ใช้ HDR ใน iPhone, iPad และ iPod touch

จะทำอย่างไรหากคุณต้องการถ่ายภาพตัวแบบที่มืดซึ่งมีฉากเป็นท้องฟ้าที่มีแดดจ้า หากเป็นกล้องแบบเดิมก็คงจะให้คุณเลือกระหว่างท้องฟ้าที่สว่างเกินไป หรือเลือกตัวแบบที่อยู่ในความมืด แต่ด้วย HDR คุณจะได้สิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองอย่าง

HDR คืออะไร

HDR ย่อมาจาก High Dynamic Range เมื่อคุณใช้ HDR กล้องของ iPhone, iPad และ iPod touch จะนำเอาส่วนที่ดีที่สุดจากรูปภาพสามรูปที่ถ่ายอย่างรวดเร็วที่ค่าการเปิดรับแสงต่างกันมารวมเข้าด้วยกันโดยอัตโนมัติ โดยรูปหนึ่งจะถ่ายไว้ที่ค่าการเปิดรับแสงปกติ อีกสองรูปก็จะเป็นส่วนที่สว่างที่สุดและมืดที่สุดในฉากนั้น ผลที่ได้ก็คือรูปหนึ่งรูปที่มีทั้งสีสันและรายละเอียดที่ดีกว่าเดิม

รับแสงน้อยเกินไป

ค่าการเปิดรับแสงที่ปรับให้เข้ากับท้องฟ้าจะทำให้ตัวแบบได้รับแสงน้อยเกินไปหรือมืดเกินไป

รับแสงมากเกินไป

ค่าการเปิดรับแสงที่ปรับให้เข้ากับตัวแบบจะทำให้ท้องฟ้าได้รับแสงมากเกินไปหรือสว่างเกินไป

เมื่อใช้ HDR

เมื่อคุณใช้ HDR คุณจะได้รูปภาพที่มีทั้งรายละเอียดและระดับความสว่างที่สวยงาม

 

     

ถ่ายภาพ HDR

  1. เปิดแอพกล้องใน iPhone, iPad หรือ iPod touch
  2. แตะ HDR และตรวจสอบว่าตั้งค่าเป็นอัตโนมัติหรือเปิดแล้ว
  3. วางกรอบรูปภาพ
  4. แตะ 

เมื่อคุณถ่ายภาพ HDR อุปกรณ์จะบันทึกรูปภาพไว้สองเวอร์ชั่นในแอพรูปภาพ โดยที่เวอร์ชั่นหนึ่งจะใช้ HDR และอีกเวอร์ชั่นหนึ่งจะไม่ใช้ HDR วิธีนี้จะทำให้คุณสามารถเปรียบเทียบทั้งสองรูปและเลือกใช้รูปที่คุณชอบที่สุด หากต้องการประหยัดพื้นที่ คุณสามารถปิดคุณสมบัตินี้และเก็บเฉพาะเวอร์ชั่น HDR ไว้ในคลังได้ ไปที่การตั้งค่า > กล้อง > เก็บภาพธรรมดา แล้วปัดเพื่อปิด

หากคุณเปิด HDR ไว้ อุปกรณ์จะถ่ายภาพ HDR ทุกครั้ง หากคุณตั้งค่า HDR ไว้เป็นอัตโนมัติ อุปกรณ์จะพิจารณาว่าแต่ละรูปจะดูดีขึ้นหรือไม่เมื่อใช้หรือไม่ใช้ HDR

ดูเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: