ตั้งค่าเซลลูลาร์บน Apple Watch

เมื่อใช้การเชื่อมต่อเซลลูลาร์บน Apple Watch คุณจะสามารถโทรออก ตอบข้อความ รับการแจ้งเตือน และอื่นๆ ได้ แม้ว่าจะอยู่ห่างจาก iPhone ก็ตาม

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นล่าสุดในiPhone และApple Watch ของคุณ
 • ตรวจหารายการอัปเดตการตั้งค่าของผู้ให้บริการเครือข่าย
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีแผนบริการเซลลูลาร์ที่เข้าเกณฑ์กับผู้ให้บริการเครือข่ายที่รองรับ iPhone และ Apple Watch ของคุณต้องใช้ผู้ให้บริการเครือข่ายเดียวกัน* และคุณต้องอยู่ในเครือข่ายของผู้ให้บริการขณะที่ตั้งค่าเซลลูลาร์บนนาฬิกาของคุณ
 • หากคุณใช้แผนบริการเซลลูลาร์ของบริษัทหรือองค์กร ให้ตรวจสอบกับบริษัทหรือผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อดูว่าแผนบริการที่คุณใช้รองรับคุณสมบัตินี้หรือไม่ บัญชีแบบเติมเงินและบัญชีเก่าบางบัญชีไม่สามารถใช้งานได้ หากต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชีของคุณเข้าเกณฑ์หรือไม่ ให้ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

* Apple Watch ที่คุณ ตั้งค่าสำหรับสมาชิกครอบครัวสามารถใช้ผู้ให้บริการรายอื่นนอกเหนือจากที่ iPhone ของคุณใช้

ตั้งค่าเซลลูลาร์บน Apple Watch

คุณสามารถเปิดใช้งานเซลลูลาร์ได้เมื่อตั้งค่า Apple Watch หรือเมื่อคุณตั้งค่านาฬิกาของสมาชิกครอบครัวเป็นครั้งแรก ระหว่างตั้งค่า ให้มองหาตัวเลือกสำหรับตั้งค่าเซลลูลาร์ จากนั้นทำตามขั้นตอนบนหน้าจอ

คุณสามารถตั้งค่าเซลลูลาร์ในภายหลังจากแอป Apple Watch ได้เช่นกัน โดยทำดังนี้

 1. เปิดแอป Apple Watch ใน iPhone
 2. แตะแท็บ Apple Watch ของฉัน จากนั้นแตะเซลลูลาร์
 3. แตะตั้งค่าเซลลูลาร์
 4. ทำตามคำแนะนำสำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ คุณอาจต้องติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ

ตั้งค่าเซลลูลาร์บน Apple Watch ของสมาชิกครอบครัว

คุณสามารถตั้งค่า Apple Watch รุ่นเซลลูลาร์สำหรับสมาชิกครอบครัวที่ไม่มี iPhone เป็นของตัวเอง หากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณรองรับการใช้ Apple Watch ที่มีการจัดการ คุณจะมีตัวเลือกให้เพิ่มนาฬิกาในแผนของคุณระหว่างการตั้งค่า มองหาตัวเลือกสำหรับตั้งค่าเซลลูลาร์ จากนั้นทำตามขั้นตอนบนหน้าจอ หากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณไม่รองรับ คุณอาจสามารถใช้ผู้ให้บริการรายอื่นได้ 

หากคุณไม่ได้ตั้งค่าเซลลูลาร์ใน Apple Watch ของสมาชิกครอบครัวของคุณตั้งแต่แรก คุณสามารถทำได้ในภายหลังด้วยขั้นตอนเหล่านี้

 1. เปิดแอป Watch บน iPhone ของคุณ
 2. แตะนาฬิกาทั้งหมด แตะ Apple Watch ของสมาชิกครอบครัว แล้วแตะเสร็จสิ้น
 3. แตะเซลลูลาร์ แล้วแตะตั้งค่าเซลลูลาร์
 4. ทำตามคำแนะนำสำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ คุณอาจต้องติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ

หากต้องการดูหมายเลขโทรศัพท์ที่กำหนดให้กับ Apple Watch ของสมาชิกครอบครัวของคุณหลังจากที่ตั้งค่าเซลลูลาร์ ให้ไปที่การตั้งค่าบนนาฬิกาจากนั้นแตะโทรศัพท์ 

การตั้งค่า Apple Watch ที่มีการจัดการสำหรับสมาชิกครอบครัวมีให้ใช้งานเฉพาะใน บางประเทศหรือภูมิภาค

หากคุณอยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่ คุณต้องยืนยันตัวตนเมื่อตั้งค่าเซลลูลาร์ใน Apple Watch ของสมาชิกในครอบครัวตามข้อกำหนดในท้องถิ่น ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมหากจำเป็น

เชื่อมต่อกับเครือข่ายเซลลูลาร์

Apple Watch ที่มีเซลลูลาร์จะสลับไปใช้เครือข่ายไร้สายที่ประหยัดพลังงานมากที่สุดที่มีโดยอัตโนมัติ โดยสามารถเชื่อมต่อกับ iPhone ของคุณเมื่ออยู่ในบริเวณใกล้เคียง เครือข่าย Wi-Fi หรือเซลลูลาร์ได้ เมื่อนาฬิกาเชื่อมต่อกับเครือข่ายเซลลูลาร์ จะใช้เครือข่าย LTE หากไม่มี LTE ให้ใช้งาน นาฬิกาของคุณจะพยายามเชื่อมต่อกับ UMTS หากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณรองรับ 

เมื่อนาฬิกาของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายเซลลูลาร์ คุณสามารถตรวจสอบความแรงของสัญญาณได้จากศูนย์ควบคุมหรือหน้าปัดนาฬิกานักสำรวจ หากต้องการเปิดศูนย์ควบคุม ให้แตะด้านล่างสุดของหน้าจอค้างไว้ แล้วปัดขึ้น

สัญญาณเซลลูลาร์เต็มสูงสุดในศูนย์ควบคุมบน Apple Watch

ปุ่มเซลลูลาร์จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อคุณเชื่อมต่อ จุดสีเขียวแสดงความแรงของสัญญาณ 

ศูนย์ควบคุมบน Apple Watch

ปุ่มเซลลูลาร์จะกลายเป็นสีขาวเมื่อแผนบริการเซลลูลาร์ทำงานอยู่ แต่นาฬิกาของคุณเชื่อมต่อกับ iPhone โดยใช้บลูทูธหรือ Wi-Fi

การเปลี่ยนผู้ให้บริการเครือข่าย

iPhone และ Apple Watch ต้องใช้ผู้ให้บริการเครือข่ายรายเดียวกันเว้นแต่จะตั้งค่านาฬิกาสำหรับสมาชิกในครอบครัวที่ไม่มี iPhone หากคุณเปลี่ยนผู้ให้บริการเครือข่ายบน iPhone* คุณจะต้องลบแผนบริการก่อนหน้านี้ออกจาก Apple Watch และสมัครแผนบริการใหม่ วิธีการมีดังนี้

 1. เปิดแอป Apple Watch ใน iPhone 
 2. แตะแท็บ Apple Watch ของฉัน จากนั้นแตะเซลลูลาร์ 
 3. Apple Watch จะสลับไปใช้ผู้ให้บริการเครือข่ายที่ iPhone ของคุณใช้อยู่โดยอัตโนมัติ หากคุณต้องการเพิ่มแผนใหม่ ให้แตะเพิ่มแผนบริการใหม่ จากนั้นทำตามขั้นตอนบนหน้าจอ หากแผนก่อนหน้านี้ของคุณยังคงปรากฏในแอป Apple Watch คุณสามารถลบแผนได้

หากคุณต้องการความช่วยเหลือ ให้ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ 

* อาจมีค่าธรรมเนียมจากผู้ให้บริการเครือข่าย โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อขอรายละเอียด 

ถ่ายโอนแผนบริการเซลลูลาร์ไปยัง Apple Watch เรือนใหม่

เมื่อคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นใช้งาน Apple Watch เรือนใหม่ คุณสามารถถ่ายโอนแผนเซลลูลาร์จากนาฬิกาเรือนเก่าไปยังเรือนใหม่ได้ โดยมีวิธีการดังนี้

 1. ลบแผนเซลลูลาร์ออกจาก Apple Watch เรือนเก่า คุณสามารถทำเช่นนี้ได้จากแอป Apple Watch หรือโดยการลบข้อมูล Apple Watch เรือนเก่าของคุณ 
 2. จับคู่ Apple Watch เรือนใหม่กับ iPhone ระหว่างการตั้งค่า ให้แตะ “ตั้งค่าเซลลูลาร์” เพื่อเพิ่มแผนบริการเซลลูลาร์
 3. ผู้ให้บริการเครือข่ายบางรายอนุญาตให้คุณถ่ายโอนแผนบริการที่มีอยู่ไปยัง Apple Watch เรือนใหม่ได้โดยตรงจากแอป Apple Watch 
 4. หากคุณไม่เห็นตัวเลือกในการถ่ายโอนแผนบริการเซลลูลาร์ ให้ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ

iPhone ที่แสดงหน้าจอมือถือในแอป Watch

ลบแผนบริการเซลลูลาร์

คุณสามารถลบแผนบริการเซลลูลาร์เมื่อใดก็ได้ โดยทำดังนี้

 1. เปิดแอป Apple Watch ใน iPhone 
 2. แตะแท็บ Apple Watch ของฉัน จากนั้นแตะเซลลูลาร์ 
 3. แตะปุ่มข้อมูล  ที่อยู่ถัดจากแผนบริการเซลลูลาร์ของคุณที่ด้านบนสุดของหน้าจอ 
 4. แตะเอาแผนบริการ [ผู้ให้บริการเครือข่าย] ออก แตะอีกครั้งเพื่อยืนยัน 
 5. หากคุณจะไม่จับคู่อีก คุณอาจต้องติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อยกเลิกการสมัครใช้งานเซลลูลาร์*

เมื่อคุณลบข้อมูลและเลิกจับคู่ Apple Watch คุณจะเห็นตัวเลือกในการลบแผนออกจาก Apple Watch อีกด้วย เมื่อระบบถาม ให้เลือกลบข้อมูลทั้งหมด เพื่อลบแผน 

* อาจมีค่าธรรมเนียมจากผู้ให้บริการเครือข่าย โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อขอรายละเอียด 

เกี่ยวกับการโรมมิ่งข้ามประเทศ

 • เซลลูลาร์โรมมิ่งจะไม่สามารถใช้ได้นอกขอบเขตเครือข่ายที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ
 • เพื่อให้ครอบคลุมแถบสัญญาณ LTE และ UMTS ที่ใช้งานกันทั่วโลก รุ่นเซลลูลาร์ของ Apple Watch จึงมาพร้อมกับรุ่นตามภูมิภาคสำหรับอเมริกา จีนแผ่นดินใหญ่ และยุโรป/เอเชียแปซิฟิก Apple Watch ไม่มีรุ่นที่สามารถรองรับได้ทุกแถบสัญญาณเซลลูลาร์ที่ใช้กันทั่วโลกได้เหมือน iPhone
 • เมื่อ Apple Watch เชื่อมต่อกับ iPhone หรือเครือข่าย Wi-Fi ที่เข้าร่วมก่อนหน้านี้ คุณจะยังคงสามารถใช้คุณสมบัติทั้งหมดของ Apple Watch ได้แม้ไม่มีเซลลูลาร์ที่ใช้งานได้ 

ดูว่าผู้ให้บริการเครือข่ายรายใดในประเทศหรือภูมิภาคของคุณมีบริการเซลลูลาร์สำหรับ Apple Watch

ดูเพิ่มเติม

 • หากต้องการตรวจสอบการใช้ข้อมูลเซลลูลาร์ ให้ใช้แอป Apple Watch เปิดแอปใน iPhone แตะแท็บ Apple Watch ของฉัน แตะเซลลูลาร์ จากนั้นเลื่อนไปที่ส่วนการใช้งานข้อมูลเซลลูลาร์ 
 • หากต้องการเปิดหรือปิดการเชื่อมต่อเซลลูลาร์ ให้ปัดขึ้นจากหน้าปัดนาฬิกาเพื่อเปิดศูนย์ควบคุม แตะไอคอนเซลลูลาร์  แล้วเปิดหรือปิดเซลลูลาร์
 • การเปิดเซลลูลาร์เป็นเวลานานจะใช้พลังงานแบตเตอรี่มากกว่าปกติ และแอปบางแอปอาจไม่อัปเดตหากไม่มีการเชื่อมต่อกับ iPhone 
 • หากต้องการรับ SMS, MMS หรือการแจ้งเตือนแบบพุชจากแอปของบริษัทอื่นบน Apple Watch ที่มีเซลลูลาร์ iPhone ที่จับคู่ของคุณจะต้องเปิดเครื่องอยู่และเชื่อมต่อกับ Wi-Fi หรือเซลลูลาร์
 • ดูวิธีใช้ซิมคู่กับ Apple Watch รุ่นเซลลูลาร์
วันที่เผยแพร่: