หากคีย์บอร์ด iPad ขนาดเล็กหรือแยกเป็นครึ่งเดียว

ดูวิธีเปลี่ยนคีย์บอร์ดบนหน้าจอ iPad กลับมาเป็นปกติหากคีย์บอร์ดมีขนาดเล็กกว่าที่คาดไว้ หรือหากคีย์บอร์ดถูกแยกเป็นครึ่งเดียว

หากคีย์บอร์ด iPad มีขนาดไม่เต็มและอยู่กึ่งกลางที่ด้านล่างของหน้าจอ คุณอาจเปิดคุณสมบัติใดคุณสมบัติหนึ่งต่อไปนี้ไว้

  • คีย์บอร์ดอิสระซึ่งเป็นคีย์บอร์ดเดี่ยวขนาดเล็กที่สามารถเคลื่อนที่ไปที่ใดก็ได้บนหน้าจอ
  • คีย์บอร์ดแยกออกซึ่งจะแบ่งคีย์บอร์ดออกเป็นสองส่วนที่สามารถเลื่อนขึ้นและลงได้

หากต้องการให้คีย์บอร์ดกลับมาเป็นปกติ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง

วิธีทำให้คีย์บอร์ดอิสระบน iPad กลับมาเป็นปกติ


  1. วางสองนิ้วบนคีย์บอร์ดอิสระ
  2. กางนิ้วออกจากกันเพื่อขยายคีย์บอร์ดกลับไปเป็นขนาดเต็ม แล้วปล่อย

วิธีทำให้คีย์บอร์ดแยกบน iPad กลับมาเป็นปกติ


  1. แตะช่องข้อความในแอพเพื่อแสดงคีย์บอร์ด
  2. แตะปุ่มคีย์บอร์ด  ที่มุมล่างขวาของคีย์บอร์ดค้างไว้
  3. เลื่อนนิ้วของคุณขึ้นเพื่อผสานหรือวางบน Dock และผสาน แล้วปล่อย

คีย์บอร์ดแยกออกมีให้ใช้งานเฉพาะบน iPad รุ่นที่มีปุ่มโฮม

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้อนด้วยคีย์บอร์ดบนหน้าจอบน iPad รวมถึงวิธีใช้คีย์บอร์ดแยกออกและคีย์บอร์ดแยกออก

วันที่เผยแพร่: