วิธีใช้การแก้ไขคำผิดอัตโนมัติและการคาดเดาข้อความบน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

ดูวิธีใช้การแก้ไขคำผิดอัตโนมัติ การคาดเดาข้อความ และการแทนที่ข้อความเพื่อให้คุณพิมพ์ได้โดยที่แตะน้อยลง 

หน้าจอ iPhone แสดงวิธีเปิดใช้การแก้ไขอัตโนมัติ

ใช้การแก้ไขคำผิดอัตโนมัติ

การแก้ไขคำผิดอัตโนมัติใช้พจนานุกรมคีย์บอร์ดของคุณเพื่อตรวจการสะกดคำขณะที่คุณพิมพ์และแก้ไขคำที่สะกดผิดโดยอัตโนมัติ หากต้องการใช้คุณสมบัตินี้ เพียงแค่พิมพ์ในช่องข้อความ 

หากต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่านี้เปิดอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

  1. เปิดแอปการตั้งค่า 
  2. แตะทั่วไป > คีย์บอร์ด 
  3. เปิดการแก้ไขคำผิดอัตโนมัติ การแก้ไขคำผิดอัตโนมัติจะเปิดอยู่ตามค่าเริ่มต้น

ใช้การคาดเดาข้อความ

เมื่อใช้การคาดเดาข้อความ คุณจะสามารถเขียนและทำให้ทั้งประโยคสมบูรณ์ได้ด้วยการแตะเพียงไม่กี่ครั้ง

หน้าจอ iPhone แสดงคุณสมบัติการคาดเดาข้อความ

ขณะที่พิมพ์ คุณจะเห็นคำและวลีที่คุณน่าจะพิมพ์เป็นลำดับถัดไปปรากฏขึ้นมาให้เลือกโดยอิงจากการสนทนาที่ผ่านมา รูปแบบการเขียนของคุณ หรือแม้กระทั่งเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมใน Safari

 

หน้าจอ iPhone แสดงการตั้งค่าแป้นพิมพ์สำหรับการคาดเดาข้อความ

หากต้องการปิดหรือเปิดใช้คุณสมบัติการคาดเดาข้อความ ให้แตะอีโมจิยิ้ม หรือไอคอนลูกโลก ไอคอนลูกโลก ค้างไว้ แตะการตั้งค่าคีย์บอร์ด แล้วเปิดการคาดเดา หรือไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > คีย์บอร์ด แล้วเปิดหรือปิดการคาดเดา

 

หน้าจอ iPhone แสดงวิธีใช้การแทนที่ข้อความ

ตั้งค่าการแทนที่ข้อความ

เมื่อใช้การแทนที่ข้อความ คุณจะสามารถใช้คำลัดเพื่อแทนที่วลียาวๆ ได้ เมื่อคุณป้อนคำสั่งลัดในช่องข้อความ วลีจะมาแทนที่คำสั่งลัดนั้นโดยอัตโนมัติ ยกตัวอย่างเช่น คุณสามารถพิมพ์ "GM" เพื่อให้แทนที่ด้วย "Good morning" โดยอัตโนมัติได้ 

หากต้องการจัดการการแทนที่ข้อความ ให้แตะการตั้งค่า > ทั่วไป > คีย์บอร์ด > การแทนที่ข้อความ 

  • หากต้องการเพิ่มการแทนที่ข้อความ ให้แตะปุ่มเพิ่ม ไอคอนเครื่องหมายบวก จากนั้นป้อนวลีและปุ่มลัดของคุณ เมื่อเสร็จแล้ว ให้แตะบันทึก 
  • หากต้องการลบการแทนที่ข้อความ ให้แตะแก้ไข แตะปุ่มเอาออก แล้วแตะลบ แตะเสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

 

วันที่เผยแพร่: