วิธีใช้การเสนอคำอัตโนมัติและการคาดเดาข้อความบน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

ดูวิธีใช้การเสนอคำอัตโนมัติ การคาดเดาข้อความ และการแทนที่ข้อความเพื่อให้คุณพิมพ์ได้โดยการแตะเพียงไม่กี่ครั้ง 

ใช้การเสนอคำอัตโนมัติ

การเสนอคำอัตโนมัติใช้พจนานุกรมคีย์บอร์ดของคุณเพื่อตรวจการสะกดคำในขณะที่คุณพิมพ์และแก้ไขคำที่สะกดผิดโดยอัตโนมัติ หากต้องการใช้คุณสมบัตินี้ เพียงแค่พิมพ์ในช่องข้อความ 

หากต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่านี้เปิดอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

  1. เปิดแอพการตั้งค่า 
  2. แตะทั่วไป > คีย์บอร์ด 
  3. เปิด "เสนอคำอัตโนมัติ" การเสนอคำอัตโนมัติจะเปิดอยู่ตามค่าเริ่มต้น

เปิดใช้งานการป้อนตามคำบอก

ใช้การคาดเดาข้อความ

เมื่อใช้การคาดเดาข้อความ คุณจะสามารถเขียนและทำให้ประโยคทั้งประโยคสมบูรณ์ได้ด้วยการแตะเพียงไม่กี่ครั้ง

การคาดเดาข้อความ

ในขณะที่คุณพิมพ์ คุณจะเห็นตัวเลือกของคำและวลีต่างๆ ที่คุณอาจจะพิมพ์ต่อไป โดยอ้างอิงจากบทสนทนาและรูปแบบการเขียนที่ผ่านมาของคุณ 

 

เปิดการคาดเดาข้อความ

หากต้องการปิดหรือเปิดการคาดเดาข้อความ ให้แตะ ไอคอนอิโมจิ หรือ ไอคอนลูกโลก ค้างไว้ แตะการตั้งค่าแป้นพิมพ์ แล้วเปิดการคาดเดา หรือไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > แป้นพิมพ์ แล้วเปิดหรือปิดการคาดเดา

 

ตั้งค่าการแทนที่ข้อความ

เมื่อใช้การแทนที่ข้อความ คุณสามารถใช้ปุ่มลัดเพื่อแทนที่วลียาวๆ ได้ เมื่อคุณป้อนคำลัดในช่องข้อความ วลีจะมาแทนที่คำลัดนั้นโดยอัตโนมัติ ยกตัวอย่างเช่น คุณสามารถพิมพ์ "GM" เพื่อให้แทนที่ด้วย "Good morning" โดยอัตโนมัติได้ 

หากต้องการจัดการการแทนที่ข้อความ ให้แตะการตั้งค่า > ทั่วไป > คีย์บอร์ด > การแทนที่ข้อความ 

  • หากต้องการเพิ่มการแทนที่ข้อความ ให้แตะ ไอคอนเครื่องหมายบวก จากนั้นป้อนวลีและปุ่มลัด เมื่อเสร็จแล้ว ให้แตะ "บันทึก" 
  • หากต้องการลบการแทนที่ข้อความ ให้แตะแก้ไข แตะ ไอคอนลบ จากนั้นแตะลบ แตะเสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

ใช้การแทนที่ข้อความ

ดูเพิ่มเติม

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคีย์บอร์ดบน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสลับไปมาระหว่างคีย์บอร์ดภาษาต่างประเทศ ใช้คีย์บอร์ดของบริษัทอื่น และเปลี่ยนภาษาได้

วันที่เผยแพร่: