โมดูลการเข้ารหัส Apple FIPS v7.0 สำหรับ macOS Sierra 10.12

ดูข้อมูลเกี่ยวกับโมดูลการเข้ารหัส macOS: โมดูล Apple macOS CoreCrypto v7.0 และโมดูล Apple macOS CoreCrypto Kernel v7.0

ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าหรือกำหนดค่าโมดูลข้อความเข้ารหัส macOS Sierra, โมดูล Apple macOS CoreCrypto v7.0 และโมดูล Apple macOS CoreCrypto Kernel v7.0 ให้อยู่ใน "โหมด FIPS" เพื่อให้เป็นไปตาม FIPS 140-2 บนอุปกรณ์ที่เรียกใช้งาน macOS Sierra 10.12

สำหรับคำแนะนำทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้งานโมดูลที่เหมาะสม โปรดดูที่ คู่มือบทบาทเจ้าหน้าที่เข้ารหัสสำหรับ macOS Sierra 10.12 ที่เป็นไปตาม FIPS 140-2

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรองความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบ และคำแนะนำสำหรับ macOS

วันที่เผยแพร่: