หากคุณเห็นข้อความแจ้งว่าคอมพิวเตอร์ของคุณตรวจพบสิ่งที่อาจเป็นปัญหา

ส่งข้อมูลไปที่ Apple เพื่อช่วยปรับปรุงความเสถียรและความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ Mac

ข้อความนี้จะแสดงขึ้นหากคอมพิวเตอร์ของคุณตรวจพบความแตกต่างระหว่างเฟิร์มแวร์ที่ติดตั้งอยู่บน Mac ของคุณและเฟิร์มแวร์ที่ macOS ควรจะเห็น เฟิร์มแวร์เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำให้ฮาร์ดแวร์ Mac สามารถทำงานกับ OS ได้ และเฟิร์มแวร์ที่เสียหายหรือมีการแก้ไขอาจส่งผลต่อความเสถียรและความปลอดภัยของ Mac

Mac ของคุณที่ใช้ macOS High Sierra 10.13 ขึ้นไปจะตรวจหาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเฟิร์มแวร์เป็นระยะๆ และจะอนุญาตให้คุณส่งข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไปที่ Apple
 หากคุณเห็นข้อความแจ้งว่าคอมพิวเตอร์ของคุณตรวจพบสิ่งที่อาจเป็นปัญหา ให้คลิก "ส่งไปยัง Apple" เพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเฟิร์มแวร์ไปที่ Apple คุณสามารถคลิก "แสดงรายงาน" ก่อนส่ง เพื่อดูข้อมูลที่จะถูกส่งได้ หรือคลิก "ไม่ส่ง" เพื่อข้ามการส่งข้อมูลใดๆ และปิดข้อความ

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: