หาก iPhone ของคุณติดอยู่ในโหมดหูฟัง

เมื่อ iPhone ของคุณติดอยู่ในโหมดหูฟังหรือไม่รู้จักหูฟังของคุณ ให้ดูข้อมูลช่วยเหลือ

     iPhone ติดอยู่ในโหมดหูฟัง

คุณมีปัญหาใดปัญหาหนึ่งต่อไปนี้หรือไม่

  • หลังจากที่คุณเสียบหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ iOS ของคุณ เสียงกลับเล่นจากลำโพงของอุปกรณ์แทนที่จะเล่นจากหูฟังของคุณ
  • คุณถอดสายหูฟังของคุณแล้ว แต่คุณยังคงเห็นตัวแสดงระดับเสียงหูฟังเมื่อคุณปรับระดับเสียงบนอุปกรณ์ iOS ของคุณ

หากคุณมีปัญหาเหล่านี้ ให้นำอุปกรณ์ของคุณไปที่ Apple Retail Store หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple เพื่อรับการตรวจสอบ หากไม่มีศูนย์บริการอยู่ใกล้เคียง ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Apple

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่เผยแพร่: