เปลี่ยนการตั้งค่าคุณสมบัติต่างๆ ของ iCloud

คุณสามารถเลือกว่าจะใช้คุณสมบัติของ iCloud รายการใดบ้างในอุปกรณ์เครื่องใดก็ได้ ด้วยการเปิดหรือปิดคุณสมบัติต่างๆ และคุณยังสามารถปิด iCloud โดยสมบูรณ์ได้ด้วยเช่นกัน

เมื่อคุณปิดคุณสมบัติของ iCloud ใดๆ ในอุปกรณ์เครื่องหนึ่ง ข้อมูลที่จัดเก็บอยู่เฉพาะใน iCloud เพื่อรองรับคุณสมบัติดังกล่าวจะไม่พร้อมให้บริการอีกต่อไปในอุปกรณ์นั้น หากคุณปิดเมล รายชื่อ ปฏิทิน โน้ต เตือนความจำ หรือรูปภาพ iCloud บนอุปกรณ์เพียงเครื่องเดียว คุณจะยังคงสามารถดูและแก้ไขข้อมูลได้ใน iCloud.com รวมถึงในอุปกรณ์เครื่องอื่นๆ ที่คุณตั้งค่าคุณสมบัติดังกล่าวเอาไว้

บางครั้ง เมื่อคุณปิดคุณสมบัติของ iCloud บนอุปกรณ์เครื่องหนึ่ง คุณจะสามารถเลือกให้เก็บสำเนาข้อมูลของคุณสมบัติดังกล่าวไว้ในอุปกรณ์เครื่องนั้นได้ โดยข้อมูลที่ทำสำเนาไว้ดังกล่าวจะไม่ซิงค์กับ iCloud หากคุณปิดเมล รายชื่อ ปฏิทิน และงานใน iCloud สำหรับ Windows บนคอมพิวเตอร์ Windows ข้อมูลที่จัดเก็บไว้ใน iCloud จะยังคงพร้อมใช้งานใน Microsoft Outlook แต่จะไม่ได้รับการอัพเดทข้อมูลให้ตรงกับอุปกรณ์เครื่องอื่นๆ 

ก่อนจะปิดคุณสมบัติใดในอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณ หรือก่อนจะปิด iCloud โดยสมบูรณ์ คุณสามารถสร้างสำเนาข้อมูลที่คุณเก็บไว้ใน iCloud ไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ หากคุณต้องการลบข้อมูลและข้อมูลสำรองที่จัดเก็บไว้ใน iCloud โปรดดูวิธีจัดการพื้นที่จัดเก็บ iCloud ของคุณ

การเปิดหรือปิดคุณสมบัติต่างๆ ของ iCloud

ทำสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าอุปกรณ์ใด

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

หากคุณใช้ iOS 10.3 หรือใหม่กว่า ให้ทำดังนี้

  1. ไปที่การตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] 
  2. แตะ iCloud
  3. แตะเพื่อเปิดหรือปิดคุณสมบัติต่างๆ ของ iCloud

บน Mac

  1. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก Apple ID หากคุณใช้ macOS Mojave หรือก่อนหน้า คุณไม่จำเป็นต้องคลิก Apple ID
  2. คลิก iCloud
  3. เลือกหรือยกเลิกการเลือกแต่ละคุณสมบัติ

ใน macOS เวอร์ชั่นก่อนหน้า บางคุณสมบัติอาจไม่มีให้บริการหรือแสดงในรายการเป็นชื่ออื่น

บน PC ที่ใช้ Windows

  1. เปิด iCloud สำหรับ Windows
  2. เลือกหรือยกเลิกการเลือกแต่ละคุณสมบัติ 
  3. คลิกนำไปใช้

บางคุณสมบัติจะไม่มีให้บริการใน PC ของคุณ หรืออาจแสดงในรายการเป็นชื่ออื่น ขึ้นอยู่กับว่าคอมพิวเตอร์ของคุณติดตั้ง Microsoft Outlook 2016 หรือเวอร์ชั่นก่อนหน้าเอาไว้

หากคุณติดตั้ง Outlook เอาไว้ ให้ใช้เมล รายชื่อ ปฏิทิน และงาน iCloud ใน Outlook หากคุณปิดเมล รายชื่อ ปฏิทิน และงาน ข้อมูล iCloud จะยังคงพร้อมใช้งานใน Microsoft Outlook แต่จะไม่ได้รับการอัพเดทข้อมูลให้ตรงกับ iCloud หากคุณไม่ได้ติดตั้ง Outlook เอาไว้ ให้ใช้เมล รายชื่อ ปฏิทิน และเตือนความจำ iCloud ในเว็บเบราเซอร์ของคุณบน iCloud.com

เตือนความจำใน iCloud จะเรียกว่างานใน Outlook 2016

หากคุณเลือกที่คั่นหน้าและคอมพิวเตอร์ของคุณติดตั้ง Google Chrome หรือ Mozilla Firefox เอาไว้ คุณสามารถคลิก "ตัวเลือก" เพื่อเลือกเบราเซอร์ Windows ซึ่งมีที่คั่นหน้าที่คุณต้องการอัพเดทข้อมูลให้ตรงกับที่คั่นหน้าใน Safari บนอุปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์ Mac ที่ตั้งค่าให้ใช้งาน iCloud Safari ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเบราเซอร์ที่ iCloud สำหรับ Windows รองรับ

ปิด iCloud

หากต้องการหยุดใช้ iCloud บนอุปกรณ์ทุกเครื่องหรือบางเครื่องเท่านั้น ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หากคุณลงชื่อออกจาก iCloud (หรือลบ iCloud) iCloud จะไม่สามารถสำรองข้อมูลในส่วนของข้อมูลที่อยู่ใน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณได้อีกต่อไป คุณยังสามารถสำรองข้อมูลอุปกรณ์ของคุณจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

หากคุณเปิดการดาวน์โหลดอัตโนมัติเอาไว้สำหรับเพลง แอพ หรือหนังสือที่ซื้อมาก่อนหน้านี้ในการตั้งค่า iTunes หรือในการตั้งค่าบนอุปกรณ์ iOS สินค้าที่ซื้อบน iTunes จะยังคงดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ของคุณ

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: