ใช้รายการอัพเดทซอฟต์แวร์ Apple ในการแก้ไขปัญหา Wi-Fi ใน Boot Camp

หากคุณพบปัญหาในการเชื่อมต่อ Wi-Fi ขณะที่ใช้ Windows 10 ด้วย Boot Camp บน MacBook Pro ปี 2016 ให้ใช้รายการอัพเดทซอฟต์แวร์ Apple เพื่อดาวน์โหลดไดรเวอร์ล่าสุด

หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ ให้เปิดแอพพลิเคชั่นรายการอัพเดทซอฟต์แวร์ Apple ใน Windows แล้วติดตั้งรายการอัพเดทที่พร้อมใช้งานทั้งหมด

หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านการเชื่อมต่อแบบใช้สายใน Windows ได้ ให้เริ่มต้นระบบใน macOS แล้วทำตามขั้นตอนเหล่านี้

  1. เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก เช่น แฟลชไดรฟ์ USB ที่ฟอร์แมตสำหรับ Windows เข้ากับเครื่อง Mac
  2. เปิดผู้ช่วย Boot Camp โดยจะอยู่ในโฟลเดอร์ยูทิลิตี้ ภายในโฟลเดอร์แอพพลิเคชั่น
  3. เลือกการกระทำ > ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์สนับสนุน Windows
  4. เลือกอุปกรณ์ภายนอกดังกล่าวเป็นปลายทางสำหรับซอฟต์แวร์
  5. บูตเครื่อง Mac เข้าสู่ Windows แล้วติดตั้งรายการอัพเดทจากอุปกรณ์ภายนอก

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: