หากคุณเห็นรหัสข้อผิดพลาด 0xc000000f หรือ 0xc0000225 เมื่อติดตั้ง Windows 10

ดูสิ่งที่ควรทำ หากคุณเห็นรหัสข้อผิดพลาด 0xc000000f หรือ 0xc0000225 เมื่อติดตั้ง Windows 10 บน Mac ด้วย Boot Camp

รหัสข้อผิดพลาดเหล่านี้อาจปรากฏขึ้นเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับอิมเมจ ISO ของ Windows ที่คุณใช้ในการติดตั้ง Windows ลงบน Mac

ในการแก้ไขปัญหานี้ ขั้นแรกให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อลบพาร์ติชั่น Boot Camp ออก

  1. รีสตาร์ท Mac ของคุณใน macOS
  2. เปิดยูทิลิตี้ดิสก์
  3. ในแถบเมนูยูทิลิตี้ดิสก์ ให้คลิกพาร์ติชั่น หากคุณเห็นหน้าต่างโต้ตอบที่ถามว่าคุณต้องการจะเพิ่มดิสก์โวลุ่มหรือพาร์ติชั่น ให้คลิกพาร์ติชั่น
  4. ในกราฟที่ปรากฏขึ้น ให้เลือก OSXRESERVED จากนั้นคลิกปุ่มลบออก (ลบ)
  5. ในกราฟเดียวกันนั้น ให้เลือก BOOTCAMP จากนั้นคลิกปุ่มลบออก (ลบ)
    OSXRESERVED และ BOOTCAMP คือพาร์ติชั่นว่างที่ผู้ช่วย Boot Camp สร้างขึ้นระหว่างการพยายามติดตั้ง
  6. คลิกปรับใช้ จากนั้นคลิกพาร์ติชั่นเพื่อยืนยัน

จากนั้นให้ดาวน์โหลดอิมเมจ ISO ใหม่จาก Microsoft แล้วลองติดตั้ง Windows 10 อีกครั้ง

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: