ตั้งค่าเซลลูลาร์บน Apple Watch

เมื่อใช้การเชื่อมต่อเซลลูลาร์บน Apple Watch Series 4 (GPS + Cellular) หรือ Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) คุณจะสามารถโทรออก ตอบกลับข้อความ รับการแจ้งเตือน และอื่นๆ ได้ แม้ว่าคุณจะอยู่ห่างจาก iPhone ของคุณก็ตาม

หน้าจอเริ่มจับคู่บน iPhone X และนาฬิกาที่มีสายสีน้ำเงิน

สิ่งที่คุณต้องมี

ก่อนตั้งค่าเซลลูลาร์ ให้ตรวจหารายการอัพเดทการตั้งค่าของผู้ให้บริการเครือข่าย

หากคุณใช้แผนบริการเซลลูลาร์ของบริษัทหรือองค์กร ให้ตรวจสอบกับบริษัทหรือผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อดูว่าแผนบริการที่คุณใช้รองรับคุณสมบัตินี้หรือไม่ บัญชีแบบเติมเงินและบัญชีเก่าบางบัญชีไม่สามารถใช้งานได้ หากต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชีของคุณเข้าเกณฑ์หรือไม่ ให้ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

ตั้งค่าแผนบริการเซลลูลาร์

คุณสามารถเปิดใช้งานเซลลูลาร์ได้เมื่อคุณตั้งค่า Apple Watch เป็นครั้งแรก ระหว่างตั้งค่า ให้มองหาตัวเลือกสำหรับตั้งค่าเซลลูลาร์ จากนั้นทำตามขั้นตอนบนหน้าจอ

คุณยังสามารถตั้งค่าเซลลูลาร์ในภายหลังจากแอพ Apple Watch ได้อีกด้วย โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ใน iPhone ให้เปิดแอพ Apple Watch
 2. แตะแท็บ Apple Watch ของฉัน จากนั้นแตะเซลลูลาร์
 3. แตะตั้งค่าเซลลูลาร์
 4. ทำตามคำแนะนำสำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ คุณอาจต้องติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ

เชื่อมต่อกับเครือข่ายเซลลูลาร์

Apple Watch ที่มีเซลลูลาร์จะสลับไปใช้เครือข่ายไร้สายที่ประหยัดพลังงานมากที่สุดโดยอัตโนมัติ โดยสามารถเชื่อมต่อกับ iPhone เมื่ออยู่ในบริเวณใกล้เคียง เครือข่าย Wi-Fi หรือเซลลูลาร์ได้ เมื่อนาฬิกาเชื่อมต่อกับเครือข่ายเซลลูลาร์ จะใช้เครือข่าย LTE หากไม่มี LTE ให้ใช้งาน นาฬิกาของคุณจะพยายามเชื่อมต่อกับ UMTS หากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณรองรับ 

เมื่อนาฬิกาของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายเซลลูลาร์ คุณสามารถตรวจสอบความแรงของสัญญาณได้จากศูนย์ควบคุมหรือหน้าปัดนาฬิกานักสำรวจ หากต้องการเปิดศูนย์ควบคุม ให้แตะด้านล่างสุดของหน้าจอค้างไว้ แล้วปัดขึ้น

สัญญาณเซลลูลาร์สูงสุดในศูนย์ควบคุมบน Apple Watch

ปุ่มเซลลูลาร์จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อคุณเชื่อมต่อ จุดสีเขียวแสดงความแรงของสัญญาณ 

ศูนย์ควบคุมบน Apple Watch

ปุ่มเซลลูลาร์จะกลายเป็นสีขาวเมื่อแผนบริการเซลลูลาร์ทำงานอยู่ แต่นาฬิกาของคุณเชื่อมต่อกับ iPhone โดยใช้บลูทูธหรือ Wi-Fi

การเปลี่ยนผู้ให้บริการเครือข่าย

iPhone และ Apple Watch ต้องใช้ผู้ให้บริการเครือข่ายรายเดียวกัน หากคุณเปลี่ยนผู้ให้บริการเครือข่ายบน iPhone* คุณจะต้องลบแผนบริการก่อนหน้านี้ออกจาก Apple Watch และสมัครแผนบริการใหม่ วิธีการมีดังนี้

 1. ใน iPhone ให้เปิดแอพ Apple Watch 
 2. แตะแท็บ Apple Watch ของฉัน จากนั้นแตะเซลลูลาร์ 
 3. Apple Watch จะสลับไปใช้ผู้ให้บริการเครือข่ายที่ iPhone ของคุณใช้อยู่โดยอัตโนมัติ หากคุณต้องการเพิ่มแผนใหม่ ให้แตะเพิ่มแผนบริการใหม่ จากนั้นทำตามขั้นตอนบนหน้าจอ หากแผนก่อนหน้านี้ของคุณยังคงปรากฏในแอพ Apple Watch คุณสามารถลบแผนได้

หากคุณต้องการความช่วยเหลือ ให้ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ 

ถ่ายโอนแผนบริการเซลลูลาร์ไปยัง Apple Watch เรือนใหม่

เมื่อคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นใช้งาน Apple Watch เรือนใหม่ คุณสามารถถ่ายโอนแผนเซลลูลาร์จากนาฬิกาเรือนเก่าไปยังเรือนใหม่ได้ วิธีการมีดังนี้

 1. ลบแผนเซลลูลาร์ออกจาก Apple Watch เรือนเก่า คุณสามารถทำเช่นนี้ได้จากแอพ Apple Watch หรือโดยการลบข้อมูล Apple Watch เรือนเก่าของคุณ 
 2. จับคู่ Apple Watch เรือนใหม่กับ iPhone ระหว่างการตั้งค่า ให้แตะ “ตั้งค่าเซลลูลาร์” เพื่อเพิ่มแผนบริการเซลลูลาร์
 3. ผู้ให้บริการเครือข่ายบางรายอนุญาตให้คุณถ่ายโอนแผนบริการที่มีอยู่ไปยัง Apple Watch เรือนใหม่ได้โดยตรงจากแอพ Apple Watch 
 4. หากคุณไม่เห็นตัวเลือกในการถ่ายโอนแผนบริการเซลลูลาร์ ให้ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ

ข้อมูลเซลลูลาร์ในแอพ Apple Watch     

ลบแผนบริการเซลลูลาร์

คุณสามารถลบแผนบริการเซลลูลาร์เมื่อใดก็ได้ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ใน iPhone ให้เปิดแอพ Apple Watch 
 2. แตะแท็บ Apple Watch ของฉัน จากนั้นแตะเซลลูลาร์ 
 3. แตะ ไอคอนข้อมูล ที่อยู่ถัดจากแผนบริการเซลลูลาร์ของคุณที่ด้านบนสุดของหน้าจอ 
 4. แตะเอาแผนบริการ [ผู้ให้บริการเครือข่าย] ออก แตะอีกครั้งเพื่อยืนยัน  
 5. หากคุณจะไม่จับคู่อีก คุณอาจต้องติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อยกเลิกการสมัครใช้งานเซลลูลาร์*

เมื่อคุณลบข้อมูลและเลิกจับคู่ Apple Watch คุณจะเห็นตัวเลือกในการลบแผนออกจาก Apple Watch อีกด้วย เมื่อระบบถาม ให้เลือกลบข้อมูลทั้งหมด เพื่อลบแผน 

เกี่ยวกับการโรมมิ่งข้ามประเทศ

 • เซลลูลาร์โรมมิ่งจะไม่สามารถใช้ได้นอกขอบเขตเครือข่ายที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ
 • เพื่อให้ครอบคลุมแถบสัญญาณ LTE และ UMTS ที่ใช้งานกันทั่วโลก Apple Watch Series 4 (GPS + Cellular) และ Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) จึงมาพร้อมกับรุ่นตามภูมิภาคสามรุ่น ได้แก่ อเมริกา จีนแผ่นดินใหญ่ และยุโรป/เอเชียแปซิฟิก Apple Watch ไม่มีรุ่นที่สามารถรองรับได้ทุกแถบสัญญาณเซลลูลาร์ที่ใช้กันทั่วโลก ดังนั้น Apple Watch จึงไม่สามารถใช้งานข้ามเขตได้เหมือน iPhone
 • เมื่อ Apple Watch เชื่อมต่อกับ iPhone หรือเครือข่าย Wi-Fi ที่เข้าร่วมก่อนหน้านี้ คุณจะยังคงสามารถใช้คุณสมบัติทั้งหมดของ Apple Watch ได้แม้ไม่มีเซลลูลาร์ที่ใช้งานได้ 

ดูเพิ่มเติม

 • หากต้องการตรวจสอบการใช้ข้อมูลเซลลูลาร์ ให้ใช้แอพ Apple Watch เปิดแอพใน iPhone แตะแท็บ Apple Watch ของฉัน แตะเซลลูลาร์ จากนั้นเลื่อนไปที่ส่วนการใช้งานข้อมูลเซลลูลาร์ 
 • หากต้องการเปิดหรือปิดการเชื่อมต่อเซลลูลาร์ ให้ปัดขึ้นจากหน้าปัดนาฬิกาเพื่อเปิดศูนย์ควบคุม แตะ ไอคอนเซลลูลาร์ แล้วเปิดหรือปิดเซลลูลาร์
 • การเปิดเซลลูลาร์เป็นเวลานานจะใช้พลังงานแบตเตอรี่มากกว่าปกติ และแอพบางแอพอาจไม่อัพเดทหากไม่มีการเชื่อมต่อกับ iPhone 
 • หากต้องการรับ SMS, MMS หรือการแจ้งเตือนแบบพุชจากแอพของบริษัทอื่นบน Apple Watch ที่มีเซลลูลาร์ iPhone ที่จับคู่ของคุณจะต้องเปิดเครื่องอยู่และเชื่อมต่อกับ Wi-Fi หรือเซลลูลาร์
 • ดูวิธีใช้ Dual SIM กับ Apple Watch รุ่นเซลลูลาร์

* อาจมีค่าธรรมเนียมจากผู้ให้บริการเครือข่าย โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อขอรายละเอียด 

วันที่เผยแพร่: