วิธีการตั้งค่าและจัดการการตั้งปลุกใน iPhone

ดูวิธีตั้งค่าและแก้ไขการตั้งปลุก ขอให้ Siri ตั้งค่าการตั้งปลุกให้คุณ และติดตามเวลาเข้านอน

เมื่อมีแอพนาฬิกา คุณก็สามารถเปลี่ยน iPhone ให้กลายเป็นนาฬิกาปลุกได้ เพียงเปิดแอพนาฬิกาจากหน้าจอโฮมหรือศูนย์ควบคุม นอกจากนี้ คุณยังสามารถขอให้ Siri ตั้งปลุกให้คุณได้

 

วิธีการตั้งปลุก

 1. เปิดแอพนาฬิกา แล้วแตะแท็บนาฬิกาปลุก
 2. แตะ 
 3. ตั้งเวลาปลุก และคุณยังสามารถเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่างๆ ต่อไปนี้
  • ปลุกซ้ำ: แตะเพื่อตั้งค่าการปลุกซ้ำ
  • ชื่อ: แตะเพื่อตั้งชื่อการตั้งปลุก
  • เสียง: แตะเพื่อเลือกเสียงปลุก
  • เลื่อนปลุก: เปิดเพื่อดูตัวเลือกการเลื่อนปลุกเมื่อเสียงปลุกดัง
 4. แตะ บันทึก

ตั้งค่าระดับเสียงการตั้งปลุก

ไปที่การตั้งค่า > เสียงและการสั่น ใต้เสียงเรียกเข้าและเสียงเตือน ให้ลากตัวเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อตั้งค่าระดับเสียง ในขณะที่คุณลาก เสียงเตือนจะดังขึ้น ซึ่งทำให้คุณสามารถได้ยินว่าระดับเสียงเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เปิด "ปรับเปลี่ยนด้วยปุ่ม" เพื่อใช้ปุ่มปรับระดับเสียงบนอุปกรณ์ของคุณเพื่อเปลี่ยนระดับเสียงปลุก หากระดับเสียงปลุกต่ำหรือเบาเกินไป ให้ดูสิ่งที่ควรทำ

วิธีการขอให้ Siri ตั้งปลุก

ต่อไปนี้คือตัวอย่างส่วนหนึ่งของสิ่งที่คุณสามารถขอได้

 • "ปลุกฉันพรุ่งนี้ตอนหกโมงครึ่ง"
 • "ฉันตั้งปลุกไว้ตอนกี่โมง"
 • "ตั้งปลุกเวลาทำงานให้ฉัน"

วิธีการแก้ไขหรือลบการตั้งปลุก

หากต้องการแก้ไขการตั้งปลุก ให้ทำดังนี้

 1. เปิดแอพนาฬิกา แล้วแตะแท็บนาฬิกาปลุก
 2. แตะแก้ไขที่มุมซ้ายบน
 3. แตะการตั้งปลุก ทำการเปลี่ยนแปลง แล้วแตะบันทึก

หากต้องการลบการตั้งปลุก ให้ทำดังนี้

 • ปัดการตั้งปลุกไปทางซ้าย แล้วแตะลบ
 • แตะแก้ไข แตะ  แล้วแตะลบ
 • แตะแก้ไข แตะการตั้งปลุก แล้วแตะลบการตั้งปลุก

วิธีการติดตามเวลาเข้านอนของคุณ

เมื่อใช้เวลาเข้านอน คุณจะสามารถกำหนดช่วงเวลาที่คุณต้องการนอนหลับในแต่ละคืนได้ แล้วแอพนาฬิกาจะเตือนให้คุณเข้านอนและส่งเสียงปลุกเพื่อปลุกคุณให้ตื่น 

ดูวิธีตั้งค่าเวลาเข้านอนในแอพนาฬิกา

ดูข้อมูลช่วยเหลือเกี่ยวกับการตั้งปลุก

โหมดห้ามรบกวนและสวิตช์เปิด/ปิดเสียงจะไม่มีผลกับเสียงปลุก หากคุณตั้งค่าสวิตช์เปิด/ปิดเสียงไว้ที่ปิดเสียง หรือเปิดโหมดห้ามรบกวนไว้ เสียงปลุกจะยังคงดังอยู่

หากคุณมีการตั้งปลุกที่ไม่ดังหรือเบาเกินไป หรือหาก iPhone สั่นอย่างเดียว ให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้

 • ตั้งค่าระดับเสียงบน iPhone ของคุณ หากระดับเสียงปลุกเบาเกินไปหรือดังเกินไป ให้กดปุ่มเพิ่มหรือลดระดับเสียงเพื่อปรับตามต้องการ คุณยังสามารถไปที่การตั้งค่า > เสียงและการสั่น แล้วลากแถบเลื่อนใต้เสียงเรียกเข้าและเสียงเตือนได้
 • หากการตั้งปลุกนั้นสั่นเพียงอย่างเดียว ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตั้งเสียงปลุกไว้ที่ "ไม่มี" เปิดแอพนาฬิกา แตะแท็บนาฬิกาปลุก แล้วแตะแก้ไข แตะการตั้งปลุก จากนั้นแตะเสียง แล้วเลือกเสียง
 • หากคุณใช้ iOS 11 ขึ้นไป และเชื่อมต่อหูฟังหรือลำโพงเข้ากับ iPhone อยู่ เสียงปลุกจะเล่นที่ระดับความดังตามที่ตั้งไว้ผ่านทางลำโพงในตัวของ iPhone พร้อมกับหูฟังและลำโพงแบบใช้สาย เสียงปลุกจะไม่เล่นผ่านหูฟังหรือลำโพงแบบไร้สาย

ไม่แนะนำให้ปรับเวลาของ iPhone ด้วยตนเองในการตั้งค่าเพื่อเปลี่ยนลักษณะการทำงานของแอพ เช่น นาฬิกาจับเวลาของเกม เนื่องจากอาจมีผลต่อการตั้งปลุกได้

วันที่เผยแพร่: