หากคุณเห็นรหัสข้อผิดพลาด 0xc000000f หรือ 0xc0000225 เมื่อติดตั้ง Windows 10

ดูสิ่งที่ควรทำ หากคุณเห็นรหัสข้อผิดพลาด 0xc000000f หรือ 0xc0000225 เมื่อติดตั้ง Windows 10 บน Mac ด้วย Boot Camp

รหัสข้อผิดพลาดเหล่านี้อาจปรากฏขึ้นเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับอิมเมจ ISO ของ Windows ที่คุณใช้ในการติดตั้ง Windows ลงบน Mac

หากต้องการแก้ไขปัญหา ให้ใช้ผู้ช่วย Boot Camp ในการกู้คืนไดรฟ์ของคุณให้เป็นพาร์ติชั่นเดียว ดาวน์โหลดอิมเมจ ISO ใหม่จาก Microsoft และลองติดตั้ง Windows 10 อีกครั้ง

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: