หากไอเดียเพลงในแอพเมโมเพลงไม่อัพเดทไปยัง iCloud

ดูสิ่งที่ควรทำหากไอเดียเพลงในแอพเมโมเพลงมีการอัพเดทไปยัง iCloud อย่างต่อเนื่อง

หากคุณใช้แอพเมโมเพลงกับ iCloud ไอเดียเพลงในคลังจะอัพเดทไปยัง iCloud โดยอัตโนมัติ หากบางไอเดียมีการอัพเดทอย่างต่อเนื่อง อุปกรณ์ iOS ของคุณอาจมีพื้นที่ว่างไม่เพียงพอ คุณสามารถใช้อุปกรณ์ iOS เพื่อตรวจสอบพื้นที่จัดเก็บข้อมูลได้

ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > การใช้งานพื้นที่จัดเก็บข้อมูล & iCloud > จัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล คุณจะเห็นรายการแอพ และปริมาณพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่แต่ละแอพใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน ให้แตะที่แอพนั้นจากรายการ ข้อมูลที่แคชไว้และข้อมูลชั่วคราวอาจไม่นับรวมเป็นการใช้งาน

คุณอาจลบคอนเทนต์บางส่วน หรือลบแอพและคอนเทนต์ทั้งหมดของแอพนั้นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแอพ หากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในอุปกรณ์ใกล้เต็มและ iOS ไม่สามารถเพิ่มพื้นที่ว่างบนอุปกรณ์ได้ คุณอาจได้รับการเตือนว่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเกือบจะเต็ม หากคุณเห็นการเตือนนี้ คุณจะต้องลบคอนเทนต์บางส่วนออกไปด้วยตนเอง 

วันที่เผยแพร่: