ดาวน์เกรดหรือยกเลิกแผน iCloud+ ของคุณ

หากคุณมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud มากเกินกว่าที่ต้องการ คุณสามารถดาวน์เกรดหรือยกเลิกแผน iCloud+ ของคุณได้

ก่อนที่คุณจะดาวน์เกรดหรือยกเลิกแผน iCloud+ ของคุณ ก่อนอื่นให้ดาวน์โหลดหรือลบคอนเทนต์ที่เกินปริมาณพื้นที่จัดเก็บข้อมูลใหม่ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่สูญเสียข้อมูลใดๆ โปรดดูวิธีคัดลอกสิ่งที่คุณจัดเก็บอยู่ใน iCloud


วิธีดาวน์เกรดหรือยกเลิกแผน iCloud+ บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

 1. เปิดแอปการตั้งค่า
 2. แตะชื่อของคุณ
 3. แตะ iCloud
 4. แตะจัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล
  บน iPhone ให้แตะจัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพื่อดาวน์เกรดหรือยกเลิกแผน iCloud+ ของคุณ
 5. แตะเปลี่ยนแผนพื้นที่จัดเก็บข้อมูล
  แตะเปลี่ยนแผนพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพื่อดูตัวเลือกพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud+ บน iPhone ของคุณ
 6. แตะตัวเลือกการดาวน์เกรด และป้อนรหัสผ่าน Apple ID ของคุณ
  แตะตัวเลือกดาวน์เกรดเพื่อยกเลิกหรือดาวน์เกรดแผน iCloud+ บน iPhone ของคุณ
 7. เลือกแผนอื่น
  • หากต้องการดาวน์เกรดแผนของคุณ ให้เลือกขนาดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลใหม่
  • หากต้องการยกเลิก iCloud+ ให้เลือกแผนฟรี 5GB
 8. แตะเสร็จสิ้นหากคุณไม่สามารถแตะเสร็จสิ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เข้าสู่ระบบด้วย Apple ID เดียวกันกับที่คุณใช้สำหรับแผน iCloud+ ของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถลองทำตามขั้นตอนเหล่านี้บนอุปกรณ์เครื่องอื่น หากยังคงต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

หากคุณดาวน์เกรดหรือยกเลิกแผน iCloud+ ของคุณ การเปลี่ยนแปลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลจะมีผลเมื่อสิ้นสุดรอบการเรียกเก็บเงินของการสมัครสมาชิกปัจจุบัน1


วิธีดาวน์เกรดหรือยกเลิกแผน iCloud+ บน Mac

 1. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ
 2. คลิก Apple ID หากคุณใช้ macOS Mojave หรือก่อนหน้า คุณไม่จำเป็นต้องคลิก Apple ID  
 3. คลิก iCloud
 4. คลิกจัดการ
  จัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud ของคุณบน Mac
 5. คลิกเปลี่ยนแผนพื้นที่จัดเก็บข้อมูล
  คลิกเปลี่ยนแผนพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพื่อเลือกแผนพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud+ ใหม่บน Mac
 6. คลิกตัวเลือกการดาวน์เกรด
  คลิกตัวเลือกการดาวน์เกรดเพื่อยกเลิกหรือดาวน์เกรดแผนบริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของคุณบน Mac
 7. ป้อนรหัสผ่าน Apple ID ของคุณ จากนั้นคลิกจัดการ
 8. เลือกแผนอื่น
  • หากต้องการดาวน์เกรดแผนของคุณ ให้เลือกขนาดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลใหม่
  • หากต้องการยกเลิก iCloud+ ให้เลือกแผนฟรี 5GB
 9. คลิกเสร็จสิ้น หากคุณไม่สามารถคลิกเสร็จสิ้น ให้ตรวจสอบว่าคุณเข้าสู่ระบบด้วย Apple ID เดียวกันกับที่คุณใช้สำหรับแผน iCloud+ ของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถลองทำตามขั้นตอนเหล่านี้บนอุปกรณ์เครื่องอื่น หากยังคงต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

หากคุณดาวน์เกรดหรือยกเลิกแผน iCloud+ ของคุณ การเปลี่ยนแปลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลจะมีผลเมื่อสิ้นสุดรอบการเรียกเก็บเงินของการสมัครสมาชิกปัจจุบัน1


วิธีดาวน์เกรดหรือยกเลิกแผน iCloud+ บน PC ที่ใช้ Windows

 1. เปิด iCloud สำหรับ Windows
  บน PC ของคุณ ดูพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud และจัดการแผนพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของคุณ
 2. คลิกพื้นที่จัดเก็บข้อมูล
 3. คลิกเปลี่ยนแผนพื้นที่จัดเก็บข้อมูล
 4. คลิกตัวเลือกการดาวน์เกรด
 5. ป้อนรหัสผ่าน Apple ID ของคุณ จากนั้นคลิกจัดการ
 6. เลือกแผนอื่น
  • หากต้องการดาวน์เกรดแผนของคุณ ให้เลือกขนาดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลใหม่
  • หากต้องการยกเลิก iCloud+ ให้เลือกแผนฟรี 5GB
 7. คลิกเสร็จสิ้น หากคุณไม่สามารถคลิกเสร็จสิ้น ให้ตรวจสอบว่าคุณเข้าสู่ระบบด้วย Apple ID เดียวกันกับที่คุณใช้สำหรับแผน iCloud+ ของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถลองทำตามขั้นตอนเหล่านี้บนอุปกรณ์เครื่องอื่น หากยังคงต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

หากคุณดาวน์เกรดหรือยกเลิกแผน iCloud+ ของคุณ การเปลี่ยนแปลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลจะมีผลเมื่อสิ้นสุดรอบการเรียกเก็บเงินของการสมัครสมาชิกปัจจุบัน1


จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณดาวน์เกรดหรือยกเลิก iCloud+

 • หากพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud ของคุณมีข้อมูลเกินความจุของแผนบริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลใหม่ iCloud จะไม่ซิงค์หรืออัปเดตข้อมูล iCloud จะอัปเดตอีกครั้งเมื่อคุณเพิ่มความจุของพื้นที่จัดเก็บข้อมูลหรือลบข้อมูลเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่าง 
 • หากคุณดาวน์เกรดเป็นแผน iCloud ฟรี คุณจะไม่สามารถเข้าใช้คุณสมบัติ iCloud+ ได้อีก เช่น ซ่อนอีเมลของฉัน, Private Relay และการรองรับ HomeKit Secure Video2
 • หากคุณชำระเงินสำหรับทั้ง Apple One และ iCloud+ คุณจะสามารถดาวน์เกรดหรือยกเลิกแผน iCloud+ และใช้แผน iCloud+ ที่มีอยู่ใน Apple One ได้

1. เราสามารถคืนเงินบางส่วนได้ตามที่กฎหมายกำหนด หากคุณเพิ่งเปลี่ยนแผน iCloud+ ของคุณเมื่อเร็วๆ นี้ โปรดติดต่อ Apple ภายใน 14 วันเพื่อขอเงินคืน ดูวิธีขอเงินคืน

2. คุณสมบัติบางอย่างอาจไม่สามารถใช้งานได้ในบางประเทศหรือภูมิภาค

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: