เกี่ยวกับการแคชที่จำกัดขอบเขตของ macOS Sierra

หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบของโรงเรียนหรือผู้ดูแลระบบของธุรกิจ คุณอาจต้องการตั้งค่าอุปกรณ์ iOS หลายเครื่อง ดูวิธีใช้การแคชที่จำกัดขอบเขตเพื่อเพิ่มเความเร็วให้การดาวน์โหลดสำหรับอุปกรณ์ iOS ที่เชื่อมต่อของคุณ

บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป

ใน macOS High Sierra การแคชที่จำกัดขอบเขตมีให้ใช้งานได้ในชื่อการแคชเนื้อหา ซึ่งคุณสามารถเข้าใช้ได้ในการตั้งค่าระบบ > การแชร์ ดูข้อมูลเกี่ยวกับการแคชเนื้อหาใน macOS High Sierra

เมื่อคุณดาวน์โหลดคอนเทนต์ที่แคชได้จากอินเทอร์เน็ตบน iPhone, iPad หรือ iPod touch ที่เชื่อมต่ออยู่กับ Mac สำเนาของการดาวน์โหลดจะถูกจัดเก็บไว้ใน Mac ของคุณ ในครั้งต่อไปที่อุปกรณ์ iOS ที่เชื่อมต่อกับ Mac ของคุณพยายามจะดาวน์โหลดคอนเทนต์เดียวกัน อุปกรณ์นั้นจะดาวน์โหลดจาก Mac ผ่าน USB โดยตรง วิธีการนี้เรียกว่า "การแคชที่จำกัดขอบเขต"

ดูข้อกำหนดสำหรับการแคชที่จำกัดขอบเขต

หากต้องการใช้การแคชที่จำกัดขอบเขต คุณต้องมีสิ่งต่อไปนี้

 • iPhone, iPad หรือ iPod touch ที่ใช้ iOS 10.3 หรือใหม่กว่า
 • Mac ที่ใช้ macOS Sierra และ iTunes 12.6 หรือใหม่กว่า หรือ Xcode 8.3 หรือใหม่กว่า

หากต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์ iOS หลายเครื่องกับ Mac ของคุณในเวลาเดียวกัน คุณจะต้องใช้ฮับ USB

ตั้งค่าการแคชที่จำกัดขอบเขต

 1. หาก Mac ของคุณเป็นโน้ตบุ๊ค ให้เสียบเครื่องกับอะแดปเตอร์แปลงไฟ 
 2. เข้าสู่ระบบ Mac ในฐานะผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบ
 3. เชื่อมต่อ Mac ของคุณเข้ากับอินเทอร์เน็ตที่ใช้สายอีเธอร์เน็ต
 4. ใน Finder ให้คลิกแอพพลิเคชั่น 
 5. เปิด Terminal จากโฟลเดอร์ยูทิลิตี้
 6. พิมพ์หรือวางคำสั่งนี้ใน Terminal แล้วกด Return เพื่อเริ่มบริการการแคชที่จำกัดขอบเขต

  sudo tethered-caching

 7. เชื่อมต่ออุปกรณ์ iOS กับ Mac ผ่าน USB
 8. บนอุปกรณ์ iOS ให้ดาวน์โหลดคอนเทนต์ที่แคชได้ เช่นการอัพเดทซอฟต์แวร์* หลังจากดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว ให้ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณอย่างปลอดภัย
 9. ทำขั้นตอนที่ 7 และ 8 ซ้ำสำหรับอุปกรณ์ทุกเครื่อง หากคุณใช้ฮับ USB คุณสามารถดาวน์โหลดคอนเทนต์ที่แคชได้ในอุปกรณ์ทุกเครื่องพร้อมกันได้ เมื่อคุณเริ่มต้นการดาวน์โหลด อุปกรณ์จะได้รับข้อมูลโดยตรงจาก Mac ของคุณผ่านทางสายอีเทอร์เน็ต

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่ง tethered-caching(8) ให้เปิด Terminal บน Mac ที่ใช้ macOS 10.12.4 หรือใหม่กว่า จากนั้นรันคำสั่ง man tethered-caching

* แทนที่จะเริ่มต้นการดาวน์โหลดในขั้นตอนที่ 8 คุณสามารถใช้โซลูชั่นการจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ (MDM) เพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์ที่แคชบนอุปกรณ์ iOS ที่เชื่อมต่อได้ เมื่ออุปกรณ์ iOS เชื่อมต่อกับ Mac ผ่าน USB อุปกรณ์เหล่านี้จะใช้เครือข่ายร่วมกันและรับคำสั่ง MDM

 

วันที่เผยแพร่: