หากคุณเห็นข้อความแจ้งว่าคอมพิวเตอร์ของคุณตรวจพบสิ่งที่อาจเป็นปัญหา

Mac ของคุณจะตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเฟิร์มแวร์ที่ไม่คาดคิดเป็นระยะ และให้คุณส่งข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไปยัง Apple

หาก Mac ของคุณตรวจพบความแตกต่างระหว่างเฟิร์มแวร์ที่ติดตั้งบน Mac ของคุณกับเฟิร์มแวร์ที่ระบบปฏิบัติการ (macOS) คาดว่าจะเจอ ระบบจะแสดงข้อความว่า "คอมพิวเตอร์ของคุณตรวจพบสิ่งที่อาจเป็นปัญหา" เฟิร์มแวร์เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำให้ฮาร์ดแวร์ Mac สามารถทำงานกับ macOS ได้ เฟิร์มแวร์ที่เสียหายหรือมีการแก้ไขอาจส่งผลต่อความเสถียรและความปลอดภัยของ Mac

คลิก "ส่งไปยัง Apple" เพื่อส่งรายงานไปยัง Apple เพื่อช่วยให้ Apple ปรับปรุงความเสถียรและความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ Mac และคุณยังสามารถแสดงรายงานเพื่อดูข้อมูลที่จะส่ง หรือเลือกที่จะไม่ส่งก็ได้

จากนั้นติดตั้งการอัปเดตซอฟต์แวร์ล่าสุด ซึ่งอาจรวมถึงการอัปเดตเฟิร์มแวร์และการอัปเดตอื่นๆ ที่สำคัญต่อความเสถียรและความปลอดภัยของ Mac ของคุณ

วันที่เผยแพร่: