคลิกขวาได้โดยไม่ต้องใช้ปุ่มคลิกขวา

บนคอมพิวเตอร์ Mac การคลิกขวาจะเรียกอีกอย่างว่า Secondary Click หรือ Control พร้อมคลิก หากเมาส์ แทร็คแพด หรืออุปกรณ์ป้อนข้อมูลอื่นๆ ที่คุณใช้ไม่มีปุ่มคลิกขวาหรือไม่มีวิธีอื่นในการดำเนินการคลิกขวา ก็สามารถทำได้ง่ายๆ เพียงแค่กดปุ่ม Control บนคีย์บอร์ดค้างไว้พร้อมกับคลิก

อุปกรณ์ป้อนข้อมูลต่อไปนี้ของ Apple สามารถคลิกขวาและใช้คำสั่งนิ้วอื่นๆ ได้โดยไม่ต้องใช้ปุ่ม Control

คลิกขวาด้วยแทร็คแพด Apple

สำหรับการใช้ Magic Trackpad หรือแทร็คแพด Multi-Touch ในตัว ให้คลิกหรือแตะด้วยสองนิ้ว
หากต้องการตั้งค่าการคลิกขวาและคุณสมบัติอื่นๆ ของแทร็คแพด ให้เลือกเมนู Apple () > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิกแทร็คแพด

คลิกขวาด้วยเมาส์ Apple

สำหรับการใช้ Magic Mouse หรือ Mighty Mouse ให้คลิกที่ด้านขวาของเมาส์
หากต้องการตั้งค่าการคลิกขวาและคุณสมบัติอื่นๆ ของเมาส์ ให้เลือกเมนู Apple () > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิกเมาส์

วันที่เผยแพร่: