ใช้ Touch ID เพื่อเปิดเอกสาร iWork ของคุณ

คุณสามารถเปิดเอกสาร Pages, Numbers หรือ Keynote ที่ป้องกันด้วยรหัสผ่านได้โดยใช้ Touch ID แทนการป้อน

เมื่อคุณสร้างเอกสารใน iWork คุณสามารถตั้งรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้เพื่อใช้ในการเปิดไฟล์ได้ หาก iPhone, iPad, หรือ Mac ของคุณมี Touch ID คุณสามารถใช้ Touch ID แทนการป้อนรหัสผ่านได้ และหากคุณมี iPhone X คุณสามารถใช้ Face ID เพื่อเปิดเอกสารของคุณที่ป้องกันด้วยรหัสผ่านได้

ก่อนที่คุณจะสามารถใช้ Touch ID เพื่อปลดล็อคเอกสารที่ป้องกันด้วยรหัสผ่านได้ คุณจะต้องตั้งค่าใน iPhone 5s ขึ้นไป, iPad Pro, iPad Air 2 หรือ iPad mini 3 ขึ้นไป หรือใน MacBook Pro ที่มี Touch Bar ของคุณ
 


เปิดเอกสารที่ป้องกันด้วยรหัสผ่านโดยใช้ Touch ID

เมื่อคุณเปิดเอกสารที่ป้องกันด้วยรหัสผ่านเป็นครั้งแรก คุณต้องป้อนรหัสผ่านข้อความของเอกสาร หาก iPhone, iPad หรือ Mac ของคุณได้ตั้งค่า Touch ID ไว้แล้ว คุณยังจะเห็น "เปิดด้วย Touch ID" เปิดอยู่อีกด้วย 

ครั้งต่อไปที่คุณเปิดเอกสารนี้ คุณสามารถใช้ Touch ID ได้ โดยแตะเบาๆ ที่ปุ่มโฮมบนอุปกรณ์ iOS หรือ Touch ID (ปุ่มเปิด/ปิด) บน Mac ของคุณ หากเอกสารไม่เปิด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้นิ้วที่ถูกต้องและมือของคุณสะอาดและแห้งแล้ว คุณยังสามารถป้อนรหัสผ่านของเอกสารเพื่อเปิดเอกสารได้อีกด้วย

ตั้งค่า Touch ID เพื่อเปิดเอกสารที่ป้องกันด้วยรหัสผ่านบน Mac ของคุณ

Pages, Numbers, และ Keynote จะใช้ Touch ID ตามค่าเริ่มต้นหาก Mac ของคุณรองรับ Touch ID และได้รับการตั้งค่าแล้ว

หากระบบขอให้คุณป้อนรหัสผ่านเมื่อเปิดเอกสารและคุณไม่เห็นตัวเลือก Touch ID ให้ตั้งค่า Touch ID สำหรับใช้กับแอพ iWork ของคุณ ดังนี้

  1. เปิด Pages จากนั้นเลือก Pages > การตั้งค่า
  2. เลือก "ใช้ Touch ID" หากคุณไม่สามารถเลือก "ใช้ Touch ID" ได้เพราะว่าไม่มีให้ใช้หรือเป็นสีเทา ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้ Mac ที่รองรับ Touch ID และตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้ว
  3. ทำซํ้าตามขั้นตอนเดิมกับ Numbers และ Keynote

หากคุณกำลังใช้ iPhone หรือ iPad ที่รองรับ Touch ID ความสามารถในการใช้ Touch ID เพื่อเปิดเอกสารที่ป้องกันด้วยรหัสผ่านจะเปิดอยู่เสมอและคุณไม่จำเป็นต้องตั้งค่าอย่างที่ทำใน Mac

เพิ่มรหัสผ่านไปที่เอกสารแล้วใช้ Touch ID

หากเอกสารของคุณยังไม่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน คุณจะต้องตั้งค่ารหัสผ่านที่เป็นข้อความก่อน 

ใน iPhone หรือ iPad

แตะ ไอคอนเพิ่มเติม จากนั้นแตะตั้งรหัสผ่าน ป้อนรหัสผ่านของคุณในช่องรหัสผ่านและช่องตรวจสอบยืนยัน จากนั้นเพิ่มคำใบ้รหัสผ่านเพื่อช่วยจำรหัสผ่านที่เป็นข้อความในกรณีที่คุณลืมรหัสผ่าน ตรวจสอบให้แน่ใจว่า “เปิดด้วย Touch ID” เปิดอยู่ แล้วแตะเสร็จสิ้น ครั้งต่อไปที่คุณเปิดเอกสารนี้ คุณสามารถใช้ Touch ID แทนการป้อนรหัสผ่านของเอกสารได้

ใน Mac

เปิดเอกสารแล้วเลือกไฟล์ > ตั้งรหัสผ่าน ป้อนรหัสผ่านของคุณในช่องรหัสผ่านและช่องตรวจสอบยืนยัน จากนั้นเพิ่มคำใบ้รหัสผ่านเพื่อช่วยจำรหัสผ่านที่เป็นข้อความในกรณีที่คุณลืมรหัสผ่าน ตรวจสอบให้แน่ใจว่า “เปิดด้วย Touch ID” เปิดอยู่ แล้วคลิก "ตั้งรหัสผ่าน" ครั้งต่อไปที่คุณเปิดเอกสารนี้ คุณสามารถใช้ Touch ID แทนการป้อนรหัสผ่านของเอกสารได้

วันที่เผยแพร่: