ใช้ Logic Remote โดยไม่มีเครือข่าย Wi-Fi ที่ใช้ร่วมกัน

หากคุณไม่มีเครือข่าย Wi-Fi ที่ใช้ร่วมกัน คุณยังคงสามารถใช้ Logic Remote บนอุปกรณ์ iOS ของคุณเพื่อควบคุม Logic Pro X, GarageBand และ MainStage บน Mac ของคุณได้

ในการใช้ Logic Remote 1.3.1 โดยไม่มีเครือข่าย Wi-Fi ที่ใช้ร่วมกัน คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ iOS กับ Mac โดยตรงโดยใช้สาย Lightning หรือคุณสามารถสร้างเครือข่าย Wi-Fi แบบคอมพิวเตอร์ต่อคอมพิวเตอร์สำหรับการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ได้

หากต้องการเชื่อมต่อโดยใช้หนึ่งในวิธีเหล่านี้ คุณต้องมีสิ่งต่อไปนี้

 • Mac ที่ใช้ macOS Sierra 10.12.4
 • Logic Pro X 10.3 หรือใหม่กว่า, GarageBand 10.1.5 หรือใหม่กว่า หรือ MainStage 3.3 หรือใหม่กว่า
 • iPad หรือ iPhone ที่ใช้ iOS 10.3 หรือใหม่กว่า และ Logic Remote 1.3.1 หรือใหม่กว่า

เชื่อมต่อสาย Lightning

นอกเหนือจากข้อกำหนดที่ระบุข้างต้น คุณจะต้องมีสาย Lightning และ iTunes 12.6 เพื่อสร้างการเชื่อมต่อนี้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รีสตาร์ท Mac หลังจากอัพเดท iTunes

หากต้องการเชื่อมต่อโดยใช้สาย Lightning ให้ทำดังนี้

 1. เชื่อมต่อสาย Lightning จากอุปกรณ์ iOS กับ Mac
 2. เปิด Logic Pro X, MainStage หรือ GarageBand บน Mac
 3. เปิด Logic Remote บนอุปกรณ์ iOS
 4. ในกล่องโต้ตอบบนอุปกรณ์ iOS ให้เลือก Mac ที่คุณเชื่อมต่อ
 5. ในการแจ้งเตือนบน Mac ให้คลิกอนุญาตเพื่อยืนยันและสร้างการเชื่อมต่อ

 

สร้างเครือข่ายแบบคอมพิวเตอร์ต่อคอมพิวเตอร์

คุณสามารถตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi ชั่วคราวระหว่างอุปกรณ์ iOS และ Mac เพื่อที่จะใช้ Logic Remote

หากต้องการเชื่อมต่อโดยใช้เครือข่ายแบบคอมพิวเตอร์ต่อคอมพิวเตอร์ ให้ทำดังนี้

 1. สร้างเครือข่ายแบบคอมพิวเตอร์ต่อคอมพิวเตอร์บน Mac
 2. จากหน้าจอโฮมบนอุปกรณ์ iOS ให้ไปที่การตั้งค่า > Wi-Fi และตรวจสอบให้แน่ใจว่า Wi-Fi เปิดอยู่ ภายใต้อุปกรณ์ ให้เลือก Mac ของคุณ
 3. เปิด Logic Pro X, MainStage หรือ GarageBand บน Mac
 4. เปิด Logic Remote บนอุปกรณ์ iOS
 5. ในกล่องโต้ตอบบนอุปกรณ์ iOS ให้เลือก Mac ที่คุณเชื่อมต่อ
 6. ในการแจ้งเตือนบน Mac ให้คลิกเชื่อมต่อเพื่อยืนยันและสร้างการเชื่อมต่อ
วันที่เผยแพร่: