วิธีการตั้งค่าและเปลี่ยนแปลงการตั้งปลุกใน iPhone

วิธีการตั้ง แก้ไข หรือลบการตั้งปลุก

แอปนาฬิกา

เมื่อมีแอปนาฬิกา คุณก็สามารถเปลี่ยน iPhone ให้กลายเป็นนาฬิกาปลุกได้ เพียงเปิดแอปนาฬิกาจากหน้าจอโฮมหรือศูนย์ควบคุม นอกจากนี้ คุณยังสามารถขอให้ Siri ตั้งปลุกให้คุณได้

 

ตั้งค่าการปลุกบน iPhone 

วิธีการตั้งปลุก

 1. เปิดแอปนาฬิกา แล้วแตะแท็บนาฬิกาปลุก
 2. แตะปุ่มเพิ่ม 
 3. ตั้งเวลาปลุก และคุณยังสามารถเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่างๆ ต่อไปนี้
  • ปลุกซ้ำ: แตะเพื่อตั้งค่าการปลุกซ้ำ
  • ชื่อ: แตะเพื่อตั้งชื่อการตั้งปลุก
  • เสียง: แตะเพื่อเลือกเสียงปลุก
  • เลื่อนปลุก: เปิดเพื่อดูตัวเลือกการเลื่อนปลุกเมื่อเสียงปลุกดัง
 4. แตะ บันทึก

วิธีการเปลี่ยนระดับเสียงของการตั้งปลุก

 1. ไปที่ การตั้งค่า > เสียงและการสั่น
 2. ใต้เสียงเรียกเข้าและเสียงเตือน ให้ลากตัวเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อตั้งค่าระดับเสียง ในขณะที่คุณลาก เสียงเตือนจะดังขึ้น ซึ่งทำให้คุณสามารถได้ยินว่าระดับเสียงเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
 3. เปิด "ปรับเปลี่ยนด้วยปุ่ม" เพื่อใช้ปุ่มปรับระดับเสียงบนอุปกรณ์ของคุณเพื่อเปลี่ยนระดับเสียงปลุก

ดูสิ่งที่ควรทำหากระดับเสียงปลุกต่ำเกินไปหรือไม่มีเสียง

แก้ไขการปลุกบน iPhone

วิธีการแก้ไขการตั้งปลุก

 1. เปิดแอปนาฬิกา แล้วแตะแท็บนาฬิกาปลุก
 2. แตะแก้ไขที่มุมซ้ายบน
 3. แตะการตั้งปลุก ทำการเปลี่ยนแปลง แล้วแตะบันทึก

วิธีการลบการตั้งปลุก

 • ปัดการตั้งปลุกไปทางซ้าย แล้วแตะลบ
 • แตะแก้ไข แตะปุ่มลบ  จากนั้นแตะลบ
 • แตะแก้ไข แตะการตั้งปลุก แล้วแตะลบการตั้งปลุก

หากระดับเสียงปลุกต่ำหรือเบาเกินไป

โหมดห้ามรบกวนและสวิตช์เปิด/ปิดเสียงจะไม่มีผลกับเสียงปลุก หากคุณตั้งค่าสวิตช์เปิด/ปิดเสียงไว้ที่ปิดเสียง หรือเปิดโหมดห้ามรบกวนไว้ เสียงปลุกจะยังคงดังอยู่

หากคุณมีการตั้งปลุกที่ไม่ส่งเสียงหรือเบาเกินไป หรือหาก iPhone สั่นอย่างเดียว ให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้

 • ตั้งค่าระดับเสียงบน iPhone ของคุณ หากระดับเสียงปลุกเบาเกินไปหรือดังเกินไป ให้กดปุ่มเพิ่มหรือลดระดับเสียงเพื่อปรับตามต้องการ คุณยังสามารถไปที่การตั้งค่า > เสียงและการสั่น แล้วลากแถบเลื่อนใต้เสียงเรียกเข้าและเสียงเตือนได้
 • หากการตั้งปลุกนั้นสั่นเพียงอย่างเดียว ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตั้งเสียงปลุกไว้ที่ "ไม่มี" เปิดแอปนาฬิกา แตะแท็บนาฬิกาปลุก แล้วแตะแก้ไข แตะการตั้งปลุก จากนั้นแตะเสียง แล้วเลือกเสียง
 • หากคุณเชื่อมต่อหูฟังเข้ากับ iPhone อยู่ เสียงปลุกจะเล่นที่ระดับความดังที่ตั้งไว้ผ่านทางลำโพงในตัวของ iPhone รวมถึงหูฟังและลำโพงแบบใช้สายและไร้สาย

ไม่แนะนำให้ปรับเวลาบน iPhone ด้วยตนเองในการตั้งค่าเพื่อเปลี่ยนลักษณะการทำงานของแอป เช่น นาฬิกาจับเวลาของเกม เนื่องจากอาจมีผลต่อการตั้งปลุกได้

วันที่เผยแพร่: