หากข้อความในแบบอักษร Osaka มีลักษณะถูกตัดในโปรเจ็กต์ iPhoto

แบบอักษร Osaka จะใช้ในชุดรูปแบบหนังสือ บัตร และปฏิทิน iPhoto บางชุด หากคุณยังไม่ได้ดาวน์โหลด Osaka ใน macOS Sierra ข้อความที่ใช้แบบอักษรนี้อาจมีลักษณะถูกตัดได้ 

บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป

iPhoto จะไม่แจ้งให้คุณดาวน์โหลด Osaka หากว่าแบบอักษรนี้หายไป ในการแก้ไขปัญหา ให้ดาวน์โหลด Osaka จากสมุดแบบอักษร

วันที่เผยแพร่: