หาก "หวัดดี Siri" ไม่ทำงานบน iPhone หรือ iPad ของคุณ

หาก Siri ไม่ตอบสนองเมื่อคุณพูดว่า "หวัดดี Siri" โปรดตรวจสอบบางสิ่งต่อไปนี้

ตรวจสอบว่า "หวัดดี Siri" เปิดอยู่หรือไม่

 1. ไปที่การตั้งค่า
 2. แตะ Siri และการค้นหา
 3. จากจุดนี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าต่อไปนี้เปิดอยู่
  • ฟัง "หวัดดี Siri"
  • อนุญาต Siri ขณะล็อคอยู่

ตั้งค่า "หวัดดี Siri" เพื่อช่วยให้ Siri จดจำเสียงของคุณ

 1. ไปที่การตั้งค่า
 2. แตะ Siri และการค้นหา
 3. ปิดใช้ฟัง "หวัดดี Siri" จากนั้นเปิดอีกครั้ง
 4. เมื่อหน้าจอการตั้งค่า "หวัดดี Siri" ปรากฏขึ้น ให้แตะดำเนินการต่อ
 5. พูดแต่ละคำสั่งที่คุณเห็นบนหน้าจอ
 6. แตะเสร็จสิ้น

หาก Siri ยังคงไม่ตอบสนอง

ตามค่าเริ่มต้น Siri จะไม่ตอบสนองเมื่ออุปกรณ์ของคุณคว่ำหน้าหรือปิดไว้ เว้นแต่คุณจะไปที่การตั้งค่า > การช่วยการเข้าถึง > Siri แล้วเปิดรับฟัง "หวัดดี Siri" เสมอ

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Siri บนอุปกรณ์อื่นๆ ของคุณ

ความพร้อมใช้งาน คุณสมบัติ และคำสั่งต่างๆ ของ Siri อาจแตกต่างกันในแต่ละภาษา ประเทศ และภูมิภาค ดูข้อมูลว่ามีคุณสมบัติใดบ้างของ Siri ที่รองรับในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

วันที่เผยแพร่: