ใช้ Touch ID เพื่อเปิดเอกสาร iWork ของคุณ

คุณสามารถเปิดเอกสาร Pages, Numbers หรือ Keynote ที่ป้องกันด้วยรหัสผ่านได้โดยใช้ Touch ID แทนการพิมพ์รหัสผ่าน

เมื่อคุณสร้างเอกสารใน iWork คุณสามารถตั้งรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้เพื่อใช้ในการเปิดไฟล์ได้ หาก iPhone, iPad หรือ Mac ของคุณมี Touch ID คุณสามารถใช้ Touch ID แทนการพิมพ์รหัสผ่านได้ และหากคุณมีอุปกรณ์ iPhone หรือ iPad ที่รองรับ Face ID คุณสามารถใช้ Face ID เพื่อเปิดเอกสารของคุณที่ป้องกันด้วยรหัสผ่านได้

หากต้องการใช้ Touch ID เพื่อปลดล็อคเอกสารที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ก่อนอื่นให้ตั้งค่า Touch ID บน iPhone หรือ iPad ของคุณ หรือตั้งค่า Touch ID บน Mac ของคุณ

เปิดเอกสารที่ป้องกันด้วยรหัสผ่านโดยใช้ Touch ID

เมื่อคุณเปิดเอกสารที่ป้องกันด้วยรหัสผ่านเป็นครั้งแรก คุณต้องป้อนรหัสผ่านของเอกสาร หาก iPhone, iPad หรือ Mac ของคุณมีการตั้งค่า Touch ID ไว้แล้ว คุณจะเห็นตัวเลือก "เปิดด้วย Touch ID" ด้วย

ครั้งต่อไปที่คุณเปิดเอกสารนี้ คุณสามารถใช้ Touch ID ได้ โดยแตะเบาๆ ที่ปุ่มโฮมบน iPhone หรือ iPad หรือ Touch ID (ปุ่มเปิดปิด) บน Mac ของคุณ หาก Touch ID จำลายนิ้วมือของคุณไม่ได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้นิ้วที่ถูกต้องและมือของคุณสะอาดและแห้งอยู่ คุณยังสามารถป้อนรหัสผ่านของเอกสารเพื่อเปิดเอกสารได้อีกด้วย


เพิ่มรหัสผ่านให้กับเอกสารแล้วใช้ Touch ID

หากเอกสารของคุณยังไม่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน คุณจะต้องตั้งค่ารหัสผ่านก่อน 

ใน iPhone หรือ iPad

 1. เปิดเอกสารของคุณใน Pages, Numbers หรือ Keynote
 2. แตะปุ่มเพิ่มเติม  แล้วแตะตั้งรหัสผ่าน
 3. ป้อนรหัสผ่านในช่องรหัสผ่านและยืนยัน นอกจากนี้คุณควรเพิ่มคำแนะนำรหัสผ่านเพื่อช่วยให้คุณจำรหัสผ่านได้ในกรณีที่คุณลืม 
 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า “เปิดด้วย Touch ID” เปิดอยู่ แล้วแตะเสร็จสิ้น

ครั้งต่อไปที่คุณเปิดเอกสารนี้ คุณสามารถใช้ Touch ID แทนการพิมพ์รหัสผ่านของเอกสารได้

บน Mac

 1. เปิดเอกสารของคุณใน Pages, Numbers หรือ Keynote
 2. เลือกไฟล์ > ตั้งรหัสผ่าน
 3. ป้อนรหัสผ่านในช่องรหัสผ่านและยืนยัน นอกจากนี้คุณควรเพิ่มคำแนะนำรหัสผ่านเพื่อช่วยให้คุณจำรหัสผ่านได้ในกรณีที่คุณลืม 
 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า “เปิดด้วย Touch ID” เปิดอยู่ แล้วคลิกตั้งรหัสผ่าน 

ครั้งต่อไปที่คุณเปิดเอกสารนี้ คุณสามารถใช้ Touch ID แทนการพิมพ์รหัสผ่านของเอกสารได้


ตั้งค่า Touch ID เพื่อเปิดเอกสารที่ป้องกันด้วยรหัสผ่านบน Mac ของคุณ

Pages, Numbers และ Keynote จะใช้ Touch ID ตามค่าเริ่มต้นหาก Mac ของคุณรองรับ Touch ID และได้รับการตั้งค่าแล้ว

หากระบบขอให้คุณป้อนรหัสผ่านเมื่อเปิดเอกสารและคุณไม่เห็นตัวเลือก Touch ID ให้ตั้งค่า Touch ID สำหรับใช้กับแอพ iWork โดยทำดังนี้

 1. เปิด Pages จากนั้นเลือก Pages > การตั้งค่า
 2. เลือก "ใช้ Touch ID" หากคุณไม่สามารถเลือก "ใช้ Touch ID" เพราะไม่มีตัวเลือกนี้หรือเป็นสีเทา ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้ Mac ที่รองรับ Touch ID และตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้ว
 3. ทำซํ้าตามขั้นตอนเดียวกันกับ Numbers และ Keynote

หากคุณกำลังใช้ iPhone หรือ iPad ที่รองรับ Touch ID ความสามารถในการใช้ Touch ID สำหรับการเปิดเอกสารที่ป้องกันด้วยรหัสผ่านจะเปิดอยู่เสมอและคุณไม่จำเป็นต้องตั้งค่าอย่างที่ทำใน Mac

วันที่เผยแพร่: